Euroakadeemia

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Euroakadeemia (aastani 2009 Euroülikool) on 1997. aastal asutatud erakõrgkool Tallinnas.

2010. aastast alates on Euroakadeemial olnud korduvalt probleeme kohustusliku institutsionaalse akrediteerimise läbimisega. 2018. aastal otsustas SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu akrediteeringut mitte anda, põhjendades seda kooli olukorra halvenemisega pärast 2015. aasta akrediteeringut, eelmise hindamise parandussoovituste täitmata jätmisega, puudustega personaliarenduses jne. Otsuse Euroakadeemia jätkamise kohta langetab EKKA hindamisotsuse alusel haridus- ja teadusministeerium.[1]

2015. aasta lõpus oli kõrgkooli omaniku MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu omakapital 1,3 miljonit eurot.[2]

Struktuur ja töötajad[muuda | muuda lähteteksti]

Koolis on viis teaduskonda: rahvusvahelised suhted (dekaani kohusetäitja prodekaan on Leonid Karabeškin), tõlketeaduskond (koordinaator Irina Ladusseva), ärijuhtimine (dekaan Maret Branten, koordinaator Helena Gussarova), keskkonnakaitse (dekaani kohusetäitja Jüri Martin, prodekaan Ljudmilla Martin) ja kujunduskunst (dekaan Jevgeni Hristoforov, prodekaan Katrin Laanoja, õppeosakonna spetsialist Jana Sollmann).[3]

Euroakadeemia rektor on kooli asutamisest alates Jüri Martin. Euroakadeemia õppeosakonna sekretär-referent on Annely Eindok, õppeosakonna peaspetsialist (ÕIS) on Kaili Simberg, õppeosakonna vanemspetsialist on Veera Truljova, personaliosakonna juhataja on Kersti Tani, pearaamatupidaja on Inessa Denissova, raamatupidaja on Tatjana Senokosova, haldusjuht on Esta Ivalo, raamatukoguga tegeleb Dmitri Krasnov ja üliõpilasesinduse esimees on Elizabeth Saal.[3] Kooli omanik on MTÜ Eesti Euroinfo Ühing.

Asukoht[muuda | muuda lähteteksti]

Euroakadeemia asus aastatel 1997–2016 aadressil Mustamäe tee 4, 10617 Tallinn. 2016. aasta õppeaasta alguseks koliti ruumipuuduse tõttu aadressile Tondi 55, 11316 Tallinn.

Õppetöö[muuda | muuda lähteteksti]

2010. aastal ei saanud Euroakadeemia kunstiteaduse magistriõppekava Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri üleminekuhindamisel läbi. 2011. aastal kukkus ka ainus doktoriõppekava läbi.[4] Seetõttu kaotas kool 1. jaanuarist 2012 õiguse tegutseda ülikoolina[5] ning anda bakalaureusekraadi ja teaduskraade. Euroakadeemia juhtkond otsustas kooli siiski mitte sulgeda, vaid jätkata rakenduskõrgkoolina.[6]

2012. aastal toimus Euroakadeemias vastuvõtt järgmistele õppekavadele: rakenduskõrgharidusena rahvusvahelised suhted, tõlkija, ärijuhtimine, keskkonnakaitse spetsialist, sisearhitektuur ja moedisain; magistriõppes regionaalsed rahvusvahelised uuringud, majandus ja ärijuhtimine ning keskkonnakaitse. Doktoriõpet ei toimu. Kõik magistriõppe õppekavad ning rakenduskõrghariduse õppekavadest tõlkija ja rahvusvaheliste suhete õppekavad on Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur akrediteerinud tähtajaliselt.[7]

2017. aastal toimub Euroakadeemias vastuvõtt järgmistele õppekavadele: rakenduskõrgharidusena rahvusvahelised suhted (eesti, vene ja inglise keeles), tõlkija (eesti ja vene keeles ning inglise keeles, viimases keeles õpetatakse keelesuundi inglise-eesti ja inglise-vene), ärijuhtimine (eesti, vene ja inglise keeles), keskkonnakaitse spetsialist (eesti, vene ja inglise keeles), sisearhitektuur (eesti, vene ja inglise keeles) ja moedisain (eesti ja vene keeles); magistriõppes majandus ja ärijuhtimine (eesti, vene ja inglise keeles) ning keskkonnakaitse (eesti, vene ja inglise keeles).

