Eesti erakonnad vasak-parem-skaalal

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Eesti erakonnad vasak-paremskaalal

Vasakpoolsust iseloomustab püüd riigi kaudu teostada sotsiaalset ja majanduslikku võrdsustamist. Parempoolsust iseloomustab põhimõte, mille kohaselt iga ühiskonna liige on ise vastutav oma sotsiaalse ja majandusliku heaolu eest. Tsentrismi iseloomustab püüd liita valijaskonnas populaarsemaid ideid. Majanduspoliitikas on parempoolsete eesmärk: minimaalne riik, vasakpoolsete eesmärk: riigi sekkumine majandusse. Eristada saab ka vasak- ja paremtsentrit. Kui vasaktsentrit iseloomustab majandusküsimustes püüd segamajanduse poole, siis paremtsentrismi iseloomustab tüüpiliselt suund traditsiooniliste väärtuste hoidmise poole. Sotsiaalses elus iseloomustab parempoolseid (konservatiive) konservatiivsete, nn traditsiooniliste väärtuste rõhutamine nagu perekond ja religioon, seevastu vasakpoolsed selles mõttes (liberaalid) pooldavad indiviidi isiklikku vabadust.

Paigutades Eesti erakonnad parem-vasakskaalale, näeks asetus välja niimoodi:

Erakond Eestimaa Rohelised paigutab ennast klassikaliselt vasak-paremskaalalt väljapoole ja toob juurde keskkonnamõõtme.