Eesti Noorteühenduste Liit

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

ENL osaleb töögruppides, komisjonides ja nõuandvates kogudes, seistes hea noorte huvide eest ning esindades aktiivsete noorteühendustesse kuuluvate noorte arvamust. ENL on arendanud noorsootöö valdkonda väga erinevatel tasanditel alates noori puudutavate uuringute tegemisest, maakondlike noortekogude ja kohaliku tasandi noorte osaluskogude projektist ning lõpetades erinevate eelnõude kommenteerimisega või näiteks noorsootöö andmebaasi loomisega.[1]

Asutatud 2002
Liikmete arv

(koos kandidaatliikmetega)

37

(52)

Esimees Roger Tibar
Aseesimees Mikk Tarros


Organisatsiooni ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Ehkki Eesti Noorteühenduste Liit asutati 2002. aastal, sai katusorganisatsiooni loomise lugu oma alguse juba 2001. aasta aprillis, kui tegutsemist alustas Eesti Noorteühenduste Koostööprojekt, mille eesmärgiks sai tihendada Eesti noorteühenduste vahelist koostööd. Projekti eestvedajaks oli Eesti Üliõpilaskondade Liit, kes on ENLi hea koostööpartner tänaseni.

19. mail 2002 toimus Tallinnas Inglise Kolledžis Eesti Noorteühenduste Liidu asutav kogu, kus asutamislepingu allkirjastasid 25 noorteühenduse esindajad. Vastu võeti ka organisatsiooni põhikiri, milles organisatsiooni eesmärkidena nimetati oma liikmesorganisatsioonidele eestkoste pakkumist, noorteorganisatsioonide omavahelise koostöö tihendamist ning noorte omaalgatuse propageerimist ühiskonnas.[2]

Struktuur[muuda | muuda lähteteksti]

Üldkoosolek[muuda | muuda lähteteksti]

ENLi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis võtab vastu otsuseid kõikides ENLiga seotud küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ENLi teiste organite pädevusse.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • juhatuse, nõukogu ja revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine, valimine ja tagasikutsumine;
 • ENLi teiste organisatsioonidega ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine;
 • ENLi majandusaasta, juhatuse, nõukogu ja revisjonikomisjoni aruannete, arengukava, tegevuskava, eelarve ning kodukorra kinnitamine;
 • prioriteetsete valdkondade kinnitamine;
 • põhikirja ja eesmärkide kinnitamine ning muutmine (vaja on 2/3 häälteenamust);
 • liikmemaksu suuruse ja selle maksmise korra kehtestamine;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.[3]

Nõukogu[muuda | muuda lähteteksti]

Nõukogu pädevusse kuulub:

 • enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine;
 • juhatuse liikmetega lepingute allkirjastamise korraldamine;
 • ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile. [4]

Juhatus[muuda | muuda lähteteksti]

ENLi juhatus on kahe- kuni viieliikmeline. Esimehe ja aseesimehed valib üldkoosolek kaheks aastaks.

Juhatuse pädevusse kuulub:

 • ENLi igapäevase töö koordineerimine, juhtimine ja korraldamine;
 • ümarlaudade, töögruppide ja nende juhtide kinnitamine;
 • ENLi esindajate volitamine;
 • ENLi tegevuskava ja aastaeelarve väljatöötamine;
 • ENLi liikmete arvestuse korraldamine;
 • ENLi personalitöö korraldamine;
 • ENLile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks. [5]

Varasemad koosseisud[muuda | muuda lähteteksti]

Mai kuni november 2002

Gerri Lesk (Noored Mõõdukad) – juhatuse esimees

Maria Savisaar (Keskerakonna Noortekogu) – juhatuse aseesimees

Elina Kivinukk (nb)

Eero Kiipli (Eesti Pyladese Liit)

Margus Tsahkna (Noor-Isamaa)

Birgit Villa (Eesti Skautide Ühing)

Kristjan Pomm (Eesti Skautide Ühing)

