Erinevus lehekülje "Linnapea" redaktsioonide vahel

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lisatud 417 baiti ,  3 aasta eest
P
Korrastasin skripti abil viiteid
(+ materjal artiklist "Vallavanemale, linnapeale ja valitsuse liikmele esitatavad nõuded ja tegevuspiirangud")
P (Korrastasin skripti abil viiteid)
 
==Linnapea vallasisesel linnal==
Vallavolikogu võib võtta vastu vallasisese linna linnapea statuudi, milles määratakse vallasisese linna linnapea valimise kord, kandidaadile esitatavad nõuded, õigused ja kohustused ning volituste kestuse periood, mis ei ole piiratud volikogu volituste kestusega.<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006?leiaKehtiv Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, § 58 (vaadatud 8. mailname="f7LbC" 2014)</ref> Konkreetseid volituste piire ei ole seadusega sätestatud, kuid avaliku võimu funktsioone talle anda ei saa, peamiselt on sellisel linnapeal esindusfunktsioon.
 
== Eesti linnapeale esitatavad nõuded ja tegevuspiirangud ==
#täielikult [[Teovõime|teovõimeline]];
#Eesti Vabariigi kodanik;
#valdama eesti keelt C1 [[Keeleoskustase|tasemel]]<ref name="H8XZt" />;
#valdama eesti keelt C1 [[Keeleoskustase|tasemel]]<ref>Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded [https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018010?leiaKehtiv#para9 § 9 p 1]. Vastu võetud 20.06.2011, [https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018010?leiaKehtiv RT I, 14.02.2018, 10].</ref>;
#ei tohi olla karistatud tahtlikult toimepandud [[Kuritegu|kuriteo]] eest<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid name=true#para48b2 KOKS § 48<sup>2</sup> lg 1,"Yx0iK" 2]</ref>.
 
=== Tegevuspiirangud ===
Tegevuspiirangutega piiratakse suuremas või vähemas ulatuses linnapea õigust teostada järelevalvet teatud valdkonnas, osaleda [[Ettevõtlus|ettevõtluses]] (mõnel pool ka passiivse osaniku või [[Aktsionär|aktsionärina]]) ja tegutseda teisel töökohal. Tegevuspiirangud ei pruugi piirduda nende isikute ametis oleku perioodiga, vaid võivad jääda kehtima ka määratud ajaks pärast isiku ametist lahkumist<ref>Korruptsioonivastase seadusename="8qVoF" eelnõu seletuskiri. Lk 2. Võrgus: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/369e4999-cf7d-488b-8155-f688cd9d23ee </ref>. KOKS näeb linnapeale ette mitmeid tegevuspiirangud.
 
Näiteks kui sellises ametis olev isik tegeleb või soovib tegeleda väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel mõnel muul töö- või ametikohal, siis peab ta sellest viivitamatult kirjalikult ka [[Volikogu|volikogule]] teada andma<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para50 KOKS § 50 lg 2]; [https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendidname=true#para50b1"uDnnJ" § 50<sup>1</sup> lg 1]</ref>. Lisaks ei tohi linnapea võtta osa valitsuse sellise [[Õigusakt|üksikakti]] arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes talle laieneb toimingupiirang korruptsioonivastase seaduse kohaselt<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid name=true#para49"znJaC" KOKS § 49 lg 12]</ref>.
 
Eraldiseisvate piirangutena linnapeale on KOKS-is toodud välja, et sellisel positsioonil töötav isik ei tohi töötada väljaspool ametikohustusi ühelgi muul valitaval või nimetataval riigi või sama kohaliku omavalitsuse ametikohal<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid name=true#para50"ZtdLx" KOKS § 50 lg 2]</ref> ega tohi kuuluda samal ajal vallavolikogusse ega olla volikogu esimees<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid name=true#para49"ATCDG" KOKS § 49 lg 2, 3]</ref>. Ta on omavalitsusüksuse ja valla- või linnavalitsuse esindaja ning seda vastavalt seadusega, valla või linna põhimäärusega või volikogu poolt antud pädevusele<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid name=true#para50"LHOEW" KOKS § 50 lg 1 p 2]</ref> ning täidab seda kohustust kuni 4 aastat<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid name=true#para27"VgwvN" KOKS § 27]</ref>. Linnapeal on valitsuse moodustamise [[pädevus]], kuid seda tehes ei tohi ta kalduda kõrvale valla või linna põhimääruses sätestatud üksikasjadest<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid name=true#para28"6Uiz3" KOKS § 28 lg 1, 2]</ref>.
 
Volikogu liige, kes on valitud samas vallas või linnas vallavanemaks või linnapeaks või on kinnitatud valla- või linnavalitsuse liikmeks või nimetatud ametisse valitsuse palgaliseks liikmeks, ei tohi alates valituks osutumise, liikmeks kinnitamise või ametisse nimetamise hetkest osaleda sellise volikogu üksikakti arutamisel ega otsustamisel, millega määratakse talle töötasu või hüvitis<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid name=true#para17"9rLyF" KOKS § 17 lg 6<sup>2</sup>]</ref>.
 
==Eesti linnade linnapead==
 
==Viited==
{{viited}}|allikad=
<ref name="f7LbC">[https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006?leiaKehtiv Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, § 58 (vaadatud 8. mail 2014)</ref>
#valdama eesti keelt C1 [[Keeleoskustase|tasemel]]<ref name="H8XZt">Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded [https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018010?leiaKehtiv#para9 § 9 p 1]. Vastu võetud 20.06.2011, [https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018010?leiaKehtiv RT I, 14.02.2018, 10].</ref>;
<ref name="Yx0iK">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para48b2 KOKS § 48<sup>2</sup> lg 1, 2]</ref>
<ref name="8qVoF">Korruptsioonivastase seaduse eelnõu seletuskiri. Lk 2. Võrgus: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/369e4999-cf7d-488b-8155-f688cd9d23ee</ref>
<ref name="uDnnJ">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para50 KOKS § 50 lg 2]; [https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para50b1 § 50<sup>1</sup> lg 1]</ref>
<ref name="znJaC">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para49 KOKS § 49 lg 12]</ref>
<ref name="ZtdLx">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para50 KOKS § 50 lg 2]</ref>
<ref name="ATCDG">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para49 KOKS § 49 lg 2, 3]</ref>
<ref name="LHOEW">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para50 KOKS § 50 lg 1 p 2]</ref>
<ref name="VgwvN">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para27 KOKS § 27]</ref>
<ref name="6Uiz3">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para28 KOKS § 28 lg 1, 2]</ref>
<ref name="9rLyF">[https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017022?kuvaKohtulahendid=true#para17 KOKS § 17 lg 6<sup>2</sup>]</ref>
}}
 
[[Kategooria:Ametid]]
76 042

muudatust

Navigeerimismenüü