Erinevus lehekülje "Wassenaari lepingu organisatsioon" redaktsioonide vahel

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
P
Korrastasin skripti abil viiteid
(Vikindus. Palun abi kategooriate määramisel)
P (Korrastasin skripti abil viiteid)
'''Wassenaari lepingu organisatsioon''' (''The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies'', tõlkes „Wassenaari leping levinud relvade ja strateegiliste toodete ning tehnoloogiate ekspordi kontrollimiseks“) on mitmepoolne [[Eksport|ekspordi]] kontrolli ühendus, millel on 40 liikmesriiki.
 
Wassenaari leping (WA) asutati [[12. juuli]]l [[1996]] [[Holland]]i linnas [[Wassenaar]]is. Nüüdseks asub WA sekretariaat [[Austria]] linnas [[Viin]]is. Leping on [[Ekspordikontrolli Koordineerimiskomitee]] (COCOM) järglane, mis asutati [[Külm sõda|külma sõja]] ajal ning mille algne eesmärk oli takistada sotsialismimaadesse relvade ning strateegiliste kaupade ja tehnoloogiate tarnimist. Nüüd kuuluvad sinna ühendusse ka paljud endised [[Vastastikuse Majandusabi Nõukogu]] riigid.<ref>Wikipedia „Wassenaarname="vpuXx" Arrangement“ http://en.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_Arrangement (vaadatud 13.11.2011)</ref>
 
== Eesmärk ==
 
WA kodulehe järgi on organisatsiooni laiem eesmärk kaasa aidata regionaalsele ja rahvusvahelisele stabiilsusele ning turvalisusele. Selle tagamiseks soovib see organisatsioon edendada tehingute läbipaistvust ning riikide suuremat vastutust sõjarelvade ning strateegiliste kaupade ja tehnoloogiate vahetuses, ostmises ja müügis, et ennetada ja takistada vaenulike ühenduste tegevust. Liikmesriigid tahavad kindlustada, et eelpool mainitud kaupade vahetus ei aita otseselt ega kaudselt kaasa nende riikide või ühenduste sõjalise võimekuse täiustumisele ja arengule, mis soovivad rahu ja stabiilsust õõnestada. <ref>Wassenaar Arrangementname="uaAlf" Introduction“ http://www.wassenaar.org/introduction/index.html (vaadatud 13.11.2011)</ref> Siiski on Wassenaari kokkuleppes rõhutatud, et nad ei ole suunatud ühegi konkreetse riigi või riikide ühenduse vastu, vaid pigem püüavad takistada liikmesriikidele muret tekitavaid riike.<ref>Arms Controlname="0LmUu" Association „The Wassenaar Arrangement at a Glance“ http://www.armscontrol.org/factsheets/wassenaar (vaadatud 13.11.2011)</ref>
 
Wassenaari leping on oluliselt leebem kui kunagine COCOM, sest ta keskendub peamiselt rahvusvahelise ekspordikorra läbipaistvuse tagamisele ning ei anna üksikutele liikmetele organisatsiooni otsuste üle vetoõigust.<ref>Wikipedia „Wassenaarname="vpuXx" Arrangement“ http://en.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_Arrangement (vaadatud 13.11.2011)</ref> Samas COCOM keelas liikmesriikidel strateegiliste kaupade ekspordi sotsialismimaadesse ning jälgis seda väga rangelt.<ref>Made, Tiitname="leB0l" (1985) „Rahvusvahelised organisatsioonid“ Tallinn: Eesti Raamat, lk 39</ref> Kuid WA lepingus on kirjas, et otsus tarnida või tarnimisest loobuda on iga liikmesriigi ainuvastutusel.<ref>Wassenaar Arrangementname="uaAlf" Introduction“ http://www.wassenaar.org/introduction/index.html (vaadatud 13.11.2011)</ref> Ka info jagamine vastavate kontrollnimekirjas olevate kaupade tarnete kohta on vabatahtlik.<ref>Arms Controlname="0LmUu" Association „The Wassenaar Arrangement at a Glance“ http://www.armscontrol.org/factsheets/wassenaar (vaadatud 13.11.2011)</ref>
 