2017. aasta seisuga on kõrvalerialadeks keskkonnapoliitika, ettevõtlus moedisainis, interjööri projekteerimine, arhitektuuri keskkonna ökodisain, ettevõtlus sisearhitektuuris, rõivaste modelleerimine, ettevõtte juhtimine, ettevõtlusrahandus, keskkonnasäästlik ettevõtlus, Euroopa ettevõtlus, juhtimine kultuuri valdkonnas ja juhtimine turismi valdkonnas.

Üliõpilased[muuda | muuda lähteteksti]

2016. aasta aprilli seisuga õpib Euroakadeemias 650 üliõpilast. 2017. aasta 1. septembri seisuga õpib Euroakadeemias pisut üle 600 üliõpilase, nendest 300 ärijuhtimist (167 rakenduskõrghariduse ja 133 magistri tasemel).[2]

Sisseastumisintervjuud toimuvad Eestist pärit üliõpilaste puhul Euroakadeemia hoones ja välismaa üliõpilaste puhul Skype'i vahendusel.[8]

Üliõpilaste kohalolekut kontrollitakse Euroakadeemia välisukse juures olevast aparaadist ID-kaardi läbitõmbamisega.

Hindamised[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti Politsei- ja Piirivalveameti asjatundjad on tõstatanud välismaalastest Euroakadeemia vastuvõtukinnituse saanute tõttu Euroakadeemia usaldusväärsuse küsimuse. Eesti konsul Egiptuses Kairos Risto Roos on kontrollinud välismaalastest Euroakadeemia vastuvõtukinnituse saanute teadmisi, et nende Eestis elamisloa taotluse otsuse üle otsustada. Ta nimetas seda tegevust terade eemaldamiseks sõkaldest. Lisaks on Roos sel teemal Euroakadeemiasse saatnud mitmeid vastamata e-kirju. Euroakadeemia vastuvõtukinnituse saanud nigeerlaste Messiah Ododoi ja Emmanuel Apochi Akohi sõnul on mitmed nende kaasmaalased loobunud Kairos elamisloa menetluse lõppemise ootamisest majanduslikel põhjustel ning naasnud kodumaale. Eesti Politsei- ja Piirivalveamet on soovitanud üliõpilaste ja kooli andmete paremaks kattuvuseks sisseastumisintervjuude kordamist ja salvestamist.[8] Osa välismaalastest ei anna pärast Euroakadeemiasse vastuvõtmist endast koolile ega politseile märku.[9]

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri eksperdikomisjoni 2017. aasta kevade hinnangus tõdeti, et Euroakadeemia pole kuue aasta jooksul parandanud kolme kordushindamise hoiatustes välja toodud rahvusvaheliste suhete ning ärijuhtimise õppekavade puudusi. Ekspertkomisjon pidas Euroakadeemia rahvusvaheliste suhete rakenduskõrgharidusliku õppekava peamiseks probleemiks puuduliku ettevalmistusega õppejõud ning ärijuhtimise õppekava peamiseks probleemiks suutmatuse tagada magistri suunal nõutud kvaliteeti. Euroakadeemia hindamisega kokku puutunud asjatundja sõnul olid puudused tingitud tööjõupuudusest.

