Rahvuslik iseloom: erinevus redaktsioonide vahel

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
P
pisitoimetamine
PResümee puudub
P (pisitoimetamine)
Ameerika teadlased Katz ja Braly korraldasid 1933. aastal uuringu [[Princetoni ülikool]]i üliõpilaste seas, kus nad palusid 100 üliõpilasel kirjeldada 10 rahvuse või rassi (nt [[sakslased]], [[itaallased]], [[iirlased]], [[inglased]] jt) esindajaid 84 omadussõna abil. Nimekirja kuulusid nii positiivsed (nt intelligentne ja sõbralik) kui negatiivsed (nt laisk ja arg) isiksuse omadused. Uuringus osalejatel oli üsna hea arusaam ja üksmeel selles osas, milliste omadustega erinevaid rahvusi kirjeldada. Nii näiteks kirjeldati sakslasi kui teaduslikult mõtlevaid ja töökaid, samas kui hiinlasi peeti ebausklikeks ja kavalateks.<ref name="Katz & Braly, 1933" />
 
Rahvuslikku iseloomu on põhjalikult uurinud ka Dean Peabody, kelle raamat “National"National Characteristics”Characteristics" (1985) keskendus kuue rahva – prantslased, sakslased, britid, itaallased, [[venelased]] ja [[ameeriklased]] – iseloomu ja temperamendi uurimisele. Kui itaallased on Peabody sõnul impulsiivsed, spontaansed, ekstravagantsed ja helded, siis venelasi iseloomustas emotsionaalne väljenduslikkus, impulsiivsus ning tugev vajadus toetuda autoriteedile ja grupile nii emotsionaalse toe kui moraalse toetuse saamiseks.<ref name="Peabody 1985" />
 
Samas on leitud hilisemates uuringutes olulisi erinevusi selle vahel, kuidas mingi rahvus ennast näeb (autostereotüüp) ja milliseks teised selle rahva tüüpilist esindajat peavad (heterostereotüüp). Kui näiteks lääne-eurooplased ja ameeriklased peavad venelasi väga meelekindlaks ja tugeva enesekontrolliga rahvaks, kes on distsiplineeritud, töökad, tõsised ja aktiivsed, siis venelaste enda hinnangul on nad pigem impulsiivsed, passiivsed, suuremeelsed, ebapraktilised ja äärmiselt meeldivad<ref name="Peabody & Shmelyov, 1996" />. Üsna sarnaselt kirjeldavad tüüpilist venelast ka nende naaberrahvad, kelle hinnangul on venelased pigem laisad, ebapraktilised, impulsiivsed ja mitte eriti kohusetundlikud<ref name="Realo, Allik, Lönnqvist, et al., 2009" />.
 
== Püsivus ==
Rahvusliku iseloomu stereotüübid on ajas püsivad ja isegi olulised poliitilised või majanduslikud sündmused ei suuda rahvusliku iseloomu sisu radikaalselt muuta. Näiteks muutusid ameeriklaste kohta käivad rahvusliku iseloomu stereotüübid 49 maailma rahva seas väga vähe enne ja pärast [[Iraagi sõda]], ja seda isegi [[Iraak|Iraagi]] naabermaades <ref name="Terracciano & McCrae, 2007" />. Hiljutised Eestis, Poolas, Saksamaal ja Slovakkias läbi viidud uurimused näitavad, et viie aasta jooksul muutusid rahvusliku iseloomu stereotüübid väga vähe<ref name="Hřebíčková & Graf, 2014" /><ref name="Realo, Allik, Verkasalo, et al., 2009" />. Princetoni triloogia<ref name="GilbertKatz & Braly, 19511933" /><ref name="KarlinsGilbert, Coffman, & Walters, 19691951" /><ref name="KatzKarlins, Coffman, & BralyWalters, 19331969" /> kordusuuringud on näidanud, et rahvusliku iseloomu sisu muutumiseks kulub aastakümneid – paljud rahvusliku iseloomu stereotüübid on viimase 60–70 aasta jooksul muutunud heatahtlikumaks, kuid samas on suurenenud ka hindajate üksmeel selles osas, milline mingi rahva iseloom on<ref name="Madon et al., 2001" />.
 
