Digiteerimine (majandus)

Allikas: Vikipeedia
 See artikkel räägib digiteerimisest kui uue ärimudeli loomisest; piltide ja tekstide digiteerimist vt Digiteerimine (arhiveerimine).

Digiteerimine on digitaalsete tehnoloogiate kasutamine äriprotsesside loomiseks digitaalses maailmas või ärimudelite transformeerimine digimaailma.[1] Digiteerimisel on mitu tähendust: paberivabaks muutumine, andmeanalüütika, tehisintellekt, avatud plaaniga kontor ja agiilsed meeskonnad. Samuti on see ka kultuuriline muutus, mis nõuab organisatsioonidelt uute teguviiside katsetamist ja tihti ka leppimist läbikukkumistega.[2]

Digitehnoloogiad häirivad turge, kus ettevõtted tegutsevad. Sealhulgas hõlbustavad need olemasolevate toodete ja teenuste uuesti kombineerimist, luues uusi digitaalse pakkumise vorme, mis vähendavad turule sisenemise tõkkeid, eelistavad teenuseid toodetele ning takistavad ettevõtete monopoli tekkimist. Veel enam on digitehnoloogiatel tugev mõju nende tarbijate käitumisele, kellel on juurdepääs informatsioonile ja suhtlusvõimalustele.[3]

Kategooriad[muuda | muuda lähteteksti]

Digitaalne transformatsioon on ettevõtete tegevust mõjutanud järgmistes valdkondades.

  • Äritegevused ja funktsioonid – klienditeenindus, haldus, turundus, jne.
  • Äriprotsessid – automatiseerimisprotsessid, protsesside haldamine, äriprotsesside optimeerimine.
  • Ärimudelid – firmade funktsioneerimise haldamine, uued tuluallikad ja lähenemisviisid, traditsioonilistest tegevusviisidest loobumine.
  • Äri ökosüsteemid – erineva taustaga ettevõtete vahel digitaalse transformatsiooni ja info abil uute ökosüsteemide loomine.
  • Ärivarade haldamine – digitaalsete varade, kliendid ja teave, prioriseerimine materiaalsete varade üle.
  • Organisatsioonikultuur – põhipädevuste omandamine digitaalvaldkondades firma poolt, klienditeeninduse edendamiseks.[4]

Strateegiad[muuda | muuda lähteteksti]

Digitaliseerimise strateegiad koosnevad nii strateegia määramisest ja ka selle elluviimiseks eraldatavate ressursside üle otsustamisest, et ettevõtte eesmärgid saavutada. Seda on võimalik jälgida neljas valdkonnas: tehnoloogia kasutamine, muutused ettevõtte väärtustes, struktuursed muutused ja finantsilised võimalused.[3]

Tehnoloogia kasutamine väljendab firma suhtumist uutesse tehnoloogiatesse ja selle võime neid enda kasuks rakendada. Firma võib luua uusi tehnoloogiaid, mis annab konkurentide hulgas edumaa, kuid võib ka kasutada standardseks saanud tehnoloogiaid. Ettevõtte perspektiivist tekivad sellega ka muutused ettevõtte väärtustes. Selle magnituud oleneb sellest, kui kaugel on ettevõtte hetke tegutsemisviis digitaliseerimisest. Struktuursed muutused ettevõtte tegutsemisel on tihti vajalikud, et kaasas käia eelnimetatud muutustega. Muutused võivad tekkida nii toodetes, protsessides kui ka oskustes. Kõik eelnev on võimalik vaid siis, kui firmal on selleks vajalikud finantsilised võimalused. Eduka digitaalse transformatsiooni jaoks peavad kõik neli valdkonda koostöös toimima.[3]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Jacqueline Prause (11. mai 2016). "Digitization vs. Digitalization – Wordplay or World View?". SAP blog. Vaadatud 21.01.2019.
  2. https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation „What is digital transformation?“
  3. https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/ „What is digital business transformation? The essential guide to DX“, vaadatud 03.01.2022.