2017. aasta märtsis sõlmisid Politsei- ja Piirivalveamet ning Euroakadeemia kokkuleppe, mille alusel peab Euroakadeemia esitama Politsei- ja Piirivalveametile Skype'i videokõne kaudu toimuvate välisüliõpilaste motivatsioonivestluste kuvatõmmised ja kahtlaste välisüliõpilaste kordusvideointervjuu salvestised ning teavitama Politsei- ja Piirivalveametit koolikohustusest kaua kõrvale hoidvatest välisüliõpilastest. Sama aasta märtsis küsitles Politsei- ja Piirivalveameti menetleja Tallinnas Pärnu maantee politseimajas Euroakadeemia magistrantuuri majandus- ja ärijuhtimise eriala venekeelsele õppekavale kandideerivat välisüliõpilast, kes väljendas lihtsate ja igapäevaste vene keeles esitatud küsimuste mittemõistmist. Nädala aja pärast esitatud Politsei- ja Piirivalveameti järelepärimise vastuses hindas Euroakadeemia menetleja küsitletud üliõpilase keeleoskuse tasemele B2, kuna Euroakadeemia lektori korraldatud kirjaliku keeletesti läbis üliõpilane 70–80 protsendiga. Lisaks on Politsei- ja Piirivalveamet tuvastanud, et osa Euroakadeemia välisüliõpilasi väärkasutab elamisluba.[10]

Eesti haridus- ja teadusminister Mailis Reps peatas 2017. aasta 17. augustil käskkirjaga Euroakadeemias uute üliõpilaste vastuvõtu rahvusvaheliste suhete ning ärijuhtimise õppekavadesse. Tegemist oli Eesti ajaloo esmakordse rakenduskõrgkooli õpetamisõiguse osalise tühistamisega, mis on tehtud käskkirja alusel. Käskkirja jõustumiseks peab Eesti valitsus selle 2017. aasta septembris kinnitama. Euroakadeemia rektor Jüri Martini sõnul antakse olemasolevatele üliõpilastele võimalus edasi õppida ning diplom omandada. Enne tühistamise otsust rahvusvaheliste suhete ning ärijuhtimise õppekavadesse vastuvõetud üliõpilased saavad soovi korral õppida Euroakadeemia teiste õppekavade alusel.[2]

2017. aasta septembris teatas Politsei- ja Piirivalveamet, et Euroakadeemia on kinnitanud motivatsioonivestluste protokollides ekraanitõmmiste tegemise, ent ekraanitõmmised pole Politsei- ja Piirivalveametile laekunud ning nõutud kuue kordusintervjuude videofailide asemel on nad saanud viie kordusintervjuude halva kvaliteediga helifailid. Sellest tulenevalt teatas Politsei- ja Piirivalveameti migratsioonibüroo välismaalaste talituse juht Signe Sulbi suutmatusest tuvastada intervjueeritavaid ning edaspidi kõikidele kolmandatest riikidest Euroakadeemia kutsel Eestisse tulnud tänavustele ja tulevastele välisüliõpilastele automaatselt eitava vastuse andmisest.[10]

2017. aasta 21. septembril kinnitas Eesti valitsus Repsi ettepaneku võimaldada praegustel üliõpilastel lõpetada nominaalajaga sotsiaalteaduse rakenduskõrgharidusõppes, ärinduse ja halduse magistriõppes, lõpetada uute üliõpilaste vastuvõtt nendel õppekavadel ning anda rakenduskõrgharidusõppe õigus keelte ja kultuuride õppekavadele.[11]

Euroakadeemia saadab akadeemilise tunnustamise agentuuridele ENIC ja NARIC osa välismaalaste Euroakadeemias õppimise alustamise taotlusi.

2018. aasta 29. augustil otsustas SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu Euroakadeemiale akrediteeringut mitte anda, kuna olukord on halvenenud võrreldes eelmise institutsionaalse akrediteerimisega kolm aastat tagasi, eelmise hindamise parandussoovitusi pole täidetud ja ilmneb puudusi personaliarenduses. EKKA juhataja Heli Mattiseni sõnul kaotas Euroakadeemia võime vastutada ehk usaldusväärsuse.[12] Euroakadeemia rektor Jüri Martin lubas EKKA otsuse edasi kaevata ja kohtus välja selgitada, millised hindamisnõukogu hinnangud on õiged ja millised mitte.[13]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]