Eesti 2010

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Eesti 2010+ oli esimene üleriigiline planeering, mille koostamist alustati 1995. aasta aprillis. Üleriigiline planeering oli heakskiidetud ja selle tegevuskava kinnitatud Vabariigi Valitsuse 19.septembri 2000. a. korraldusega nr 770-k. See planeering kehtis kuni uue üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ kehtestamiseni 30.08.2012.

Eesti 2010 koostamise kaks esimest etappi olid ettevalmistavad, nende tulemusena valmisid 1996. aastal Keskkonnaministeeriumi väljaantud trükised "Maailm ja Eesti, tulevikutrendid" ning 1997. aastal "Eesti tulevikustsenaariumid" Tulevikustsenaariumides analüüsiti Eesti erinevaid arenguvõimalusi, stsenaariumide koostamisse kaasati 15 Eesti tuntumat teadlast ja ühiskonnategelast. Stsenaariumid olid üheks aluseks lõpliku planeeringudokumendi koostamisel. Eelmise üleriigilise planeeringuga samal ajal koostati ka Eesti regionaalarengu strateegia (2012 aastal on asutud koostama uut regionaalarengu strateegiat). Planeeringu ettevalmistavad etapid ja esialgse planeeringukavandi koostamine toimusid Eesti Tulevikuuuringute Instituudi ja Keskkonnaministeeriumi koostöös, planeeringu lõplikku vormistamist korraldas ja juhtis Keskkonnaministeerium (hiljem viidi vastav Keskkonnaministeeriumi osakond Siseministeeriumi koosseisu ja see asub seal tänaseni).

Eelmise üleriigilise planeeringu Eesti 2010 kesksed eesmärgid olid:

  1. Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine.
  2. Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja edasiarendamine.
  3. Asustuse ruumiline tasakaalustamine.
  4. Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga.
  5. Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine.

Eelmise üleriigilise planeeringu koostamisel oli lähtutud arusaamast, et ajalooliselt väljakujunenud asustussüsteem ja maastikustruktuur olid Eesti kultuuri ja ajaloolise järjepidevuse olulised väljendused ning rahvuslikku identiteeti ja keskkonnakvaliteeti kindlustavad tegurid. Ligi kolmveerand Eesti territooriumist hõlmab metsi ja soid ning rikast ja mitmekesist looduskeskkonda peeti väärtuslikumaks kaasavaraks uude sajandisse. Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja edasine parandamine oli selle planeeringu põhjal Eesti ruumilise korralduse, asustuse, maakasutuse, transpordi, energeetika ja kogu majanduse arengu üks oluline baastingimus.

Üleriigilise planeeringu Eesti 2010 lühikokkuvõte on avaldatud eestikeelse ja ingliskeelse trükisena (koopiatega on võimalik tutvuda Siseministeeriumis või Maavalitsustes).

Allikas[muuda | muuda lähteteksti]

  • [1] (vaadatud 03.09.2012)

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

  • [2] (vaadatud 03.09.2012)