Mine sisu juurde

Füüsilisest isikust ettevõtja

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt FIE)
"FIE" suunab siia. Teiste tähenduste kohta vaata artiklit FIE (täpsustus).

Füüsilisest isikust ettevõtja (lühend FIE) on füüsiline isik, kes tegeleb majandustegevusega. Eestis võib FIE olla isik alates 15. eluaastast. Alaealisel on FIEna tegutsemiseks vaja vanema nõusolekut. FIE kantakse äriregistrisse tema nõudel. FIE tuleb kanda äriregistrisse, kui ta on maksukohustuslasena registreeritud Maksu- ja Tolliametis vastavalt käibemaksuseadusele, ehk tema käive ületab aastas 40 000 eurot. Teised FIEd registreeritakse kohalikus Maksu- ja Tolliametis.

FIE ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime ning ei või sisaldada äriühingule viitavat täiendit ega lühendit. Füüsilisest isikust talupidaja ärinimi ei pea sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime juhul, kui ärinimes sisaldub talu nimi.

Kui FIE võõrandab teisele füüsilisele isikule ettevõtte, võib omandaja senise ärinime all edasi tegutseda võõrandaja kirjalikul nõusolekul. FIE-l võib olla mitu ärinime juhul, kui neid nimesid kasutatakse erinevate ettevõtete kohta.

FIE vastutab oma ettevõtlusest tulenevate kohustuste eest kogu oma varaga [1].

FIE võib pidada oma raamatupidamist kassapõhiselt. [2] FIE maksustamisperioodi ettevõtlustulust tehakse ettevõtlusega seotud mahaarvamised ning saadud summa jagatakse enne tulumaksumaksumääraga korrutamist 1,33-ga. FIE võib omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste, samuti talle kuuluvalt kinnisasjalt saadud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 45 000 krooni. FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, on kohustatud tasuma maksustamisperioodi kestel tulumaksu avansilisi makseid. Avansilise makse suuruseks on 1/4 isiku poolt eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast. Maksu- ja Tolliametil on õigus vähendada avansilisi makseid või vabastada maksumaksja avansiliste maksete tasumisest, kui maksumaksja prognoositav ettevõtlustulu on maksustamisperioodil oluliselt väiksem eelmise maksustamisperioodi tulust ning kui maksumaksja esitab selle kohta põhjendatud taotluse. [3]

FIE ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, maksab FIE sotsiaalmaksu summas, mis pole rohkem kui maksustamisperioodi kuupalga alammäära 15-kordselt summalt aastas ja mitte vähem kui 12-kordselt summalt. Välja arvatud juhul, kui FIE on kogu maksustamisperioodi jooksul olnud riikliku pensioni saaja või tema eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja. FIE tasub maksustamisperioodi kestel sotsiaalmaksu avansiliste maksetena Maksu- ja Tolliameti pangakontole iga kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks jooksva kvartali eest vähemalt kolmekordselt kuumääralt arvutatud summas. [4]

Tööandjana tegutsedes peab FIE pidama oma töötajatele makstud palgalt kinni tulumaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse, arvestama sotsiaalmaksu ning esitama nende kohta maksudeklaratsioonid (vorm TSD).

Välislingid

[muuda | muuda lähteteksti]