== Õigsus ==
Huvi rahvusliku iseloomu täpsuse või õigsuse kohta taas ärkas peale Terracciano ja kolleegide 2005. aastal ilmunud uurimust ajakirjas [[Science]], milles nad analüüsisid rahvusliku iseloomu kokkulangevust inimeste tegelike isiksuse seadumustega. Märkimisväärsel viisil ei langenud rahvusliku iseloomu kirjeldus kokku selle maa tegeliku keskmise isiksuseprofiiliga. Ehk teisisõnu, kui võtta mingist rahvusest pärit inimeste tegelike isiksuse omaduste kirjelduste keskmised, siis ei lange need kokku sellele rahvale omistatud iseloomuga ehk rahvusliku iseloomu stereotüübiga. Sellest tulenevalt järeldasid töö autorid, et ettekujutused rahvuslikust iseloomust on alusetud stereotüübid, millel on väga vähe tegemist reaalselt mõõdetud isiksuse omadustega<ref name="Allik & Realo, 2013" /><ref name="Terracciano et al., 2005" />.
 
Hilisemad uurimused on sundinud seda väidet vähem kategooriliseks muutma, näidates, et rahvusliku iseloomu stereotüübid võivad olla tegelike isiksuse omadustega mõõdukalt seotud, seda muuhulgas juhul kui rahvuslikku iseloomu ja isiksuse omadusi on hinnatud sama küsimustiku abil<ref name="Realo, Allik, Lönnqvist, et al., 20102009" /><ref name="Hřebíčková & Graf, 2014" /><ref name="HřebíčkováAllik inet pressal., 2010" /><ref name="Lönnqvist,Hřebíčková Konstabel,in Lönnqvist, & Verkasalo, 2014;press" /><ref name="RealoLönnqvist, AllikKonstabel, Lönnqvist, et& al.Verkasalo, 20092014;" />. Kooskõlas hüpoteesiga, et stereotüüpidel on siiski mingi tõetera sees, on vähemasti kolmes Poolas läbi viidud uurimuses leitud olevat statistiliselt oluline kokkulangevus rahvusliku iseloomu ja tegelike isiksuse omaduste vahel<ref name="Hřebíčková & Graf, 2014" /><ref name="Realo, Allik, Lönnqvist, et al., 2009" /><ref name="Terracciano et al., 2005" /><ref name="Hřebíčková & Graf, 2014" />. Seega võib järeldada, et rahvuslik iseloom ei pea olema tingimata väljamõeldis ja mõnikord võivad stereotüübid vähemalt osaliselt tegelikku olukorda kujutada<ref name="Hřebíčková in press" /><ref name="Realo, Allik, Lönnqvist, et al., 2009" /><ref name="Hřebíčková in press" />.
 
==Tekkepõhjused==
Kuigi pole välistatud, et stereotüübid võivad olla reaalsete vaatlustulemuste üldistuseks, ollakse üldiselt arvamusel, et on olemas on teatud muud stereotüüpide tekkemehhanismid. Näiteks soojemates kliimades elavaid inimesi iseloomustatakse „soojemate“"soojemate" isiksuse omaduste abil (nt sõbralikkus) kui neid, kes elavad külmemas kliimas <ref name="McCrae et al., 2007" /><ref name="Valk & Realo, 2004" />. Jõukamatest riikidest pärit inimesi peetakse tüüpiliselt sihikindlamateks, tegusamateks, ennast kehtestavamateks aga ka külmemateks ja ebasõbralikemateks võrreldes vaesemate riikide elanikega<ref name="McCrae et al., 2007" />. Üheks stereotüüpide tekkimise põhjuseks on domineeriva naabri olemasolu. Näiteks kanadalased vastandavad oma rahvusliku iseloomu stereotüübis ennast ameeriklastele<ref name="Terracciano et al., 2005" />, ning eestlased, lätlased ja [[soomlased]] näevad ennast peegelpildis kujuteldavale venelaste rahvuslikule iseloomule<ref name="Realo, Allik, Lönnqvist, et al., 2009" />. Rahvusliku iseloomu stereotüübid võivad väljendada ka kultuuris levinud väärtusi ja tõekspidamisi<ref name="McCrae et al., 2007" /> ja rahva seas idealiseeritud või sotsiaalselt soovitavat isiksuse tüüpi<ref name="Allik et al., 2010" />.
 