== Ajalugu ==
 
Külma sõja lõppedes mõistsid endised COCOMi liikmesriigid, et keskendumine Ida-Lääne suunas ei ole enam ekspordi kontrolliks sobiv alus. Vaja oli luua uus leping, mis tegeleks relvade ning strateegiliste kaupade ja tehnoloogiate vahetusest tulenevate piirkondlike ja rahvusvaheliste turberiskidega. Nii otsustasidki 1993. aastal Haagi tippkohtumisel 17 endist COCOMi liikmesriiki lõpetada endise organisatsiooni tegevuse ning asutada uus mitmepoolne leping, mida ajutiselt kutsuti Uueks Foorumiks. COCOM lõpetas oma tegevuse 1994. aastal, kuid pärast seda hakkasid endised COCOMi koostööriigid kohe uut lepingut koostama, mille tarbeks moodustati kolm töögruppi.<ref>„Wassenaar Arrangementname="qFOKV" Origins“ http://www.wassenaar.org/introduction/origins.html (vaadatud 13.11.2011)</ref> Täiskogu avaistung peeti 2.-3. aprillil 1996 Viinis. Täiskogu istung jätkus 11.-12. juulil 1996, kui jõuti konsensusele WA alusdokumendi osas ning lepiti kokku, et uus kontrollitavate relvade ja kaupade nimekiri ning informatsioonivahetuse nõue jõustuvad 1. novembril 1996.<ref>„Wassenaar Arrangementname="qFOKV" Origins“ http://www.wassenaar.org/introduction/origins.html (vaadatud 13.11.2011)</ref>
 
== Liikmed ==
 
Wassenaari lepingul on praegu 40 liikmesriiki: Argentina, Austraalia, Austria, Belgia, Bulgaaria, Kanada, Horvaatia, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Poola, Portugal, Lõuna-Korea, Romaania, Venemaa, Slovakkia, Sloveenia, Lõuna-Aafrika, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Ukraina, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid.<ref>Wikipedia „Wassenaar Arrangement“name="vpuXx" http://en.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_Arrangement (vaadatud 13.11.2011)</ref> Varsti võib liikmesriigiks saada ka India.<ref>„Obama seeksname="sAO4O" expanded India-US trade“ Al Jazeera 7.11.2010 http://www.aljazeera.com/news/asia/2010/11/2010116132349390763.html (vaadatud 13.11.2011)</ref>
 
Organisatsioon on üleilmne ning avatud kõigile tulevastele liitujatele, kes vastavad ettekirjutatud nõudmistele. Uue liikme vastuvõtmisega peavad nõus olema kõik täiskogu liikmesriigid. Liitumiseks peab riik olema relvade või strateegiliste tööstusseadmete tootja/eksportija, rakendama riigis poliitikaid massihävitusrelvade leviku tõkestamiseks, järgima teistes vastavates äratoodud rahvusvahelistes lepingutes sätestatud tingimusi ning suutma riigisiseselt edukalt eksporti kontrollida.<ref>Wikipedia „Wassenaarname="vpuXx" Arrangement“ http://en.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_Arrangement (vaadatud 13.11.2011)</ref>
 
== Struktuur ==
 
Ühenduse peamine juhtimisorgan on täiskogu, kus langetatakse kõik tähtsad otsused. Sinna kuuluvad kõigi liikmesriikide esindajad, kes kohtuvad kord aastas tavaliselt detsembrikuus.<ref>„Wassenaar Arrangementname="g6O3Z" Introduction“ http://www.wassenaar.org/introduction/index.html (vaadatud 13.11.2011)</ref> Täiskogu juhataja valitakse üheks aastaks liikmesriikide seast. Täiskogu ülesanneteks on moodustada allorganid, kes valmistavad täiskogu kohtumisteks ette arutluse alla tulevaid küsimusi, ning kutsuda kokku erakorralisi kohtumisi või koosolekuid, et arutada WA toimimisega seotud probleeme.<ref>„Wassenaar Arrangementname="g6O3Z" Introduction“ http://www.wassenaar.org/introduction/index.html (vaadatud 13.11.2011)</ref>
 