November 2002 – mai 2003

Elina Kivinukk (nb) – juhatuse esimees

Maria Savisaar (Keskerakonna Noortekogu) – juhatuse aseesimees

Gerri Lesk (Noored Mõõdukad)

Eero Kiipli (Eesti Pyladese Liit)

Kristjan Pomm (Eesti Skautide Ühing)

Lilian Värton (Eesti Rahvaliidu Noorteühendus)

Margit Koor (AEGEE Tartu)

2003–2004

Maria Savisaar (Keskerakonna Noortekogu) – juhatuse esimees

Kristel Kadak (AIESEC Eesti) – juhatuse aseesimees

Lilian Värton (Eesti Rahvaliidu noorteühendus)

Eero Kiipli (Eesti Pyladese Liit) kuni november 2003

Andres Peets (Tegusad Eesti Noored)

Daniel Poslawski (ELO) kuni juuni 2003

Liisi Mäeumbaed (Eesti Gaidide Liit) juuni kuni november 2003

Anu Põrk (Falck Noorteklubi) alates detsember 2003

2004–2005

Kristel Kadak (AIESEC Eesti) – juhatuse esimees

Marit Valge (Noored Sotsiaaldemokraadid) – juhatuse aseesimees, noortepoliitika juht alates september 2004

Maria Savisaar (Keskerakonna Noortekogu) – noortepoliitika juht juuni–september 2004

Rainer Vakra (Sorex) – välissuhete juht

Maarja Põld (AEGEE Tartu) – avalike suhete juht

Kristjan Tamm (BEST Estonia) – finantsjuht

2005–2006

Marit Valge (Noored Sotsiaaldemokraadid) – juhatuse esimees

Sven Lehemets (AIESEC Eesti) – juhatuse aseesimees, finantsjuht

Janno Tigane (Pärnu Noorte Liit) – noortepoliitika juht

Diana Tamm (Vabadus: Noorte Liikumine) – välissuhete juht

Rainer Vakra (Sorex) – avalike suhete juht kuni detsember 2005

Märt Aro (BGC Grupp) – avalike suhete juht alates jaanuar 2006

2006–2007

Sven Lehemets (AIESEC Eesti) – juhatuse esimees

Janno Tigane (Pärnu Noorte Liit) – noortepoliitika juht

Helen Põllo (YFU Eesti) – välissuhete juht

Veronika Madalvee (Vabadus: Noorte Liikumine) – kommunikatsioonijuht

2007–2008

Maarja Dahl (AEGEE-Tartu) – juhatuse esimees

Gerd Tarand (Noored Sotsiaaldemokraadid) – noortepoliitika juht

Christman Roos (Prussakovi nimeline Rattaühing) – avalike suhete juht

Tiina-Katrina Kaber (Vabadus: Noorte Liikumine) – liikmevaldkonna juht

Ulrika Hurt (Eesti Noorsooprojekt) – finantsjuht

2008–2009

Olger Tali (Sorex) – juhatuse esimees

Jaan Urb (Rahvaliidu Noored) – juhatuse aseesimees, välissuhete juht

Lauri Alver (Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud) – noortepoliitika juht

Cristo Pajust (AIESEC Eesti) – avalike suhete juht

Aune Lillemets (AIESEC Eesti) – liikmevaldkonna juht

Ulrika Hurt (Eesti Noorsooprojekt) – finantsjuht

2009–2010

Ott Heidmets – juhatuse esimees

Kairi Püss – avalike suhete juht

Marina Vilop – liikmevaldkonna juht

Ulrika Hurt – finantsjuht

Liina Männiste – noortepoliitika juht

Pille-Riin Raudsepp – välissuhete juht

2010–2011

Ott Heidmets – juhatuse esimees kuni veebruar 2011

Marina Vilop – liikmevaldkonna juht

Pille-Riin Raudsepp – välissuhete juht, esimehe kohusetäitja alates veebruarist 2011