==Viited==
{{Viited|allikad=
<ref name="Allik, 2009">Allik, J. (2009). Psühholoogia keerukusest. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.</ref>
<ref name="Allik et& al.Realo, 20102013">Allik, J., Mõttus, R., & Realo, A. (20102013). DoesVene nationalhinge characterotsingul. reflect mean personality traits when both are measured by the same instrument? Journal of Research in PersonalityAkadeemia, 448, 62–69. doi:10.1016/j.jrp.2009.101413–1458.008</ref>
<ref name="Allik & Realo, 2013">Allik, J., & Realo, A. (2013). Vene hinge otsingul. Akadeemia, 8, 1413–1458. </ref>
<ref name="Gilbert, 1951">Gilbert, G. M. (1951). Stereotype persistence and change among college students. Journal of Abnormal and Social Psychology, 46, 245–254. </ref>
<ref name="Hřebíčková & Graf, 2014">Hřebíčková, M., & Graf, S. (2014). Accuracy of national stereotypes in Central Europe: Outgroups are not better than ingroup in considering personality traits of real people. European Journal of Personality, 28(1), 60–72. doi:10.1002/per.1904</ref>
<ref name="Hřebíčková in press">Hřebíčková, M., Mõttus, R., Graf, S., Jelinek, M., & Realo, A. (in press). How accurate are national stereotypes? A test of different methodological approaches. European Journal of Personality. </ref>
<ref name="Karlins, Coffman, & Walters, 1969">Karlins, M., Coffman, T. L., & Walters, G. (1969). On the fading of social stereotypes: Studies in three generation of college students. Journal of Personality and Social Psychology, 13, 1–16. </ref>
<ref name="Katz & Braly, 1933">Katz, D., & Braly, K. W. (1933). Racial stereotypes of one-hundred college students. Journal of Abnormal and Social Psychology, 28, 280–290.</ref>
<ref name="Lönnqvist, Konstabel, Lönnqvist, & Verkasalo, 2014;">Lönnqvist, J.-E., Konstabel, K., Lönnqvist, N., & Verkasalo, M. (2014). Accuracy, consensus, in-group bias, and cultural frame shifting in the context of national character stereotypes. Journal of Social Psychology, 154(1), 40–58. doi:10.1080/00224545.2013.843500</ref>
<ref name="Madon et al., 2001">Madon, S., Guyll, M., Aboufadel, K., Montiel, E., Smith, A., Palumbo, P., & Jussim, L. (2001). Ethnic and national stereotypes: The Princeton trilogy revisited and revised. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(8), 996–1010. </ref>
<ref name="McCrae et al., 2007">McCrae, R. R., Terracciano, A., Realo, A., & Allik, J. (2007). Climatic warmth and national wealth: Some culture-level determinants of national character stereotypes. European Journal of Personality, 21(8), 953–976. </ref>
<ref name="Peabody 1985">Peabody, D. (1985). National characteristics. Cambridge: Cambridge University Press.</ref>
<ref name="Peabody & Shmelyov, 1996">Peabody, D., & Shmelyov, A. G. (1996). Psychological characteristics of Russians. European Journal of Social Psychology, 26(3), 507–512. </ref>
<ref name="Realo & Allik, 2017">Realo, A., & Allik, J. (2017). National character. In V. Zeigler-Hill & T. K. Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1–3). Cham: Springer International Publishing.</ref>
<ref name="Katz & Braly, 1933">Katz, D., & Braly, K. W. (1933). Racial stereotypes of one-hundred college students. Journal of Abnormal and Social Psychology, 28, 280–290.</ref>
<ref name="Peabody 1985">Peabody, D. (1985). National characteristics. Cambridge: Cambridge University Press.</ref>
<ref name="Peabody & Shmelyov, 1996">Peabody, D., & Shmelyov, A. G. (1996). Psychological characteristics of Russians. European Journal of Social Psychology, 26(3), 507–512. </ref>
