Fermi Energia

Allikas: Vikipeedia
Fermi Energia OÜ
Asutatud 12. juuni 2019
Peakorter Tallinn, Eesti
Võtmeisikud Kalev Kallemets (juhatuse esimees), Sandor Liive (nõukogu esimees)
Valdkonnad energeetika
Töötajaid 16 Tõus(+7%) (2022)
Koduleht www.fermi.ee
Fermi Energia kontor Tallinnas aadressil Tornimäe 2

Fermi Energia on 2019. aastal asutatud energiaettevõte. Ettevõtte eesmärk on arendada võimalust võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väike moodulreaktor.[1]

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Tuumaenergia võimalust hakati Eestis tõsisemalt kaaluma 2006. aastal, mil Leedu, Läti ja Eesti peaministrid allkirjastasid ühisavalduse uue tuumajaama ehitamise toetuseks Leetu. [2] Kolm Balti riiki alustasid ühiselt tuumajaama arendamise projekti. Jaama rajamine kerkis päevakorda seoses Leedu RBMK-tüüpi Ignalina tuumajaama sulgemisega, mis oli üks Euroopa Liidu liitumislepingu tingimustest.

Seoses tuumajaama arendamise kavaga hakkas jõulisi samme tuumaenergia valdkonna arendamiseks Eestis astuma ka Eesti Energia, mida juhtis Sandor Liive. [3] Muuhulgas saatis energiaettevõte kolm TTÜ energeetikavaldkonna magistrit omandama tuumaenergia alaseid teadmisi kõrgelt hinnatud Rootsi Kuninglikku Tehnikakõrgkooli. [4] Hiljem liitus nendega veel neljaski eestlane, Marti Jeltsov. Suure kindlusega võib öelda, et need neli – Merja Pukari, Henri Ormus, Kaspar Kööp ja Marti Jeltsov – on täna Eesti hinnatumate tuumaekspertide seas. Merja Pukari[5], Kaspar Kööp ja Marti Jeltsov [6] on tuumaenergia erialal lõpetanud doktorikraadiga ning Henri Ormus aastaid töötanud Soome uut Hanhikivi tuumajaama rajavas ettevõttes Fennovoima. [7]

Loetud aastad hiljem moodustati akadeemik Anto Raukase algatusel MTÜ Eesti Tuumajaam, mille tegevjuhina asus tegutsema Kalev Kallemets. Ühingu eesmärk oli analüüsida Eestisse tuumajaama rajamise võimalusi oludes, kus Leetu tuumajaama rajamine takerdus sisepoliitiliste võitluste tõttu. Majanduslike kaalutluste kõrval tärkas Eestis elavam huvi tuumaenergia arendamise vastu ka seoses Leedu sisepoliitilise olukorraga, mis kulmineerus negatiivse otsusega Leedu tuumajaama rajamist puudutaval referendumil. Eelnev viis selleni, et Eesti Energia asus otsima tuumaelektrijaama jaoks sobivaid võimalikke asukohti. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis töötati välja tuumenergiaseaduse eelnõu.

Samal ajal pidurdus mitme tuumaenergiajaama rajamine Euroopas, kuna ilmnes, et enam kui 20-aastaseks kujunenud pausi ja kogemuste taastamise tõttu tuumajaamade rajamisel on uute projektide elluviimine oodatust kulukam ja aeganõudvam. Samal ajal riike raputanud majandussurutis vähendas aga omakorda nõudlust energia järele ja seetõttu vaibus ka Eesti huvi tuumajaam rajada. Selle asemel otsustas Eesti valitsus koos Eesti Energiaga rajada hoopis uus 300 MWe põlevkivielektrijaam Auverre[8].

