Ene-Silvia Sarv

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Ene-Silvia Sarv (sündinud 6. veebruaril 1945 Võrus) on Eesti kasvatusteadlane, õpetaja ja õppejõud.[1]

Haridus[muuda | muuda lähteteksti]

Keskhariduse omandas Tartu 8. ja 7. Keskkoolis, kõrghariduse Moskva Riiklikus Pedagoogilises Instituudis (1969, füüsik, keskkooli füüsika õpetaja). 19901992 õppis Ühendkuningriigis Emerson Kolledžis Waldorfi pedagoogikat ja täiskasvanukoolitust. Magistrikraadi kasvatusteaduses omandas 1998. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Magistritöö "Kümme aastat paradigmamuutust" käsitles eesti haridusreformi 19871997.

Tööelu[muuda | muuda lähteteksti]

Ene-Silvia Sarv on töötanud füüsika õpetajana Moskvas, Tartus, Kadrinas ja Tallinnas nii üld- kui kutseharidussüsteemis ja Tallinna Bakalaureuse Erakoolis (1966–1997). 1975–1979 metoodik, juhtivspetsialist, kooliinspektor Riiklikus Kutsehariduse Komitees ja Kutsehariduse Riiklikus Inspektsioonis, 1981–1983 asedirektor õppealal Kutsehariduse Juhtivtöötajate Instituudi Tallinna Filiaalis, 1983–1989 füüsika kabineti juhataja, hiljem asedirektor õppealal Vabariiklikus Õpetajate Täiendusinstituudis, 1992–1996 juhtivmetoodik Haridustöötajate Koolituskeskuses, 1997–2006 teadur, projektijuht Tallinna Pedagoogilise Ülikooli Õppekava Uuringute laboris, hiljem Haridusuuringute Instituudis, 2006–2014 kasvatusfilosoofia lektor Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudis.[1] 2014–2016 nõustanud Gruusia ülikoole õpetajahariduse õppekavade koostamisel ja täiendamisel INNOVE eksperdina.

Akadeemiline tegevus[muuda | muuda lähteteksti]

Teadustöö põhisuundi: koolifüüsika, õppekava- ja kooliarendus, kool teadmustjuhtiva õppiva organisatsioonina õpetaja vaatekohalt, õpetajate ja koolide tüpoloogiad, muutuv haridus- ja õppimiskäsitlus (-paradigma) kui filosoofiline ja praktiline probleem. Loengulise töö põhisuundi: kasvatusfilosoofia, alternatiiv- ja holistlikud pedagoogilised süsteemid, teadmusringlus ja teadmusjuhtimine hariduses, haridusasutus kui õppiv organisatsioon.

Alates 1999. aastast Euroopa Haridusuuringute Seltsi (EERA) õpetaja pidevhariduse sektsiooni (Network 1, Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations) liige, alates 2006 – sektsiooni kaasjuhataja, 2012 – 2014 – juhataja (link convenor). Alates 2015 aastast EERA auliige

Olnud tegev Eesti Koolifüüsika Ühingus (asutajaliige), Eesti Haridusfoorumi asutajaliige ja toimkondade liige (al 1995), Humanistliku hariduse keskuse Künnis asutaja ja rahvusvaheliste kursuste korraldaja (1991–2002). Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi liige (al 1994), Balti Haridusajaloo seltsi liige (al 2010).

Avaldanud üle 100 teadusartikli, 2 monograafiat[1], loonud mitmeid e-kursuseid ja õpiobjekte [2], toimetanud ja retsenseerinud pedagoogilisi ja teadusväljaandeid, juhendanud üle 30 magistritöö.[1]

Tunnustused[muuda | muuda lähteteksti]

 • 2001 Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi ja Haridusministeeriumi preemia kasvatusteaduslike tööde eest
 • 1999 Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi ja Haridusministeeriumi preemia kasvatusteaduslike tööde eest
 • 1998 Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi ja Haridusministeeriumi preemia kasvatusteaduslike tööde eest

Publikatsioone[muuda | muuda lähteteksti]

