Fraasistruktuurigrammatika

Allikas: Vikipeedia

Fraasistruktuurigrammatika on grammatikateooria, mis kirjeldab lause struktuuri tema moodustajate kaudu[1]. See teooria tugineb fraasistruktuurireeglite kogumile, mille pakkus esimesena välja Noam Chomsky (1957). Fraasistruktuurigrammatika kujutab endast hierarhilist moodustajastruktuuri, kus sõnavormid või fraasid moodustavad kokkukuuluvaid üksusi, mis omakorda moodustavad suuremaid kokkukuuluvaid üksusi.[2] Erinevalt sõltuvusgrammatikast fraasistruktuurigrammatikas üldjuhul sõltuvussuhteid ei käsitleta.[1]

Fraasistruktuurigrammatika liigid[muuda | muuda lähteteksti]

Enim kasutatakse järgmisi fraasistruktuurigrammatikaid:

Fraasistruktuurireeglid[muuda | muuda lähteteksti]

Fraasistruktuurireeglid järgivad põhimõtet A → B C, kus moodustaja A jaguneb moodustajateks B ja C.

Selle põhjal on võimalik moodustada näiteks järgmisi reegleid:

S → NP VP, kus S on lause, mis jaguneb noomenifraasiks (NP) ja verbifraasiks (VP);

NP → D N, kus noomenifraas (NP) jaguneb determinandiks (D) ja noomeniks (N);

VP → V (NP), kus verbifraas (VP) jaguneb verbiks (V) ja noomenifraasiks (NP).

Fraasistruktuurigrammatika ja sõltuvusgrammatika[muuda | muuda lähteteksti]

Fraasistruktuurigrammatika avaldab lause struktuuri moodustajate abil, sõltuvusgrammatika aga sõltuvussuhete abil.[1]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Müürisep, Kaili 2000. Eesti keele arvutigrammatika: süntaks. Dissertationes Mathematicae Universitatis Tartuensis 22. Tartu
  2. Melčuk, Igor A. 1988. Dependency Syntax: Theory and Practice. State University of New York Press.