Fermi Energia asutajad, vasakult paremale: Henri Ormus (MSc), Kalev Kallemets (PhD), Kaspar Kööp (PhD), Merja Pukari (PhD), Sandor Liive (MBA), Marti Jeltsov (PhD), Mait Müntel (PhD)

Käegakatsutav mõte Eesti oma tuumaenergiajaamast jäi aastateks tolmu koguma, kuni 2018. aasta suvel kohtusid Kalev Kallemets, Kaspar Kööp ja Henri Ormus. Tuumavaldkonna uuemate arengutega hästi kursis olevad mehed arutasid võimalust rajada Eestisse sootuks teistsugune, uue põlvkonna tuumaenergiajaam, mis baseeruks Kanadas ja Ameerika Ühendriikides litsentseerimisel olevatel väikestel moodulreaktoritel. Heaks eeskujuks oli Soomes Teolisuuden Voima ja Fennovoima kasutatav ärimudel, kus tuumajaama omanikeks on energiatarbijad üle kogu riigi. Vahepealsetel aastatel kiiresti edasi arenenud tehnoloogiad on muutnud tuumaenergia Eesti jaoks taas kaalumist väärivaks tulevikuenergialahenduseks, mis aitaks ühtaegu tagada nii mõistlikku energia hinda, energiajulgeolekut kui ka riiklikult oluliseks muutunud kliimaeesmärkide täitmist.

Pärast põhjalikku eeltööd asutasid Kalev Kallemets, Sandor Liive, Henri Ormus, Kaspar Kööp, Marti Jeltsov, Merja Pukari ja Mait Müntel OÜ Fermi Energia. Asutajaid liidab veendumus, et süsinikuheitmetega vähendamise eesmärkide saavutamiseks peab riigi energiaportfell sisaldama juhitavat süsinikuheitmeteta energialiiki, mis ei eelda subsideerimist. Mägijõgede puudusel saab selleks energiaks Eestis olla vaid tuumaenergia.[9]

 • 28. jaanuaril 2020 Fermi Energia allkirjastas koostöölepingud Soome energiaettevõttega Fortum[10] ja Belgia inseneriettevõttega Tractebel, et alustada tihedamat koostööd Fermi Energia väikse moodulreaktori juurutamisprojekti raames. [11]
 • 2. märtsil 2021 Rolls-Royce ja Fermi Energia allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, et uurida Suurbritannias arendatava väikereaktori kasutuselevõtu potentsiaali Eestis. [13]
 • 31. mail 2021 Rootsi riiklik energiaettevõte Vattenfall sai miljoni euro suuruse investeeringuga Fermi Energia osanikuks. [15]
 • 12. aprillil 2022 Fermi Energia ja Kanada tuumaenergiaettevõte Laurentis Energy Partners sõlmisid Ottawas koostööleppe, et töötada välja rajamisprogramm Eesti väikereaktoritele. [16]
 • 8. veebruaril 2023 teatas Fermi Energia, et on valinud Eestisse planeeritava tuumajaama tehnoloogaiks GE Hitachi uue põlvkonna väikese moodulreaktori BWRX-300. [17]

Ajajoon[muuda | muuda lähteteksti]

Liikmesus[muuda | muuda lähteteksti]

Fermi Energia kuulub järgmistesse organisatsioonidesse ja erialaliitudesse:

Koostöö ülikoolide ja teadusasutustega[muuda | muuda lähteteksti]

Fermi Energia teeb koostööd ülikoolide ja teadusasutustega.

Koostöös Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega uuris Fermi Energia Võimaliku väikse moodulreaktori majanduslik mõju Eestile: eeltasuvusuuring. [22]

Fermi Energia ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut uurivad uut tüüpi väikereaktorite ohutusala. [23]

Fermi Energia toetab ka noorte talentide arengut, pakkudes iga-aastaseid praktikavõimalusi ning andes välja kahte stipendiumi:

 • Fermi Energia toetab Eesti tudengite välisõpinguid tuumaenergeetika vallas kahe stipendiumiga [24]
 • Kaasaegsele tuumaenergiale keskenduv suvekool Fermion [25]

