Inglise filoloogia

Allikas: Vikipeedia

Inglise filoloogia on humanitaarteaduse haru, mis uurib inglise keele struktuuri, ajalugu, suhet teiste keeltega ja ingliskeelsete maade kultuuri. [1] Filoloogia valdkonnaga tegelevat isikut nimetatakse filoloogiks [2]. Inglise filoloogiat õppides tegeletakse lingvistikaga, sotsiolingvistikaga, ingliskeelse kirjandusega (sh ingliskeelsete tekstide kriitiline analüüs, kirjandusteooria), inglise keele ja seda kõnelevate maade ja kultuuriga ning keelereeglitega, sh grammatika õppimisega. [3]

Sõna filoloogia tuleneb kreekakeelsetest sõnadest fílos (φίλος), mis tähendab 'armastus või kiindumus' ning lógos (λόγος) mis tähendab 'sõna või põhjus'. Seega otsetõlkes tähendab filoloogia, kreeka keeles filología (φιλολογία) 'armastust sõnade vastu'. Kaudsemalt tähendusi analüüsides saab seda sobivamalt tõlkida ka 'armastus kirjanduse õppimise vastu'. Ladinakeelne sõna philologia vastab rohkem filoloogia tänapäevasele tähendusele. Kreeka ja ladina kirjandusest jõudis filoloogia mõiste inglise keelde prantsuse keelest: umbes 16. sajandil prantsuskeelsest terminist philologie mis tähendab 'armastus kirjanduse vastu'. [4]

Eestis saab inglise filoloogiat õppida Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas maailma keelte ja kultuuride kolledžis erialana inglise keel ja kirjandus. [5] Samuti saab inglise filoloogiat õppida Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis inglise keele ja kultuuri erialana. [6]

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Algul nimetati filoloogiaks vaid keele ajaloo ja ajalooliste tekstide uurimist [7], filoloogi ülesanne oli uurida selles keeles kirja pandud vanu tekste, dokumente, rahvajutte ja kirjandust ning neid analüüsida interdistsiplinaarseid teadmisi rakendades. [8] Tänapäeval uurib filoloog keele ajalugu pigem spetsiifilisemalt keele arengu uurimiseks. Nüüdisaegsed inglise filoloogid võivad uurida inglise keele ajalugu, olemust, suulist ja kirjalikku struktuuri, ingliskeelsete maade kultuuri ja ajalugu, inglise keele suhet teiste keeltega ja palju muud ka rohkem filoloogia kui mõiste määratletud piiridest väljaspool. [7]

Harud[muuda | muuda lähteteksti]

Võrdlev filoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Võrdlev filoloogia või võrdlev keeleteadus on filoloogia haru, mis uurib keelte omavahelisi suhteid. Inglise filoloogia puhul uurib võrdleva filoloogia haru spetsiifiliselt inglise keele suhteid ja seoseid teiste keeltega. [4] Võrreldakse inglise keele ajalugu teiste keelte ajalooga. Uuritakse ühiseid keeli, millest inglise keel ja teised võrreldavad keeled alguse said või olid mõjutatud, ning sealt tulenevaid grammatikareegleid tänapäevases inglise keeles. [9]

Kognitiivne filoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Kognitiivne filoloogia on suulist ja kirja pandud keelt analüüsiv filoloogia haru [9]. Kognitiivses filoloogias uuritakse kirjalike tekstide uurimise tulemusel loodud dokumente ja võrreldakse neid eri uuringute tulemustega, täpsemalt uuringutega kognitiivsest filosoofiast. [10]

Tekstoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Inglise filoloogias uuritakse tekstoloogia harus vanu ingliskeelseid tekste ja nende ajalugu, tegeledes kriitilise tekstianalüüsiga ning tekstide algsete kujude kindlaksmääramisega. [11][9]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Oxford English and Spanish Dictionary, Thesaurus, and Spanish to English Translator. Sõnaraamatu veebiversioon: https://web.archive.org/web/20210331233851/https://www.lexico.com/?search_filter=en_dictionary
 2. Dictionary.com, veebiversioon. https://www.dictionary.com/browse/philologist
 3. "What can you do with an English language degree?". The Student. 3. oktoober 2019. Vaadatud 07.04.2021.
 4. 4,0 4,1 Irving, Jenni (5. juuni 2012). "Philology". World History Encyclopedia. Vaadatud 14.03.2021.
 5. Tartu Ülikooli Õppeinfosüsteemhttps://ois2.ut.ee/#/curricula/2423/version/2020/details
 6. Tallinna Ülikooli koduleht https://www.tlu.ee/ht/inglise-keel-ja-kultuur#oppekava-ja--ained
 7. 7,0 7,1 Crystal, David (20. juuli 1998). "Philology". Encyclopædia Britannica, Inc. Vaadatud 14.03.2021.
 8. Ziolkowski, Jan M. 1990. On Philology. London: The Pennsylvania State University Press.
 9. 9,0 9,1 9,2 Chopra, Swati (20. juuli 1998). "Comparative linguistics". Encyclopædia Britannica, Inc. Vaadatud 14.03.2021.
 10. Evans, Vyv (12. juuli 2019). "What Is Cognitive Linguistics? A new paradigm in the study of language and the mind". Psychology Today. Vaadatud 07.04.2021.
 11. Eesti keele sihtasutus. 2009. Eesti keele seletav sõnaraamat. 2., täiendatud ja parandatud trükk. Sõnaraamatu veebiversioon: http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=tekstoloogia