Jüri Orn

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Jüri Orn (sündinud 20. märtsil 1938 Otepääl) on eesti kasvatusteadlane.

Haridus ja töö[muuda | muuda lähteteksti]

Jüri Orn lõpetas 1957. aastal Valga 1. Keskkooli ja 1962. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. 1964–1968 õppis TRÜ aspirantuuris. Pedagoogikakandidaat (1975, TRÜ), väitekiri "Interpersonaalsete suhete hindamine õpilaste poolt kui pedagoogiline probleem".

Alustas tööd Tartu Riikliku Ülikooli pedagoogika kateedri vanemlaborandina (1962–1964), oli 1968–1975 sama kateedri assistent ja vanemõpetaja; 1975–1991 Tallinna Pedagoogilise Instituudi pedagoogika ja psühholoogia kateedri vanemõpetaja ja dotsent, 1976–1981 ka sama kateedri juhataja; 1991–1993 Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduse õppetooli juhataja, dotsent; 1993. aastast kasvatusteaduse korraline professor, õppetooli juhataja, ühtlasi 1996–1999 kasvatusteaduste teaduskonna dekaan, 1999–2002 kasvatusteaduste osakonna juhataja, 2004 aastast emeriitprofessor. Osales 1980.–1990. Eesti haridusuuenduses, Eesti Haridusfoorumi töös, oli üheks hariduskontseptsiooni lähtekohtade koostajaks.[1] Olnud paljude vabariiklike, ülikooliliste ja teaduskondlike nõukogude ja komisjonide liige.

Teadustegevus[muuda | muuda lähteteksti]

Kuulub akadeemik Heino Liimetsa koolkonda[2], esindab eesti kasvatusteadustes selle seisukohti ja vaateid. Uurimistööd alustas H. Liimetsa juhendamisel koolielu sotsiaal-psühholoogiliste aspektide ja õpilaste eluviisi uurimisega, tegeles kasvatusteaduse teoreetiliste ja metodoloogiliste probleemidega, viimastel aastatel eesti haridus- ja pedagoogilise mõtte ajaloo uurimisega. On olnud seotud juhi või täitjana Eesti Teadusfondi või HTM sihtfinantseeritavate projektidega (Eesti kooli ajalugu, Õppiva inimese ja kasvatustegelikkuse areng kultuuriruumis, Õpistiil kui antropoloogiline ja esteetiline fenomen, Organisatsioonikultuuri mõju pedagoogide rahulolule jt.[3] Õppejõuna lugenud pedagoogika ja kasvatusteaduse põhikursusi, kursust kooliklassi sotsiaalpsühholoogiast, erikursusi, juhendanud kõigi tasemete üliõpilastöid. Olnud külalisõppejõud Saksa DV-s Güstrowi ja Magdeburgi pedagoogikakõrgkoolides ja Tampere Ülikoolis Soomes.

Jüri Orn on Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi (EAPS) taasasutaja, olnud juhatuse liige, 2013. auliige.

Jüri Orn on avaldanud üle 70 teadusartikli ning hulgaliselt artikleid Õpetajate Lehes, koostanud ja toimetanud raamatuid, sh "Eesti põhikooli lõpetaja ja tema eakaaslane teistes riikides" (Tallinn, 1995), olnud raamatute retsensent ja saatesõnade autor, "Haridusleksikoni" (Tallinn, 2013) koostamise töögrupi liige.

