Heliisolatsioon

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Heliisolatsioon on heli mõju vähendamine või tõkestamine.

Isoleerimine[muuda | muuda lähteteksti]

Heli kandub edasi läbi enamiku seinte ja põrandate, tekitades terves konstruktsioonis vibratsiooni. Selline vibratsioon tekitab omakorda uued, vähendatud intensiivsusega helilained teisel pool konstruktsiooni. Heli läbimist ühest heliallikaga ruumist teise ruumi või hoonest väljapoole nimetatakse heliülekandumiseks. Heliisolatsioon tähendab igas mõttes helirõhu vähendamist mingi kindla heliallika ja selle vastuvõtja suhtes.

Heli isoleerimiseks on mitmeid võimalusi. Selleks võidakse kasutada näiteks kauguse suurendamist heliallika ja selle vastuvõtja suhtes, paigaldada helitõkkeid, et peegeldada või endasse neelata helilainetest tulenevat energiat, kasutades heli summutavaid materjale või müravastaseid seadmeid. Heliisolatsiooni kasutatakse soovimatu müra vähendamiseks või tõkestamiseks, milleks võivad olla näiteks helilained väljaspool ruumi või ruumisisesed helilained, mis hakkavad erinevatelt pindadelt peegelduma ning hakkavad kajama või tekitavad müra. On kahte tüüpi heliisolatsiooni: õhu kaudu ja kokkupuutel leviv. Õhu kaudu leviva heli isoleerimist kasutatakse, kui otse õhku leviv heli on isoleeritud ning see määratakse kasutades heli vähendamise indeksit. Kokkupuutel ehk vibreerimise teel leviva heli isoleerimist kasutatakse ujuvpõrandate korral ning see on määratud helirõhu tasemega külgnevas ruumis.[1]

Õhu teel leviva heli isolatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Kui helilained jagunevad juhuslikult kahe ruumi vahel, siis osa sellest peegeldatakse ning osa sellest edastatakse läbi vaheseina.

R = 10log10 W1/W2

Ühest tükist koosnevate konstruktsioonide, nt betoonist seina korral järgib läbivus massitoimeseadust. Ehk mida massiivsem on konstruktsioon, seda väiksem kogus heli sellest läbi jõuab. Kergete konstruktsioonide korral, mis koosnevad mitmest kihist, nagu näiteks kipsseinad, kehtib võnkumise massiseadus. Kui kasutatakse väga tõhusalt summutavat materjali, näiteks kivivilla, kahe seinakihi vahel, siis heli isoleerimise võime suureneb. Mida laiemad õõnsused villal on, seda suuremat kasu kivivill toob. Võrreldes tühjade õõnsustega on täidetud õõnsuste korral tavaliselt võimalik saavutada 5–10 dB tõus R ühikus.

Kui konstruktsioon koosneb mitmest elemendist – näiteks sein akende ja uksega. Sel juhul on igal elemendil oma heli edastamise omadused ning tuleb arvutada üldine helivähendamise indeks. Helivähendamise indeks aukude ja pilude jaoks on võrdeline 0 dB.

Pilude ja aukude mõju võib sellegipoolest olla tähtis, näiteks ühenduskohad kahe seina vahel, vahed uste ja akende ümber ilma tihenditeta. Kui piludesse on paigaldatud akustiliselt summutav materjal, annab see kokku kõrgema helivähendamise indeksi pilude jaoks.[1]

Helivibratsiooni isoleerimine[muuda | muuda lähteteksti]

Õhu teel leviv heli tekitab ümbritsevas õhus vibratsioone, mis jagunevad laiali ning omakorda kanduvad edasi seintele ja põrandatele. Need vibratsioonid jagunevad laiali üle kogu konstruktsiooni ning kanduvad edasi ka järgmistele ühendatud konstruktsioonidele, milleks võivad olla näiteks välisseinad, siseseinad või põrandad. Vibratsioonid elementides tekitavad nende kõrval olevas õhus võnkeid ning need võnked on kuuldavad juba ka inimese kõrvadele. Põrandad peaksid vähendama vibratsiooniga tekkivat heli ning kui need asuvad eluaseme kohal, peaksid selle ka vastu võtma. Raske, jäiga põranda korral sõltub vibratsiooni vähendamine pealiskatte pehmusest ning õhu teel leviva heli tõkestamine selle massist. Ujuvpõrand sisaldab väga elastset materjali, mis isoleerib kõndimise pinna alusest. Selline lahendus aitab kaasa mõlema, nii vibreeriva kui ka õhu teel leviva heli isoleerimisele.[1]

Ülekandumine[muuda | muuda lähteteksti]

