Eesti 2011. aasta rahvaloendus: erinevus redaktsioonide vahel

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
P
resümee puudub
PResümee puudub
{{ToimetaAeg|kuu=märts|aasta=2009}}{{keeletoimeta}}{{ajakohasta}}
 
'''Eesti 2011. aasta rahvaloendus''' (REL 2011) oli [[2012]]. aastal Eestis toimunud [[Rahvaloendus|rahva- ja eluruumide loendus]]. 2010. ja 2011. aastal toimusid rahva- ja eluruumide loendused enamikus maailma riikides. Loenduse käigus loeti üle Eesti alalised elanikud ja eluruumid. Vabariigi Valitsuse rahvaloenduskomisjoni otsusel toimuskorraldati REL 2011 kombineeritud kõiksel meetodil. See tähendab, et andmete saamiseks kasutati peale kodukülastustega intervjuude esimest korda Eesti rahvaloenduste ajaloos ka e-loendust, mis võimaldas kõigil end ja oma leibkonda ise internetis loendada. Samuti loobus Statistikaamet REL 2011 puhul paberankeetidest – loendaja sisestas andmed otse [[sülearvuti|sülearvutisse]], kust need edastati kohe mööda turvakanaleid serverisse. Seega oli Eesti rahvaloenduste 130-aastases ajaloos tegu esimese paberivaba loendusega.
 
REL 2011 oli üheteistkümnes loendus Eesti alal. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal.
== Korraldamine ==
REL 2011 põhikorraldajaks oli vastavalt riikliku statistika seadusele [[Statistikaamet]]. Loenduse meetodi kinnitas Statistikaameti ettepanekul Vabariigi Valitsuse rahvaloenduskomisjon ja loenduse aja rahandusministri ettepanekul Vabariigi Valitsus.
REL 2011 toimuskestis 2011. aasta 31. detsembrist kuni 2012. aasta 31. märtsini.
*Esimese kuu jooksul (31.12.2011–1.02.2012) toimus elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud said vastata küsimustikule internetis. EsimeseEsimesel kuu jooksulkuul täideti internetis isikuankeedid 880 455 inimese kohta, mis moodustas 66,7% arvestuslikust rahvaarvust.
*Neid, kes e-loendusel ei osalenud, külastasid perioodil 20. veebruar – 31. märts 2012 rahvaloendajad.
 
Kokku värbas Statistikaametil REL 2011 läbiviimiseks eri tööperioodidekstööperioodide korraldamiseks üle 2400 inimese: 2200 rahvaloendajat (sh 200 ooteajal loendajat), 132 piirkonnajuhti, 15 ringkonnajuhti ja 90 andmetöötluse operaatorit.
 
== Eesmärk ==
* isikuankeedist.
 
Isikuankeedi küsimused puudutasid rahvust, sünnikohta (ka vanemate sünnikohta), emakeelt, rännet, haridust, töötamist ja perekonnaseisu ning naiste puhul ka laste arvu. Samuti selgitati välja, milline on inimeste suhe religiooniga, sest loendus on ainus võimalus selliseid andmeid koguda. Usku puudutavalekäsitlevale küsimusele vastamine oli vabatahtlik.
 
Eluruumi puhul koguti infot selle tüübi, suuruse ja olmemugavuste kohta. Lisaks küsiti leibkonna koosseisu, eluruumi omandisuhte ning põllumajandusliku majapidamise olemasolu kohta.
 
=== Metoodika ===
Vastavalt [[Vabariigi Valitsus]]e rahvaloenduskomisjoni 2008. aasta 9. septembril tehtud otsuseleotsuse kohaselt toimuskorraldati REL 2011 kombineeritud kõiksel meetodil: andmete saamiseks kasutati lisaks näost näkku kodukülastusega intervjuule ka riiklikke registreid ja esmakordselt e-loendust, mis võimaldas elanikel edastada oma andmed interneti teel.
 
2011. aasta rahvaloendus jääb Eestis tõenäoliselt viimaseks traditsiooniliseks rahvaloenduseks, kus küsitletakse kogu elanikkonda. Plaanikohaselt toimuvad edasised rahvaloendused registripõhiselt, kasutades eelkõige riiklike registrite andmeid. Juba järgmisel, [[Eesti 2020. aasta rahvaloendus|2020. aasta rahvaloendusel]] küsitletakse vaid osa elanikkonnast registrites puuduva info saamiseks.<ref>[http://www.stat.ee/50476 "Statistikaamet alustab ettevalmistusi 2020. aasta registripõhiseks rahvaloenduseks"] stat.ee, 30. november 2010 (vaadatud 30.12.2011)</ref><ref>Maris Sander [http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/elu/rahvaloendaja-tuleb-viimast-korda.d?id=50657327 "Rahvaloendaja tuleb viimast korda"] Eesti Ekspress, 5. august 2011 (vaadatud 30.12.2011)</ref>
 
== Prooviloendus ==
Põhiloendusele eelnes üheksas Eesti omavalitsuses toimuv prooviloendus, mille käigusajal testitikatsetati põhiloenduse tarvis väljatöötatud meetodit ja tarkvara. Kokku loendati prooviloenduse käigus ligi 10 000 inimest ning nende eluruumid. Prooviloenduse momentalgusmoment oli 31. detsember 2009 kell 00.00., kui Siishakkas algaspeale veebiloendus, mis kestis 21. veebruarini 2010,. selleleSellele järgnes küsitlusloendus 5. märtsist kuni 31. märtsini 2010. Küsitlusloenduseküsitlusloendus, käigusmille ajal küsitleti neid, kes ei olnud osalenud e-loendusel või täitsidolid täitnud ankeedi poolikult. E-loendusel loendas ennast ise 18% prooviloenduspiirkondade elanikest. "See on rahvusvahelise kogemuse järgi märkimisväärne tulemus, tavapäraselt jääb esmakordse e-loenduse puhul osatähtsus alla 10%," rääkis REL2011REL 2011 projektijuht Diana Beltadze. <ref>[http://www.stat.ee/43015 Lõppes REL 2011 prooviloendus]</ref>
 
== Kohustuslikkus ==
Rahvaloendusel osalemine on vastavalt riikliku statistika seadusele kõigile kohustuslik. Sunniraha on päris viimane abinõu. Et igaüks saaks rahvaloendusel osaleda talle sobival ajal ja kohas, loodi ka e-loenduse võimalus.
 
Rahva ja eluruumide loendust korraldatakse vastavalt riikliku statistika seaduses (RT I 2010, 41, 241) ja Euroopa parlamendi ja nõukogu määruses ((EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 2008) rahva ja eluruumide loenduste kohta sätestatule. Riikliku statistika seaduse § 23 paneb isikutele kohustuse rahva ja eluruumide loendusel osaleda.
 
Riikliku statistika seaduse § 39 sätestab ettekirjutuse tegemise andmete esitamata jätmise korral. Kui ka ettekirjutust ei täideta, siis võib riikliku statistika tegija kohaldada sunniraha, mille ülemmäär on kuni 2000 eurot.
 
Statistikaseaduse järgi on rahvaloenduse küsimustikule vastaja kohustatud küsimustele vastama täielikult ja õigesti. Inimeste veendumusi puudutavatele küsimustele vastamine on aga seaduse järgi vabatahtlik.
33

muudatust

Navigeerimismenüü