Euroopa Liidu tervishoiuportaal

Allikas: Vikipeedia

Euroopa Liidu tervishoiuportaal on Euroopa Liidu ametlik terviseteemaline veebiportaal, mida haldab tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat[1].

Portaal pakub mitmesugust teavet tervishoiust ja sellega seotud tegevustest nii Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil.Selle peaeesmärk on teha rahvatervise alaste algatuste ja programmide alane info ELi kodanikele hästi kättesaadavaks.Portaal peaks aitama saavutada ELi eesmärke rahvatervise valdkonnas, toetama tervislikke eluviise ning soodustama tervishoiualase olukorra paranemist kõigis 27 liikmesriigis.

Sihtrühmad[muuda | muuda lähteteksti]

ELi terviseportaal on mõeldud inimestele, kes soovivad saada teavet tervisemõjurite või selleteemalise Euroopa, riigi ja rahvusvahelise tasandi poliitika ning otsuste kohta.Portaal on oluline teabeallikas ka tervishoiutöötajatele, ametnikele, poliitikutele ja sidusrühmadele.Kuna portaali tegemisel on arvestatud juurdepääsu käsitlevaid rahvusvahelisi reegleid, siis võivad seda kasutada kõik – sh vanurid ja puudega inimesed.Asjatundjatel on kasu portaalis toodud rahvatervise alastest statistilistest andmetest.

Eesmärgid[muuda | muuda lähteteksti]

Portaali käivitamine on osa ELi rahvatervise programmist (2003-2008) ning see peaks hõlbustama konsultatsioone ja osalust, et kaasata paremini nii tervishoiuasutusi, -ühendusi kui ka -organisatsioone.Ühtlasi soovitakse tagada ELi kodanikele õigus saada lihtsat, selget ja teaduslikult põhjendatud teavet tervisekaitse ja haiguste vältimise kohta.Üks portaali peaeesmärke on toonitada, et kodanikud vastutavad osaliselt ise oma tervise parandamise eest.ELi rahvatervise alaseid tegevusi ja programme paremini tundes saab üldsus neis rohkem osaleda ja neid enam toetada.

Millist teavet portaal pakub?[muuda | muuda lähteteksti]

Inimesi ja keskkonda käsitlev terviseinfo ja -allikad on portaalis esitatud teemade kaupa. Iga teema juhatab asjakohaste allteemadeni (nt Eluviis Toitumiseni), mille raames esitatakse põhjalikku teavet ning linke Euroopa Liidu poliitika ja tegevustega tutvumiseks.Riikide poliitikast igas teemavaldkonnas annab ülevaate rubriik "Liikmesriigid".Teave Euroopa vabaühenduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide panusest rahvatervise edendamisse esitatakse vastavas jaotises.Tekstis toodud lingile klõpsates jõuab otse soovitud teemat käsitlevale leheküljele. Rubriigid "Uudised", "Sündmused", ja "Pressiteated" pakuvad ajakohast teavet olulisemate otsuste ja sündmuste kohta rahvatervise valdkonnas nii riikide, piiriülesel kui ka rahvusvahelisel tasemel ning nendes osalemise võimalust. Portaali linkide kaudu on kättesaadavad ELi õigusaktid ja väljaanded, mis võimaldavad liidu eesmärkide ning nende teostamisega põhjalikumalt tutvuda.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]