Enn Lust

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna lõpuaktus TÜ aulas 22. juunil 2006. Esineb professor Enn Lust.

Enn Lust (sündinud 22. oktoobril 1956 Ida-Virumaal) on eesti keemik, Eesti Teaduste Akadeemia liige.

Elukäik[muuda | muuda lähteteksti]

1975 lõpetas ta A. Kesleri nimelise Kohtla-Järve Keskkooli ning 1980 Tartu ülikooli keemia erialal. Keemiakandidaadi väitekirja teemal „Elektrilise kaksikkihi ehitus ja adsorptsiooninähtused vismuti monokristalsetel ja polükristalsetel mudelelektroodidel“ kaitses ta 1989 Tartu Ülikooli juures.

Pärast ülikooli lõpetamist asus Enn Lust tööle elektrokeemia labori insenerina ning jätkas samas teaduri ja sektorijuhatajana. Aastast 1992 oli ta anorgaanilise keemia kateedri lektor, hiljem dotsent. Aastast 1997 on ta füüsikalise keemia professor ja alates 2008 Tartu Ülikooli keemia instituudi direktor. 2010. aastal valiti Enn Lust Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks energiatehnoloogia alal. Tema juhendamisel on kaitstud 17 doktori- ning üle 20 magistritöö. Ta on avaldanud üle 300 teaduspublikatsiooni, sh kaks monograafiat.

Teadustöö[muuda | muuda lähteteksti]

18. jaanuaril 2010 külastas president Toomas Hendrik Ilves Chemicumi. Pildil professor Enn Lust ja president Toomas Hendrik Ilves.

Enn Lusti uurimistöö peasuundadeks on suure eripinnaga materjalide elektrokeemilised omadused ja elektrilise kaksikkihi ning hübriid-superkondensaatorid; keskmisetemperatuurse tahkeoksiidse kütuseelemendi ja madaltemperatuurse kütuseelemendi materjalide süntees ja ühikrakkude omadused; elektrilise kaksikkihi ehituse ja orgaaniliste ühendite adsorptsiooni seaduspärasused tahketel elektroodidel; elektroodi kristallograafilise struktuuri ning lahusti loomuse mõju ioonide adsorptsiooni seaduspärasustele; elektroodi geomeetrilise kareduse, energeetilise ebaühtluse ja poorsuse mõju faasidevahelise piirpinna elektrood/elektrolüüdi lahus ehituse ja adsorptsiooni seaduspärasustele; elektrokeemiliste laenguülekandeprotsesside kiiruse sõltuvus elektroodimaterjali pinnastruktuurist ning keemilisest loomusest; kõrgtemperatuursed elektrolüüserid ning vesiniku salvestamise alused modifitseeritud materjalides.

Tunnustused[muuda | muuda lähteteksti]

2008. aastal pälvis Enn Lust Eesti Vabariigi teaduspreemia tehnikateaduste alal uurimuste tsükli “Tahkeoksiidkütuseelementides ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorites ning kompaktsete ja poorsete elektroodide ning elektrolüütide vahelisel piirpinnal toimuvate protsesside seaduspärasuste komplekssed uuringud” eest.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]