Ešelon (sõjandus)

Allikas: Vikipeedia

Ešelon on sõjaväelise allüksuste, väeüksuste või väekoondiste paiknemise järjekord sügavuti kõrgema üksuse lahingurivistuses.

Ešeloneeritud lahingurivistus koosneb tavaliselt 2-3 ešelonist, millest esimene ehk eesmine ešelon on mõeldud lahinguliseks rakendamiseks esimeses ja tagumine viimases järjekorras või vajadusel kõrvalsuunal. Tagumistes ešelonides paiknevad üksused on tavaliselt operatsiooni juhtiva ülema reserv, mida ta rakendab vastavalt operatsiooniplaanile või olukorrale.

Ešeloneeritud lahingutegevus võib olla ka pealesunnitud taktikaline tegevus, mille määrajaks on näiteks kitsad ja manöövreid piiravad maastikuolud, mis ei võimalda kõigi kasutada olevate üksuste samaaegset rakendamist lahingus. Näiteks hoonestatud ala, metsatee või mäekuru.