Ülekandumise kadu või heli vähendamise indeks, R dB, kasutatakse efektiivuse mõõtmiseks, seina, põranda, ukse või teise heli läbimist piirava elemendi suhtes. Ülekandumine varieerub sagedusega ning kadu on suurem kõrgetel sagedustel. Heli ülekandumise kadu mõõdetakse mõõtühikuga detsibell (dB). Mida suurem on ülekande kadu seinas, seda paremini toimib sein soovimatu müra vähendajana.[2]

Summutamine[muuda | muuda lähteteksti]

Summutamine tähendab heli resonantsi vähendamist ruumis, neelates helilaineid või neid peegeldades. Heli neelamine vähendab üldist mürataset, kuid heli peegeldamine ehk ümbersuunamine muudab heli kahjutuks või isegi kasulikuks, vähendades heli siduvust omavahel. Summutamisega saab vähendada akustilist resonantsi õhus, või mehaanilist resonantsi ruumis endas või selles olevates elementides.[1]

Kaugus[muuda | muuda lähteteksti]

Heli lainete energiatihedus väheneb, kui need laiali jaotuvad, seega heli vastuvõtja ja tekitaja vahelise kauguse suurendamine tekitab olukorra, kus heli vastuvõtjale jõuab väiksema intensiivsusega heli. Tavapärases kolmemõõtmelises süsteemis, kus on heli allikas ja heli vastuvõtja, jaotatakse helilainete tugevus laiali allikast lähtuvalt pöördvõrdelise kauguse pöördväljaga.[2]

Heli neelamine[muuda | muuda lähteteksti]

Neelates heli, kandub spontaanselt osa heli energiast väga väikseks osaks soojuseks, enrgiat ümberpööravas materjalis (heli neelav materjal), selle asemel, et heli edasi kanda või peegeldada. On mitmeid viise, kuidas saab materjal heli neelata. Heli neelav materjal määratakse heli sageduse jaotumise ja akustilise neeldumiseprofiili nõuete abil.[2]

Poorsed materjalid[muuda | muuda lähteteksti]

Poorsed heli neelajad on tavaliselt avatud pooridega, kummiga kaetud vahud (nt poroloon) või melamiinist käsnad. Need vähendavad müra hõõrdumise teel, oma poorses struktuuris. Avatud pooridega vahud on väga efektiivsed müra summutajad keskmiste ning kõrgete heli sageduste korral. Madalate heli sageduste korral on summutamise efekt väiksem. Tihedaid materjale kasutatakse tavaliselt isoleerimiseks. Need neelavad tõhusalt helisagedusi oma poorsuse tõttu ning tõenäoliselt need heli tagasi ei peegelda.[2]

 • Täpne materjali omadus neeldumise kohapealt määratakse paika järgmiste teguritega:
  • Pooride suurus
  • Pooride keerdumine
  • Poorsus
  • Materjali paksus
  • Materjali tihedus

Resonantsi neeldumine[muuda | muuda lähteteksti]

Resonantsi peneelid ja muud resonantsi neelajad summutavad helilaineid, neid edasi peegeldades. Vastupidi poorsetele helisummutajatele on need just kõige efektiivsemad madalatel ja keskmistel helisagedustel. Nende töösagedus on sageli mõeldud väga kitsale helisagedusribale.[2]

Peegeldumine[muuda | muuda lähteteksti]

Kui helilained tabavad mingisugust pinda, peegelduvad need sõltuvalt sellest, milline on pind. Betooniga kokkupuutel erineb heli tagasi peegeldumine suurel määral sellest, mis on näiteks kokkupuutel pehmema pinnaga (nt klaaskiud). Välises keskkonnas näiteks maanteede ääres, kasutatakse tihti heli summutamiseks müraseinu või paneele, mis peegeldavad heli ülespoole.[2]

Ruumisisene ruum[muuda | muuda lähteteksti]

Ruumi sees oleva ruumi meetod on üks heliisoleerimise viis, kuidas tagada heli edasilevik, väljaspool käesolevat ruumi. Enamik vibratsioone/helisid kandub ruumist väljapoole mehaanilisel teel. Vibratsioon suudab läbida otse kivi- ja puitseinad ning muud jäigad konstruktsioonielemendid. Kui vibratsioon jõuab näiteks laeni, põrandani või aknani töötab see justkui heli võimendajana ning seda on tunda või kuulda ka teises ruumis. Mehaaniline edasikandumine on palju kiirem, efektiivsem ja võimendub teiste elementide poolt tõhusamalt kui sama tugevusega lained mis levivad õhu kaudu. Akustilise vahu ja teiste heli neelavate vahendite kasutamine ei ole tõhus viis edastatud vibratsiooni tõkestamiseks. Soovitatakse katkestada igasugune ühendus vibratsiooni tekitava ruumi ja selle ümber oleva keskkonna vahel. Seda nimetatakse akustiliseks eraldamiseks. Ideaalne eraldamine hõlmab nii jäikade materjalide kui ka õhu kaudu levivate vibratsioonide kõrvaldamist. Seega kontrollitakse sageli ka õhuvoolu ruumis. Sellisel eraldamise viisil kehtivad ka ohutusnõuded. Ruumis peab olema tagatud ventilatsioon ning gaasil põhinevaid kütteseadmeid ei tohi kasutada.[2]

