Henn Voolaid

Allikas: Vikipeedia
Henn Voolaid
Sünniaeg 4. märts 1943
Sünnikoht Viljandi
Rahvus eestlane
Erialad füüsika

Henn Voolaid (sündinud 4. märtsil 1943 Viljandis) on eesti füüsik. Ta töötab Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas (LOTE) Koolifüüsika keskuses füüsika didaktika lektorina. Põhitööks on tulevastele füüsikaõpetajatele füüsika ja selle õpetamise õpetamine.

Elulugu[1][2][3][4][5][muuda | muuda lähteteksti]

Henn Voolaid on sündinud 4. märtsil 1943 Viljandis sõjaväelase perekonnas. Lõpetas 1961. aastal Viljandi 2. Keskkooli ning 1967. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna optika ja spektroskoopia erialal. Suunati tööle TRÜ üldfüüsika kateedrisse õppejõuks (assistent). Aastast 1977 füüsika-matemaatika kandidaat, väitekiri luminestsentsi kiirgus- ja haardetsentritest CaS fosfoorides (vene keeles). Sai 1980. aastal TRÜ üldfüüsika kateedri dotsendiks. Olnud TÜ üldfüüsika kateedri juhataja (1984–1993), TÜ füüsika-keemiateaduskonna dekaan (1988–1993), LoTe koolifüüsika keskuse juhataja (1996–2013). Lugenud TÜ-s üle 30 kursuse füüsikutele, bioloogidele, arstidele, farmatseutidele, loodusteaduste õpetajatele. Tema juhendamisel on kaitstud üle 50 diplomitöö, üle 20 bakalaureusetöö, 9 teadusmagistritööd, 15 magistritööd ja 1 doktoritöö.

Kvalifikatsiooni tõstnud: Leningradi Ülikool (1980), Moskva ülikool (1981), Kiievi Ülikool (1985), Turu Ülikool (1989, 2001), Helsingi Ülikool (1995, 1997). Olnud Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadi žürii esimees (1968, 2003) ja liige (1969–2004), Eesti füüsika teaduslik-metoodilise nõukogu liige (1978–1990), NSV Liidu Balti tsooni ja Valgevene NSV füüsika-teaduslik-metoodilise nõukogu praktikumide sektsiooni juhataja (1985–1990), ETV telekooli füüsikasaadete autoreid (1986–1989), füüsikaalase õppekirjanduse autor ja väljaandmise korraldaja (alates 1988), Eesti koolifüüsika kontseptsiooni autoreid (1991), Eesti koolifüüsika ainekava töörühma juht (1993–1996), Eesti Koolifüüsika Ühingu juhataja (1995–2000), Eesti koolifüüsika ainenõukogu esimees ja liige (1996–2003), Foucault’ pendli ülesseadmise ja tutvustamise korraldaja TÜ füüsikahoones Tartus Tähe 4 (1999–2014), Teaduskeskuse AHHAA teadusnõukogu liige (2000–2008), füüsika riigieksamikomisjoni liige (2002–2009), Eesti noorteadlaste konkursi žürii liige (2005–2013), ajakirja The Science Education Review toimetuskolleegiumi liige (alates 2007).

Abielus, naine Kaie Voolaid on Eesti Spordimuuseumi kauaaegne peavarahoidja ja teadur; pojad: Kalle (Eesti Spordimuuseumi teadussekretär) ja Juhan (Tartu Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist, kirjanik).

