Juhend:Õppekäik (Lingid)

Allikas: Vikipeedia

Juhendi sisukord · Sissejuhatus · Uuele kaastöölisele · KKK · Mõisteid · Spikker · Muutmisjuhend · Kogukonnavärav

Sissejuhatus   Muutmine   Vormindamine   Lingid   Viitamine   Arutelulehed   Pea meeles   Kokkuvõte    

Vikipeedia artiklite üksteisega linkide kaudu sidumine on väga tähtis. Lingid võimaldavad lugejal väga lihtsalt liikuda artiklist artiklisse ja tutvuda teiste artikli teemaga seotud märksõnadega.

Kuidas linkida

Et moodustada link teisele Vikipeedia leheküljele (vikilink ehk siselink), ümbritse lingitav tekst kahekordsete nurksulgudega:

[[London]] = London

Kui soovid linkida mõnele artiklile, kuid lingi tekstina tahad näha mingit muud teksti, lisa nurksulgudesse lingitava artikli nime järele püstkriips ("|") ja tekst, mida soovid lingi tekstina näha. Seda kasutatakse näiteks siis, kui lingitav sõna on käändevormis. Näiteks:

[[Must meri|Musta mere]] kaldal = Musta mere kaldal

Kui liigutad kursori lingile, võid näha, millisele leheküljele link viib.

Linkida saab ka lehekülje mingile alajaotusele:

[[Lehekülje pealkiri#Alajaotuse pealkiri|Näidatav tekst]] = Näidatav tekst

Kui soovid, et lingitav tekst oleks rasvases või kaldkirjas, lisa mitmekordsed ülakomad väljapoole nurksulgusid:

''[[a cappella]]'' = a cappella

Kui lingid pealkirja, mille ümber on jutumärgid, siis jäta jutumärgid samuti väljapoole nurksulge: "[[Kevade]]" = "Kevade"

Palun kontrolli enda tekitatud lingid üle, et nad viitaksid õigetele artiklitele. Näiteks Estonia on täpsustuslehekülg (see ei ole artikkel, vaid lehekülg, mis viitab märksõna erinevatele tähendustele). Et linkida artiklile, mis räägib laevast, tuleb linkida artiklile Estonia (laev), teksti sees Estonia ([[Estonia (laev)|Estonia]]).

Linkide moodustamise kohta vaata veel Vikipeedia:Redigeerimisjuhend#Lingid.

Millal linkida

Artiklisse linkide lisamine on väga vajalik, aga liiga palju linke võib muuta lugemise tüütuks. Artiklis olevaid märksõnu on soovitatav linkida siis, kui nad esinevad tekstis esimest korda. Väga pikas artiklis võib sama märksõna linkida ka mitu korda. Linkida on kasulik märksõnu, mille kohta lugeja potentsiaalselt võiks soovida rohkem teada. Seega ei ole mõtet linkida näiteks sidesõnu. Samuti ei lingita tegu- ja omadussõnu (näiteks [[jooksma]] või [[tavaline]]), kuid linkida võib näiteks nii: [[jooksmine|jooksma]].

Välislingid

Välislingid on hüperlingid, mis viivad Vikipeediast välja mõnele muule veebilehele. Nii saab viidata lehekülgedele, kus on artikli teema kohta täiendavat infot, mida mingil põhjusel ei saa või ei ole otstarbekas artiklisse lisada, näiteks autoriõiguste või mahukuse tõttu. Välislingid koondatakse artikli lõppu eraldi alajaotusesse, teksti sees neid ei kasutata. Välislinkidega ei tohi üle pingutada, neid peab olema täpselt nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik ning nad peavad olema teemakohased ja väärikad.

Et moodustada välislinki, pane veebilehe URL-aadress ja lingil näidatav tekst ühekordsete nurksulgude vahele:

[http://www.ut.ee/ Tartu Ülikooli koduleht] = Tartu Ülikooli koduleht

Kategooriad

Artiklit saab lisada ühte või mitmesse kategooriasse, kuhu on koondatud sama valdkonna artikleid. Kategooriasse lisamiseks trüki artikli teksti lõppu [[Kategooria:]] ja pane soovitud kategooria nimi kooloni ja nurksulgude vahele. Pärast salvestamist ilmub link kategoorialehele artikli alaosas.

Et valida kõige sobivam kategooria, kuhu artikkel lisada, vaata, millistes kategooriates on teised sarnased artiklid.

Põhjalikumat teavet kategooriate kohta leiad Vikipeedia:Kategooriad.
Katseta liivakastis!
Jätka allikatele viitamisega