Veroonika Mätlik kuni september 2010

Aleksandra Kamilova – avalike suhete juht

Kevad kuni sügis 2011

Pille-Riin Raudsepp – esimehe kohusetäitja

Martin Kirs

Liina Siniveer

Aleksandra Kamilova – liikmevaldkond

September kuni oktoober 2011

Aleksandra Kamilova – juhatuse esimehe kohusetäitja

Martin Kirs

Liina Siniveer

Pille-Riin Raudsepp

2011. aasta novembrist läks ENL üle nõukogu süsteemile

Liina Siniveer

Heiki Järveveer

Martin Kirs

Pille-Riin Raudsepp

Siivi Liivik

Jaanuar 2012 kuni detsember 2013

Mailis Ostra – juhatuse liige

2014–2015

Reet Sillavee – juhatuse esimees

Triin Bõstrov – juhatuse aseesimees

Liisa Lillemets – juhatuse aseesimees

Jaanuar kuni mai 2016

Ivo Visak – juhatuse esimees

Kristjan Tedremaa – juhatuse aseesimees

Mai 2016 kuni detsember 2017

Ivo Visak – juhatuse esimees

Kristjan Tedremaa – juhatuse aseesimees

Egert Mitt – juhatuse aseesimees

Jaanuar kuni mai 2018

Roger Tibar – juhatuse esimees

Mikk Tarros – juhatuse aseesimees

Egert Mitt – juhatuse aseesimees

Mai 2018 – 2019

Roger Tibar – juhatuse esimees

Mikk Tarros – juhatuse aseesimees

2020-2022

Roger Tibar - juhatuse esimees

Elizaveta Cheremisina - juhatuse aseesimees

Tegevbüroo[muuda | muuda lähteteksti]

Praegune ENLi tegevbüroo koosneb 6 töötajast:

 • tegevjuht
 • avaliku poliitika spetsialist
 • turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
 • osalusprogrammi juht
 • noorte osaluse spetsialist
 • välissuhete juht

Lisaks tegutsevad tegevbüroo juures erinevad projektijuhid.

Tegevbüroo tegevusi toetavad ka välissuhtluse vabatahtlikud ja ENLi korraldusmeeskond, kes suhtlevad ENLi hooajakoolide koolitajatega, valmistavad ette vaba aja programmi, tegelevad üldise korraldusega, info levitamise ja sponsorite leidmisega. [6]

Liikmed[muuda | muuda lähteteksti]

ENLi liikmed[7] on noorte huvides tegutsevad noorteorganisatsioonid (noorteühingud, maakondlikud noortekogud ning Tallinna linna ja Tartu linna noortevolikogu). ENLi liikmete staatused on täis- ja kandidaatliige. Mittetulundusühingute seaduse ja teiste seaduste tähenduses loetakse ENLi liikmeteks ainult täisliikme staatust.

Täisliikmed[muuda | muuda lähteteksti]

AEGEE-Tallinn
AEGEE-Tartu
AIESEC Eesti
AUH
BEST-Estonia
EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus
Eesti 4H
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Eesti Gaidide Liit
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Eesti Skautide Ühing
Eesti Väitlusselts
Erasmus Student Network Estonia
Euroopa Maja
Forseliuse Selts
IRL Noored
JA Alumni Estonia
JJStreet
Juvente
Järvamaa Noortekogu
Keskerakonna Noortekogu
Noored Sotsiaaldemokraadid
Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit
Noorteühendus ELO
Tartumaa Noortekogu
Tegusad Eesti Noored
YFU Eesti
Avatud Vabariik
Noored Rohelised
Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts
Eesti Noorte Tantsu Ühing
Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine
EGEA-Tartu
Youth Club Active
Sillamäe Lastekaitse Ühing
Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts

Kandidaatliikmed[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti Reformierakonna Noortekogu
Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit
ELSA Estonia
Harku Valla Lastekaitse Ühing
Ida-Virumaa noortekogu
Lääne-Virumaa noortekogu
Läänemaa Noortekogu
Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R
Pärnumaa Noortekogu
Võrumaa noortekogu
MTÜ Öökull
Bioteaduste Üliõpilaste Selts
Ametiühingute keskliidu noortekomisjon

Organisatsiooni strateegilised sihid[muuda | muuda lähteteksti]