 • Sarv, E-S. (2016). Kodu ja kool. Koostöö, armastus või vaev?  - Koost, toim: Aune Valk, Kristel Ress. Rõõmuga kooli. Kodu ja kooli koostöö käsiraamat. Tartu: Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, 9–38. http://www.tartu.ee/data/roomuga_kooli.pdf
 • Sarv, E-S. (2016). Mõeldes ühiskonnale, haridusele ja Haridusfoorumile. Arutlused stsenaariumide Eesti Haridus – 2015 (1997/98) teemal. – EHF kogumik – 2015. http://www.haridusfoorum.ee/kogumik-2015/moeldes-uhiskonnale-haridusele-ja-haridusfoorumile
 • Sarv, E.-S. (2014). A Status Paper on School Teacher Training in Estonia. JOURNAL OF INTERNATIONAL FORUM OF RESEARCHERS IN EDUCATION, 1(2).
 • Sarv, Ene-Silvia (2013). Koolikultuur, koolikliima. Mikser, Rain (Toim.). Eesti haridusterminoloogia leksikon (151–157). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
 • Sarv, Ene-Silvia. (2012). Õppija
 • Sarv, Ene-Silvia. (2012). Kool
 • Sarv, Ene-Silvia; Ruus, Viive-Riina. (2010). Mida ootavad õpilased õpetajalt ja koolilt ning kuidas nad hindavad oma ootuste täitumist? Ruus, V-R; Sarv, E-S (koostajad) (Toim.), "Õpetaja esmaharidus. Olukord ja probleemid 21. sajandi alguses.", Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 36–47, Vali Press OÜ, ISBN 978-9949-463-66-4
 • Sarv, Ene-Silvia (2008). "Õpetaja ja kool õpilase arengu toetajana. Õpetaja enesest ja koolist.", Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus
 • Sarv, Ene-Silvia; Leino, Mare; Ots, Loone; Pallas, Linda. (2008). Teacher’s Views of Students in Estonian Schools. The International Journal of Learning, Vol 15(Issue 9), 169–182.
 • Sarv, Ene-Silvia (2007). Õpetaja ja kool õpilase toetajana. Kuurme, Tiiu (Toim.). Kool kui õpilase arengukeskkond ja õpilase toimetulek. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 105–158
 • Sarv, Ene-Silvia. (2007). Eesti kool õppiva organisatsiooni ja teadmusjuhtimise ühendmudeli vaates. Pulver, A (Toim.). Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes. Tallinn: Tallinna Ülikool, 42–60.
 • Sarv, Ene-Silvia (2006). Õpetaja ja kool uuringute peeglis. Vürmer, R. (Toim.). Elukestev kutseõpe – tõkked ja sillad. Tallinn: Eesti Haridusfoorum, 85–112.
 • Sarv, Ene-Silvia (2005). Eripalgeline ja arenev Eesti kool. Riigikogu toimetised. Tallinn: Riigikogu Kantselei, 76–85.
 • Sarv, Ene-Silvia (2005). Haridusfoorum – looja või "mahavaikitav hääl" hariduses. Raina Vürmer (Toim.). 21. sajandi haridus – kas haridus kõigile? Tallinn: Eesti Haridusfoorum, 53–64.
 • Sarv, E.-S. (2004). Õppekava arenduse analüüs rubriikhindamise meetodil. Sepp, E. (Toim.). Õppekavaarendustöö koolis: vahekokkuvõtteid arendustööst ja eestikeelse õppe laiendamisest. Tallinn: Atlex, 31–46.
 • Sarv, Ene-Silvia (2002). On structure, content and typology of school development plans in Estonia. Sirje Priimägi, Ene-Silvia Sarv (Toim.). The Opening world: changing educational environment and teacher training. Tallinn: TPÜ Kirjastus, 78–105.
 • Sarv, E.-S. (2002). Triangulatsiooni kasutamine õpetaja pädevuskäsituste uurimisel ja arendamisel. Lepik, A., Poom-Valickis, K. (Toim.). Sotsiaal- ja kasvatusteaduste dialoog ja ühishuvid. Tallinn: TPÜ Kirjastus, 99–126.
 • Sarv, E.-S. (2001). The "condition of postmodernism" and changes in Estonian education 1987–1997. Liimets, A. (Toim.). Integration und Integrativität als Probleme in der Erziehungswissenschaft. Berlin, Wien, New York: Peter Lang, 135–152.
 • Ruus, Viive-Riina; Sarv, Ene-Silvia (2000). Changes in Estonian curricula (1987–1999) and some thought on the future. Beck, B. T.; Mays, A. (Toim.). Challenge and change in education: the experience of the baltic states in the 1990`s. New York: Nova Science Publishers, 141–152.
 • Sarv, Ene-Silvia (2000). Õppimine kui diskursus Eesti õpetaja vaatekohalt. Ruus, V-R (Koost.). Kõnelev ja kõneldav inimene : Eesti erinevate eluvaldkondade diskursus.Tallinn: TPÜ Kirjastus, 169–182.
 • Sarv, E.-S. (1999). Political and Social Transformations – Analysis in the Estonian Context. Niemi, H. (Toim.). Moving Horizons in Education. International Transformations and Challenges of Democracy. Helsinki: Helsinki University Press, 39–65.
 • Loogma, K.; Ruubel, R.; Ruus, V.; Sarv, E.-S.; Vilu, R. (1998). Eesti haridusstsenaariumid 2015. Tallinn: Haridusministeerium
 • Sarv, Ene-Silvia (1998). Eesti hariduse võimalikud minevikud. Eesti ühiskond ja haridus – 2015. Tallinn: Eesti Haridusfoorum, 45–52.
 • Sarv, Ene-Silvia (1998). The "Condition of postmodernism" and changes in Estonian education 1989–1997. Meri-Liis Laherand; Airi Liimets; Reet Liimets-Sorokin (Toim.). Erziehungswissenschaft als eine integrative Wissenschaft. Integratsionsprobleme in der Erziehung = The educational science as an integrative science and integration issues in education. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 162–167.
 • Sarv, E.-S. (1997). Demokraatiast ja humanismist õpetajale: Eesti haridusuuendus – hariduse demokratiseerumine ja humaniseerumine. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.
 • Sarv, Ene-Silvia (1997). Ajastupilt ja haridus – üks võimalikest vaadetest Lyotardi rada järgides. Haridus, 4, 25–29.
 • E. Kareda, V. Kornel, P. Kreitzberg, E. Sarv, E-M. Vernik, Ü. Vooglaid. (1989). Eesti haridusplatvorm. Tallinn
 • Sarv, Ene-Silvia (1988). Füüsikaprogrammi saamislugu. E. Sarv (Toim.). Füüsikaõpetus (saamislugu ja programmi projekt). Tallinn: Eesti NSV Haridusministeerium, 53–75.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]