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

 • K.-S. Rebane, A. Ots, H. Voolaid. The Spectroscopy of Colour Centres in ZnS and CaS. J. Luminescence 11, 271, 1976
 • P. Paris, H. Voolaid. Optika praktikum IV, Tartu, TRÜ trükikoda, 1982 (64 lk)
 • H. Voolaid. Mõõtevigade hindamine füüsika praktikumis. Tartu, TRÜ trükikoda, 1986 (54 lk)
 • E. Pärtel, K. Timpmann, H. Voolaid. Üldhariduskooli programmid. Füüsika. Kontseptsioon ja programmid 8. – 12. klassile. EÕK, Tallinn, 1991
 • G. Karu, E. Pärtel, L. Tambek, K. Timpmann, H. Voolaid. Füüsika. Põhikooli ja gümnaasiumi ainekava. Projekt. Põhikooli ja gümnaasiumi õppekava. Projekt. 173 – 198, Riigi Kooliamet, Tallinn, 1995
 • H. Voolaid. Kalevipoja mõõtmete hindamine. Jõgeva valla ajaloo- ja muuseumisõprade ühingu "Ambior" I album. Jõgeva
 • H. Voolaid, K. Tarkpea, O. Krikmann, A. Luik, E. Pärtel, J. Susi, M. Seeba, U. Tamm, K. Timpmann, E. Ööpik. Loodusteaduslik mõtlemisviis koolifüüsikas. EFS aastaraamat 1999, 99 – 108, Tartu, 2000
 • H. Voolaid. Füüsika töövihik kutseõppeasutustele. I osa. Tartu, Atlex, 2003 (68 lk)
 • H. Voolaid. Füüsika XI klassile. Optika. Õpetajaraamat. Tallinn, Koolibri, 2003 (72 lk)
 • K. Tarkpea, H. Voolaid. Füüsika käsiraamat. Tallinn, Koolibri, 2002
 • O. Krikmann, J. Susi, H. Voolaid. Misconceptions in Physics Explored using Neutral Chosen Answer Tests. 5th IOSTE Eastern and Central European Symposium. Europe needs more scientist. Tartu, 2007. pp128 – 133.
 • H. Voolaid. Füüsika XI klassile. Optika. 3. parandatud ja täiendatud trükk, Tallinn, Koolibri, 2008, 112 lk
 • H. Voolaid. Geomeetriline optika. TÜ, Teaduskool, 2008.
 • Ganina, Svetlana, Voolaid, Henn (2011). Impact of Problem Solving on the Effectiveness of Studying Physics. An Example of Dispersed Data Problems. Journal of Science Education, 12(2), 72 – 75.
 • Henn Voolaid, Svetlana Ganina, Füüsika ülesannete kogumik, Tartu, Atlex, 2011, 152 lk
 • K. Tarkpea, H. Voolaid. Elektromagnetism. Füüsika õpik gümnaasiumile. Tallinn, Maurus, 2013 (148 lk)
 • H. Voolaid. Kas sina tead? Huvitav füüsika meie ümber. Tartu, Atlex, 2014 (80 lk)

Teadustöö[muuda | muuda lähteteksti]

Uurimisvaldkonnad: laia keelutsooniga pooljuhtide fotoluminestsents; füüsikaõppe efektiivsuse tõstmise võimalused kesk- ja kõrgkoolis; Eesti õpilaste füüsikalised väärarusaamad; loodusteadusliku mõtlemisviisi kujundamine koolifüüsikas. Olnud kahe ETF teadusgrandi hoidja: Eesti kooliõpilase loodusteadusliku mõtlemisviisi (LTMV) kujundamine füüsika ulatuslikumal seostamisel teiste loodusainetega (1998–2000) ja Füüsikalised väärkontseptsioonid ja väärkasutused ning nende mõju õpitulemustele (2002–2005). Avaldanud üle 70 teadusartikli ja üle 40 õpiku ning õppevahendi nii gümnaasiumile, kutsekoolile kui kõrgkoolile.

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Valgetähe V klassi orden, 02.02.2001. Eesti Teenetemärkide Komitee tunnistus nr 857, 02.02.2001.[6]
 • Eesti Füüsikaseltsi aukirjad 2000, 2005. Eesti Füüsika seltsi aastaraamat 2000, Tartu, EFS, 2001; Eesti Füüsika seltsi aastaraamat 2005, Tartu, EFS, 2006.
 • TÜ 2009.a. realia et naturalia valdkonna õppejõud.[7]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. Trt, 1987, 287.
 2. Eesti Entsüklopeedia 10. Tallinn, 1988, 488.
 3. Eesti Entsüklopeedia 14. Tallinn, 2000, 620.
 4. Eesti Teaduse Biograafiline Leksikon, 4. köide, 1363.
 5. 1000 tartlast läbi aegade. Tartu, 2003, 497.
 6. https://www.president.ee/et/vabariik/teenetemargid/kavaler/3756/henn-voolaid
 7. Ülikool 2009. aasta õppejõud