EN 15038

Allikas: Vikipeedia

EN 15038:2006 on Euroopa Standardikomitee (CEN) 2006. aastal avaldatud standard, mis esitas kvaliteedinõudmised tõlketeenusele. Standard seadis kindlad nõuded tõlketeenuse osutajale tehniliste ressursside, tööjõu, kvaliteedi- ja projektijuhtimise, lepingute põhitingimuste ja teenuse osutamise korra kohta. 2015. aastal võttis CEN standardi tagasi ja võttis Euroopa tõlkestandardina kasutusele standardi ISO 17100.

Spetsiaalselt tõlketööstusele suunatud kvaliteedistandard koostati, kuna kvaliteedijuhtimise standard ISO 9001 ei käsitlenud selliseid tõlkepõhiseid protsesse, mida paljud tõlkijad peavad kvaliteeditulemuste määramisel oluliseks.

Tööjõu osas on standardis EN 15038 nõudmised tõlkija tekstilise ja keelelise pädevuse, tõlkimispädevuse, infotöötlusoskuse, kultuurilise ja tehnilise pädevuse osas. Eelduseks, et inimene saaks tõlkijana tegutseda, peab tal olema vähemalt üks järgnevatest pädevustest:

  • kõrgharidus tõlkimise alal (akadeemiliselt tunnustatud kraad);
  • samaväärne haridus mõnel muul erialal ja vähemalt kaheaastane dokumenteeritud tõlkekogemus;
  • vähemalt viieaastane dokumenteeritud tõlkekogemus.