Juhtimine[muuda | muuda lähteteksti]

Juhatuse esimees Kalev Kallemets. Tal on ettevõttes 40% osalus.[26] Juhatusse kuuluvad ka Euroopa tuumaenergia ühingu asepresident Henri Ormus[27] ja keskkonnajuht Diana Revjako.[28]

Fermi Energia nõukogu liikmed on 2022. aasta seisuga Sandor Liive (nõukogu esimees), Mait Müntel, Liisa Oviir ja Björn Linde.[29]

Publikatsioonid[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. https://majandus24.postimees.ee/6553993/energiaettevote-tahab-eestisse-rajada-uue-polvkonna-tuumareaktorit
 2. https://www.err.ee/366468/balti-peaministrid-kinnitasid-toetust-visaginase-tuumajaama-projektile
 3. https://www.err.ee/362660/eesti-energia-kaalub-leedu-tuumajaama-investeerimist
 4. https://arileht.delfi.ee/artikkel/16746182/eesti-saab-oma-esimesed-tuumaenergeetikud
 5. https://www.etis.ee/CV/Merja_Pukari/eng?tabId=CV_EST
 6. https://www.etis.ee/CV/Marti_Jeltsov/est
 7. https://www.kth.se/en/studies/master/nuclear-energy-engineering/graduates/henri-is-working-to-build-a-new-nuclear-power-plant-in-finland-1.919452
 8. https://www.err.ee/415650/eesti-energia-solmis-lepingu-uue-elektrijaama-ehituseks
 9. https://fermi.ee/organisatsioon/
 10. https://www.fortum.com/media/2020/01/fortum-starts-cooperation-estonian-smr-deployment-project
 11. https://tractebel-engie.com/en/news/2020/major-cooperation-for-nuclear-innovation
 12. https://www.neimagazine.com/news/newsus-based-last-energy-invests-in-estonian-smr-project-7981162
 13. https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2021/02-03-2021-rr-signs-mou-with-fermi-energia-for-compact-nuclear-power-stations.aspx
 14. https://bioneer.ee/fermi-energia-tihendab-koostööd-ge-hitachiga
 15. https://majandus.postimees.ee/7260950/rootsi-riiklik-energiaettevote-investeerib-fermisse-miljon-eurot
 16. https://arileht.delfi.ee/artikkel/96397585/fermi-energia-alustab-koostood-kanada-tuumaenergiaettevottega
 17. ERR (8. veebruar 2023). "Fermi Energia valis välja võimaliku Eesti tuumajaama tehnoloogia". ERR. Vaadatud 21. veebruaril 2023.
 18. http://www.elektriliit.ee/eesti-elektritööstuse-liidu-liikmed
 19. https://amcham.ee/membership/view-members/
 20. http://www.koda.ee/et/kaubanduskoja-liikmeskond
 21. https://www.foratom.org/our-members/
 22. https://fermi.ee/wp-content/uploads/2020/02/15.00-voimaliku-vaikse-moodulreaktori-majanduslik-moju-eestile-eeltasuvusuuring-siim-espenberg.pdf
 23. https://kbfi.ee/kbfi-solmis-koostoolepingu-fermi-energiaga-ja-asub-uurima-uut-tuupi-vaikereaktorite-ohutusala/
 24. https://haridus.postimees.ee/7317313/fermi-energia-saadab-kaks-tudengit-tuumaenergiat-oppima
 25. https://fermi.ee/suvekool/
 26. https://majandus24.postimees.ee/6553993/energiaettevote-tahab-eestisse-rajada-uue-polvkonna-tuumareaktorit
 27. https://taltech.ee/uudised/henri-ormus-tuumaenergeetika-valdkond-vajab-koiki-tehnilise-taustaga-innukaid-inimesi
 28. https://www.postimees.ee/7416668/mehed-pooldavad-eesti-tuumajaama-naised-on-raudselt-vastu
 29. https://fermi.ee/organisatsioon/

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]