Heli tühistamine[muuda | muuda lähteteksti]

Heli tühistavad generaatorid on tänapäevane innovatsioon. Kasutatakse mikrofoni, heli tuvastamiseks ning analüüsitakse seda arvutiga. Seejärel tekitatakse helilaineid vastupidise faasiga ( 180˚ faasiga kõikidel sagedustel) ning need edastatakse läbi kõlari. See lõhub heilained, neile vahele segades ning tühistab enamiku mürast.[2]

Nipid oma kodu helipidavaks muutmisel[muuda | muuda lähteteksti]

Vähenda müra[muuda | muuda lähteteksti]

Müra saab vähendada, näiteks ostes mõne uue seadme koju, juhul kui selleks tekib vajadus. Seadmete tootjad on müraprobleemiga kursis ning kindlasti uuemad mudelid on kõvasti vaiksemad võrreldes vanematega. Tavapäraste koduste seadmete, nagu nõudepesumasina, ventilaatorite ja teiste masinate vahe müra tekitamisel on märgatav, kui võrrelda uut ja vana mudelit.

Veendu ka, et su seadmed oleksid korrapäraselt hooldatud ja töötaksid korrektselt. Kui miski töötab liiga valjult, tuleb seda arvatavasti parandada.[3]

Kasuta heli summutavaid materjale[muuda | muuda lähteteksti]

Kõvad pinnad peegeldavad helilaineid. Pehmed neelavad neid.

Selleks, et helilained ruumis lihtsalt edasi-tagasi ei peegelduks. Kasuta kõvade materjalide asemel pehmeid " neelavaid " materjale. Selleks on võimalik paigaldada lakke heli summutavad villa kihiga plaadid ning põrandale müra summutava pehme kihiga vaipkatteid. Kõige odavam viis müra summutamiseks ruumis on osta müra summutavad kardinad. Neid on võimalik hankida näiteks Amazonist ligikaudselt 30 euro eest.[3]

Paigalda heli summutavad uksed[muuda | muuda lähteteksti]

Kõige suurem ava, kust saab heli seinast edasi kanduda on tavaliselt uks. Kõige efektiivsem ja lihtsam viis on paigaldada jäik, tihe uks. Enamik uksi on just kõige hullemad heli edasi kandjad (seest õõnsa ehitusega). Need pole sugugi efektiivsed heli summutajad. Muidugi massiivsed uksed on kallimad, kuid nende hulgas on ka palju laiem ja elegantsem valik.[3]

Lisa siseustele tihendid[muuda | muuda lähteteksti]

Enamik helist ei kandu edasi läbi ukse, vaid ukse ümber olevatest vahedest. Helipidavuse tagamiseks on oluline ka paigaldada tihendid mis peaksid tagama ümber ukse perimeetri täieliku tiheduse. Tiheda ehitusega ukse ning tihendide paigaldamisega, peaks lõpptulemusel jõudma helipidavus klassi vahemikus 34–36 dB.[3]

Korrigeeri oma helisüsteemi[muuda | muuda lähteteksti]

Kui sinu helisüsteem on odavamate ja vähem kvaliteetsete hulgas, võib see tekitada palju ebavajaliku müra. Mõte seisneb selles, et inimene saaks nautida heli näiteks teleri ees, kuid nii, et see ei segaks ülejäänud ruumides viibijaid.[3]

Bassikõlarid tekitavad väga madalaid sagedusi ning seetõttu on need ka kõige probleemsemad. Sellejaoks on parim lahendus paigaldada bassikõlari alla isoleeriv alus, mis võtab vastu selle tekitatud vibratsioonid. Sellise lahendusega, tekitab bassikõlar madalad sagedused, mida tahab sinu kõrv kuulata, kuid ei kanna vibratsiooni edasi kogu majale.

Kvaliteetsete kõlarite kasutamine võimaldab oma kvaliteetse ja selge heli tõttu, kuulata heli märkimismäärselt madalama helitugevusega. [3]

Paranda krigisevad põrandad[muuda | muuda lähteteksti]

Kuigi krigisevat põrandat ei pruugi igapäevaste toimetuste kõrvalt tähelegi panna, võivad need olla väga häirivad majas valitseva vaikuse ajal. Selle probleemi lahendamiseks leidub palju õpetusi internetis.[3]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]