Eesti erakonnad vasak-parem-skaalal

Allikas: Vikipeedia

Eesti erakonnad vasak-paremskaalal

Vasakpoolsust iseloomustab püüd riigi kaudu teostada sotsiaalset ja majanduslikku võrdsustamist. Parempoolsust iseloomustab põhimõte, mille kohaselt iga ühiskonna liige on ise vastutav oma sotsiaalse ja majandusliku heaolu eest. Tsentrismi iseloomustab püüd liita valijaskonnas populaarsemaid ideid. Majanduspoliitikas on parempoolsete eesmärk: riigi rolli minimeerimine, vasakpoolsete eesmärk: riigipoolne regulatsioon. Eristada saab ka vasak- ja paremtsentrit. Kui vasaktsentrit iseloomustab majandusküsimustes püüd segamajanduse poole, siis paremtsentrismi iseloomustab tüüpiliselt suund traditsiooniliste väärtuste hoidmise poole. Sotsiaalses elus iseloomustab parempoolseid (konservatiive) konservatiivsete, nn traditsiooniliste väärtuste rõhutamine nagu perekond ja religioon, seevastu vasakpoolsed selles mõttes (liberaalid) pooldavad indiviidi isiklikku vabadust. Paljude politoloogide arvates pole klassikaline vasak-paremskaala erakondade liigitamiseks piisavalt täpne ning sotsiaalsed ja majanduslikud positsioonid peaksid olema eristatud. Populaarne alternatiiv erakondade liigitamiseks on poliitkompass, mille kahel ristuval teljel on eraldi välja toodud sotsiaalsed ja majanduslikud seisukohad.

Paigutades Eesti erakonnad parem-vasakskaalale, näeks asetus välja niimoodi:

Teatud erakondi ei saa rangelt poliitilise suuna järgi liigitada, kuna nende põhikirjades leidub seisukohti, mis klassikalise vasak-paremskaala järgi võivad paikneda spektri eri pooltel ning on seetõttu paigutatud mitmesse lahtrisse.

Erakond Eestimaa Rohelised paigutab ennast klassikaliselt vasak-paremskaalalt väljapoole ja toob juurde keskkonnamõõtme.