Eesti erakonnad vasak-parem-skaalal

Allikas: Vikipeedia

Eesti erakonnad vasak-paremskaalal

Vasakpoolsust iseloomustab püüd riigi kaudu teostada sotsiaalset ja majanduslikku võrdsustamist. Parempoolsust iseloomustab põhimõte, mille kohaselt iga ühiskonna liige on ise vastutav oma sotsiaalse ja majandusliku heaolu eest. Tsentrismi iseloomustab püüd liita valijaskonnas populaarsemaid ideid. Majanduspoliitikas on parempoolsete eesmärk: minimaalne riik, vasakpoolsete eesmärk: riigi sekkumine majandusse. Eristada saab ka vasak- ja paremtsentrit. Kui vasaktsentrit iseloomustab majandusküsimustes püüd segamajanduse poole, siis paremtsentrismi iseloomustab tüüpiliselt suund traditsiooniliste väärtuste hoidmise poole.

Paigutades Eesti erakonnad parem-vasakskaalale, näeks asetus välja niimoodi:

Erakond Eestimaa Rohelised paigutab ennast klassikaliselt vasak-paremskaalalt väljapoole ja toob juurde keskkonnamõõtme.