Harri Kärtner

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Harri Kärtner (4. september 19251. veebruar 2011) oli eesti jurist, õppejõud ja ühiskonnategelane.

Ta sündis Narvas väikeettevõtja peres. Aastatel 1933–1937 õppis Narva linna algkoolis, 1937–1944 Narva keskkoolis ja 1944–1945 koos perekonnaga sõja eest pagenduses olles Haapsalu keskkoolis.

1945–1951 õppis Harri Kärtner Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonnas, mille lõpetas 1951. aastal cum laude. Aastatel 1951–1954 oli ta Tartu Ülikooli riigi ja õiguse teooria ning ajaloo aspirant. Ta täiendas end üleliidulises uurijate täiendusinstituudis Leningradis isiku- ja varavastaste kuritegude uurimises (1962–1963), ametialaste, majandus- ja korruptsiooniga seonduvate kuritegude uurimises (1968) ning Moskva ülikoolis riigiõiguses (1968).

Kärtner oli õigusteaduse kandidaat (1955), õigusnõunik (1968), justiitsteenistuse reservkapten (1972), riigiõiguse dotsent (1980).

Aastatel 1955–1961 oli Kärtner ajalehe Edasi toimetuse kirjanduslik kaastööline, 1961–1963 Tartu Linna Prokuratuuri uurija, 1963–1971 Eesti Prokuratuuri eriti tähtsate asjade uurija. 1971–1991 oli ta Tartu Ülikooli kriminoloogia laboratooriumi vanem teaduslik töötaja, 1971–1991 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, 1991–1993 Tartu Ülikooli ametiühingu juriskonsult.

1993–1995 oli Kärtner Riigikogu Maaliidu ühenduse fraktsiooni konsultant sotsiaal- ja õigusküsimustes, 1993–1995 Tartu Linnavolikogu aseesimees.

Samuti oli ta Eesti Karskusliidu ning Dotsentide ja Teadurite Klubi asutajaliige, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi asutajaliige, Eesti Pensionäride Liidu esimees 1990–1995 ja 1998–2003.

Eesti Pensionäride Liidu esindajana pöördus Kärtner korduvalt Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja teiste kõrgemate riigi- ja omavalitsusorganite poole ettepanekutega pensionäride olukorra parandamiseks ja demokraatliku õigusriigi kaitsmiseks ning osalenud pensionäride õiguste ja seaduslike huvide kaitseks korraldatud aktsioonide organiseerimisel ja läbiviimisel.