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1994 – EAPS-i ja HTM teaduspreemia kasvatusteaduslike teadustööde konkursil
 • 1999 – EAPS-i ja HTM teaduspreemia kasvatusteaduslike teadustööde konkursil

Publikatsioone[muuda | muuda lähteteksti]

 • Õpilastevaheliste isiklike suhete uurimise metoodikast. // Nõuk Ped ja Kool II (1966)
 • Orn, J. 1968. Sotsiomeetriline test inimestevaheliste suhete uurimiseks. - Psühholoogia ja kaasaeg. Tallinn: Valgus.
 • Interpersonaalsete suhete hindamise sotsiaalpsühholoogilisi ja pedagoogilisi probleeme. // Nõuk Ped ja Kool XIX (1978)
 • Личностные ресурсы индивида и взаймодействие. // Взаимодействие коллектива и личности. Тлн, 1982
 • Orn, J. 1983. Õpilase isiksuslikud ressursid ja õppetund. - Nüüdistund. Koost. H. Tiits. Tallinn.
 • Orn, J. 1985. Kooliklassi sotsiaalpsühholoogia - mis? ja milleks? - Noorele õpetajale. Koost. R. Virkus. Tallinn: Valgus.
 • Grupitaju õpilaste elutegevuse peegeldaja ja reguleerijana. // Õpilase isiksuse arengu determinatsiooni probleeme. Tln, 1987
 • Orn, J. 1987. Grupitaju õpilase elutegevuse peegeldaja ja reguleerijana. - Õpilase isiksuse arengu determinatsiooni probleeme. Koost. H. Liimets. Tallinn.
 • Orn, J. 1992. Lähtekohaks kasvatustegelikkus. - Haridusuuendus - mis, miks ja kuidas. Koost. M. Sööt. Tallinn: Harjumaa Hariduse Arenduskeskus, 77-89.
 • Orn, J. 1993. Aktuelle Fragen des estnischen Bidungssystems. - Bildungsreport aus Estland Hrsg. K. Altermann, T. Kaasik. Tallinn
 • Orn, J. 1995. Õpilaste väärtushinnangud. - Eesti põhikooli lõpetaja ja tema eakaaslane teistes riikides. Koost. ja toim. J. Orn. Tallinn, 7-47.
 • Orn, J. 1995. Erziehungswissenshaftliche Reflexion gegenwärtiger Bildungsprobleme in Estland. - Reformpädagogik und pädagogische Reformen in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. L. Böttcher, R. Golz. Texte zur Theorie und Geschichte der Bildung. Hrsg. F. Brüggen, K.-H. Göstemeyer. Band 5. Münster: Lit., 44-49.
 • Orn, J. 1998. Meie kasvatustegelikkuse väärtusest. - Õpilane ja õpetaja Eesti kasvatustegelikkuses. Toim. T. Kuurme, M.-L. Laherand. - Tallinn. (Acta Universitatis Scientiarum Socialum et Artis Educandi Tallinnensis. A 9 Humaniora.)
 • Orn, J. 1998. Zum Problem des Erziehungsbewustsein. - Erziehungswissenschaft als eine integrative Wissenschaft. Integrationsprobleme in der Erziehung. Tallinn: TPÜ Kirjastus.
 • Orn, J. 1999. Matti Koskenniemen merkitys Viron Kasvatustieteessä. - Opetuksen tutkimuksen suuntaviivoja. Pertti Kansanen & Jukka Husu (toim.). Helsinki (Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 203).
 • Orn, J. 2000. Kasvatustegelikkus kui võimalikkus. – Haridus ja sotsiaalne tegelikkus. Artiklite kogumik. Tartu.
 • Orn, J. 2010. Heino Liimets und seine Zeit in meinen Erinnerungen. - Denkkulturen. Selbstwerdung des Menschen, Erziehungskulturen. Festschrift für Professor Dr.Dr.h.c. Dr.h.c. Heino Liimets. Herausgeben von Airi Liimets. Peter Lang international Verlag der Wissenschaften. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Band 18.)

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Eesti hariduskontseptsiooni lähtekohad : eelnõu Eesti Hariduskonverentsile '95 / Eesti Vabariigi Kultuuri- ja Haridusministeerium ; [koostajad Olav Aarna (töögrupi juht) ... jt. Tln, 1995
 2. Haridusleksikon, A Liimets. Elustiil, lk 57
 3. ERIS. https://www.eris.ee/person.php?id=3406

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]