Hetkel on WA peamised allorganisatsioonid Üldine Töögrupp (''General Working Group''), mis tegeleb seadusandlusega seotud probleemidega, ja Ekspertide Grupp (''Experts Group''), mis tegeleb kontrollitud esemete nimekirjaga seotud küsimustega. Samuti saadab iga liikmesriik oma esindajaks Viini ametnike delegatsiooni. Nende omavahelised koosolekud toimuvad vahepealse infovahetuse hõlbustamiseks ning toimiva suhtluse tagamiseks liikmesriikide ja sekretariaadi vahel kindla aja tagant täiskogu juhataja juhtimisel. Tähtis organ on sekretariaat, mis toetab WA operatsioone Viinist.<ref>„Wassenaar Arrangementname="g6O3Z" Introduction“ http://www.wassenaar.org/introduction/index.html (vaadatud 13.11.2011)</ref>
 
== Kontrollnimekiri ==
# [[Telgsurvejõud]]
 
Sellel nimekirjal on kaks alajaotust: tundlik nimekiri ja väga tundlik nimekiri.<ref>„How thename="WpE2O" WA Works“ http://www.wassenaar.org/introduction/howitworks.html (vaadatud 13.11.2011)</ref> Viimase alla kuuluvad näiteks kõrgtasemel seiresüsteemide ehitamiseks vajalikud materjalid ja telgsurvejõu tehnoloogiad ning nende müügist tuleb sekretariaadile kohe teada anda.<ref>Arms Controlname="0LmUu" Association „The Wassenaar Arrangement at a Glance“ http://www.armscontrol.org/factsheets/wassenaar (vaadatud 13.11.2011)</ref> Muidu vahetavad Wassenaari lepingu liikmesriigid infot relvade ja strateegiliste kaupade tarnete kohta mitteliikmesriikidesse keskmiselt iga kuue kuu tagant.<ref>Wikipedia „Wassenaarname="vpuXx" Arrangement“ http://en.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_Arrangement (vaadatud 13.11.2011)</ref>
 
Teine nimekiri on sõjamoona nimekiri, millel on 22 kategooriat. Ometi langevad raportis relvad kaheksasse üldisesse kategooriasse: [[Tank|tankid]], [[Soomuk|soomukid]], suurekaliibrilised laskerelvad, militaarlennukid / [[Mehitamata õhusõiduk|mehitamata õhusõidukid]], militaar- ja ründekopterid, [[Sõjalaev|sõjalaevad]], raketid või raketisüsteemid ning kergrelvad.<ref>Wikipedia „Wassenaarname="vpuXx" Arrangement“ http://en.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_Arrangement (vaadatud 13.11.2011)</ref>
 
== Vaata ka ==
 
== Viited ==
{{viited|allikad=
{{Viited}}
<ref name="vpuXx">Wikipedia „Wassenaar Arrangement“ http://en.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_Arrangement (vaadatud 13.11.2011)</ref>
<ref name="uaAlf">Wassenaar Arrangement Introduction“ http://www.wassenaar.org/introduction/index.html (vaadatud 13.11.2011)</ref>
<ref name="0LmUu">Arms Control Association „The Wassenaar Arrangement at a Glance“ http://www.armscontrol.org/factsheets/wassenaar (vaadatud 13.11.2011)</ref>
<ref name="leB0l">Made, Tiit (1985) „Rahvusvahelised organisatsioonid“ Tallinn: Eesti Raamat, lk 39</ref>
<ref name="qFOKV">„Wassenaar Arrangement Origins“ http://www.wassenaar.org/introduction/origins.html (vaadatud 13.11.2011)</ref>
<ref name="sAO4O">„Obama seeks expanded India-US trade“ Al Jazeera 7.11.2010 http://www.aljazeera.com/news/asia/2010/11/2010116132349390763.html (vaadatud 13.11.2011)</ref>
<ref name="g6O3Z">„Wassenaar Arrangement Introduction“ http://www.wassenaar.org/introduction/index.html (vaadatud 13.11.2011)</ref>
<ref name="WpE2O">„How the WA Works“ http://www.wassenaar.org/introduction/howitworks.html (vaadatud 13.11.2011)</ref>
}}
 
== Kasutatud kirjandus ==
76 013

muudatust

Navigeerimismenüü