<ref name="Realo, Allik, Lönnqvist, et al., 2009">Realo, A., Allik, J., Lönnqvist, J.-E., Verkasalo, M., Kwiatkowska, A., Kööts, L., . . . Renge, V. (2009). Mechanisms of the national character stereotype: How people in six neighbouring countries of Russia describe themselves and the typical Russian. European Journal of Personality, 23(3), 229–249. doi:10.1002/per.719</ref>
<ref name="Terracciano et al., 2005">Terracciano, A., Abdel-Khalek, A. M., Adam, N., Adamovova, L., Ahn, C., Ahn, H. N., . . . McCrae, R. R. (2005). National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures. Science, 310(5745), 96–100. doi:10.1126/science.1117199</ref>
<ref name="Terracciano & McCrae, 2007">Terracciano, A., & McCrae, R. R. (2007). Implications for understanding national character stereotypes. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(6), 695–710.</ref>
<ref name="Hřebíčková & Graf, 2014">Hřebíčková, M., & Graf, S. (2014). Accuracy of national stereotypes in Central Europe: Outgroups are not better than ingroup in considering personality traits of real people. European Journal of Personality, 28(1), 60–72. doi:10.1002/per.1904</ref>
<ref name="Realo, Allik, Verkasalo, et al., 2009">Realo, A., Allik, J., Verkasalo, M., Lönnqvist, J. E., Kwiatkowska, A., Kööts, L., . . . Renge, V. (2009). Mechanisms of the national character stereotype: How people in six neighboring countries of Russia describe themselves and the typical Russian. European Journal of Personality, 23, 229–249. doi:10.1002/per.719</ref>
<ref name="Gilbert, 1951">Gilbert, G. M. (1951). Stereotype persistence and change among college students. Journal of Abnormal and Social Psychology, 46, 245–254. </ref>
<ref name="Terracciano et al., 2005">Terracciano, A., Abdel-Khalek, A. M., Adam, N., Adamovova, L., Ahn, C., Ahn, H. N., . . . McCrae, R. R. (2005). National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures. Science, 310(5745), 96–100. doi:10.1126/science.1117199</ref>
<ref name="TerraccianoKarlins, Coffman, & McCraeWalters, 20071969">TerraccianoKarlins, AM., & McCraeCoffman, RT. RL., & Walters, G. (20071969). ImplicationsOn forthe understandingfading nationalof charactersocial stereotypes: Studies in three generation of college students. Journal of Cross-CulturalPersonality and Social Psychology, 38(6)13, 695–7101–16.</ref>
<ref name="Madon et al., 2001">Madon, S., Guyll, M., Aboufadel, K., Montiel, E., Smith, A., Palumbo, P., & Jussim, L. (2001). Ethnic and national stereotypes: The Princeton trilogy revisited and revised. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(8), 996–1010. </ref>
<ref name="Allik et al., 2010">Allik, J., Mõttus, R., & Realo, A. (2010). Does national character reflect mean personality traits when both are measured by the same instrument? Journal of Research in Personality, 44, 62–69. doi:10.1016/j.jrp.2009.10.008</ref>
<ref name="Hřebíčková in press">Hřebíčková, M., Mõttus, R., Graf, S., Jelinek, M., & Realo, A. (in press). How accurate are national stereotypes? A test of different methodological approaches. European Journal of Personality. </ref>
<ref name="Lönnqvist, Konstabel, Lönnqvist, & Verkasalo, 2014;">Lönnqvist, J.-E., Konstabel, K., Lönnqvist, N., & Verkasalo, M. (2014). Accuracy, consensus, in-group bias, and cultural frame shifting in the context of national character stereotypes. Journal of Social Psychology, 154(1), 40–58. doi:10.1080/00224545.2013.843500</ref>
<ref name="McCrae et al., 2007">McCrae, R. R., Terracciano, A., Realo, A., & Allik, J. (2007). Climatic warmth and national wealth: Some culture-level determinants of national character stereotypes. European Journal of Personality, 21(8), 953–976. </ref>
<ref name="Valk & Realo, 2004">Valk, A., & Realo, A. (2004). Eesti ja eestlased teiste rahvuste peeglis. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.</ref>
}}
76 080

muudatust

Navigeerimismenüü