Aastatel 2018–2020 lähtub ENL neljast püstitatud strateegilisest eesmärgist:

 1. ENL teab noorteühenduste eesmärke ning suudab vastavalt neile abi ja võimalusi pakkuda;
 2. ENL tagab noorteühendustele võimaluse tegutseda jätkusuutlikult;
 3. ENL edendab noorteühenduste mõjusat koostööd;
 4. Igas omavalitsuses peab olema nõuandev osalusvorm;
 5. ENL on avatud uuendustele ja hoolitseb Eesti osalusvormide maastiku uuendamise eest;
 6. Igal noorel on võimalik osaleda noorteühenduste tegevustes;
 7. Noorte vabatahtlik tegevus on ühiskondlikult tunnustatud.

Noortepoliitilised eesmärgid[muuda | muuda lähteteksti]

ENLi seisukohtade kujundamise aluseks on mais 2016 kinnitatud Noortepoliitika Platvorm.[8] Platvorm koosneb kolmeteistkümnest teemablokist ning esitab ENLi liikmeskonna ettepanekud probleemküsimuste lahendamiseks.

2007. aastal seadis ENLi liikmeskond eesmärgiks langetada kohalike omavalitsuste valimistel valimisiga 16. eluaastale, millest kujunes ENLi ning Eesti kodanikuühiskonna üks edulugudest. Lobitöö tulemusel muutis Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt 2015. ja 2016. aastal põhiseadust ning langetas seeläbi valimisiga KOV valimistel. Tegu oli esimese põhiseaduse muutmisega Eesti Vabariigi ajaloos, mida initsieeris kodanikuühiskonna organisatsioon.

ENLi liikmeskonna prioriteetsemad noortepoliitilised eesmärgid seostuvad stabiilse rahastuse tagamisega noorteühingutele, võrdse ligipääsuga haridusele, huvitegevusele ning tööturule sõltumata sealjuures erivajadustest, elukohast või teistest eripäradest ja osalusvõimaluste tagamise ning noorte osaluse tunnustamisega kõikidel tasanditel.

Eesmärkide saavutamiseks tehakse sisulist koostööd strateegiliste partneritega, võetakse osa komisjonide ja nõukogude tööst ning antakse tagasisidet ja sisendit noori puudutavatele seaduseelnõudele.

Aastaringsed tegevused[muuda | muuda lähteteksti]

ENL korraldab noorte osalust toetavaid kampaaniaid ja projekte, ning on esindatud mitmetes nõukodades ja otsustuskogudes, mis tegelevad noortevaldkonna probleemidega Eestis. Liikmeskonda arendavad suurkoolitused Kevadseminar, Suvekool, Sügisseminar ning Talveakadeemia. ENL tunnustab oma liikmete häid ettevõtmisi parima noorteprojekti auhinnaga ning valib igal aastal ka Kõige Nooremat, Aasta Tegijat, noortesõbralikemat väljaannet ja ajakirjanikku, et tunnustada nii ENLi kui ka noortevaldkonda oluliselt panustanud inimesi ja organisatsioone. ENL räägib aktiivselt kaasa noori ja noorteorganisatsioone puudutava seadusandluse kujundamisel, seisab noorteorganisatsioonide suurema ja läbipaistvama rahastamise eest ning arendab liikmesorganisatsioone erinevate koolitusprogrammide läbiviimisega. ENL on ka Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige ja Eesti Koostöö Kogu harta osaline.[9]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. http://enl.ee/enl/
 2. http://enl.ee/enl/
 3. http://www.enl.ee/UserFiles/ENL_p%C3%B5hikiri_20160515.pdf
 4. http://www.enl.ee/UserFiles/ENL_p%C3%B5hikiri_20160515.pdf
 5. http://www.enl.ee/UserFiles/ENL_p%C3%B5hikiri_20160515.pdf
 6. http://enl.ee/enl/vabatahtlikud/
 7. http://enl.ee/liikmed/
 8. http://enl.ee//wp-content/uploads/2017/09/Noortepoliitika_Platvorm_kinnitatud_15.05.2016.pdf
 9. http://enl.ee/enl/