Boriss Sokolov (geoloog)

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Boriss Sokolov (vene keeles Борис Сергеевич Соколов; 9. aprill 1914 Võšni Volotšok, Tveri kubermang2. september 2013 Moskva) oli vene geoloog (stratigraaf ja paleontoloog), Venemaa Teaduste Akadeemia akadeemik.

Elukäik[muuda | muuda lähteteksti]

Boris Sokolov lõpetas 1937. aastal Leningradi Riikliku Ülikooli ja kaitses 1955. aastal geoloogia-mineraloogiadoktori kraadi. Ta töötas 1958–75 NSVL TA Siberi Osakonna Geoloogia- ja Geofüüsikainstituudis (aastast 1964 professor), aastast 1960 oli ta ka Novosibirski Riikliku Ülikooli õppejõud. Aastatel 1977–1993 oli NSV Liidu Teaduste Akadeemia (1991. aastast Venemaa TA) Paleontoloogia Instituudi laborijuhataja. Tegi geoloogilisi uuringuid 1941–1943 Hiinas, 1943–1945 Kasahstanis ja Kesk-Aasias ning 1948–1949 Eestis.[1]

Boris Sokolov suri 2. septembril 2013 Moskvas 100. eluaastal. Maetud Trojekurovo kalmistule.

Teadustöö[muuda | muuda lähteteksti]

Uurimisvaldkonnad: vanema Fanerosoikumi stratigraafia (sealhulgas määratles Vendi ladestu) ja biosfäärsed protsessid, naftamaardlad, korallid ja Eelkambriumi organismid. Avaldanud põhjapanevaid uurimusi Eesti aluspõhja stratigraafia ja korallide kohta (5-osalise monograafia neli osa käsitlevad suures osas Eesti ala).[1]

Vend[muuda | muuda lähteteksti]

Aastal 1952 tegi Boriss Sokolov kindlaks Vendi, Kambriumile eelnenud erilise perioodi eksisteerimise. Ajastu sai nime vendide – muistse lääneslaavi hõimu järgi.[2] Eestis vanimad, moondest puutumata settekivimid, mis lasuvad vahetult aluskorral, pärinevadki sellest ajastust. Kuid esialgu paigutati need 120 meetri paksused kihid Kambriumi ladestusse, alles hiljem, nende iseseisva tähenduse selgumisel, hakati neid nimetama Vendi kompleksiks.[3]

Kui 2004. aastal Rahvusvaheline Stratigraafiakomisjon (ICS) täiendas geokronoloogilist skaalat uue, Kambriumist vanema Ediacara ajastuga, esitasid Vene akadeemikud Sokolov ja Mihhail Fedonkin Rahvusvahelisele Stratigraafiakomisjonile ametliku protesti seoses Ediacara ladestu kinnitamisega. Üheks argumendiks oli asjaolu, et akadeemik Sokolovi ja kolleegide eestvedamisel võeti Nõukogude Liidus juba 1952. aastal kasutusele termin "Vend" ning Venemaa stratigraafilistes skeemides on kasutusel olnud ka termin "Vendi ladestu". Vendi kui ladestu on põhjalikult läbi uuritud ning selle kohta on avaldatud arvukalt teadusartikleid. Boriss Sokolovi põhjalik monograafia "Вендская система" tõlgiti ka inglise keelde. Ida-Euroopa ja Siberi kraatonil on Vendi kivimid hästi esindatud ning neid on kümnete aastate jooksul uuritud. Oli ka teine kaalukas argument: Vendi kompleksi alumise piiri hinnanguline vanus on 650 miljonit aastat, ning seega jääks Vendi vanem osa Ediacara ladestust välja. Protest jäi rahuldamata.[4]

Erialaseltsid[muuda | muuda lähteteksti]

Boriss Sokolov on olnud Prantsusmaa Geoloogia Seltsi liige (1963), Rootsi Geoloogia Seltsi auliige (1968), Rahvusvahelise Paleontoloogia Assotsiatsiooni asepresident (1972–1984) ja Üleliidulise Paleontoloogia Ühingu president (valitud 1974).[1]

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

Publikatsioonid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Б. С. Соколов. "Табуляты палеозоя Европейской части СССР". Ч. 2, Силур Прибалтики (Фавозитиды лландоверского яруса). Ленинград; Москва: Гостоптехиздат, 1951.
 • Б. С. Соколов. "Табуляты палеозоя Европейской части СССР". Ч. 3, Силур Прибалтики. (Фавозитиды венлокского и лудловского ярусов). Москва; Ленинград: Гостоптехиздат, 1952.
 • Б. С. Соколов. "Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Ч. 4, Девон Русской платформы и Западного Урала. Ленинград; Москва: Гостоптехиздат, 1952.
 • Б. С. Соколов. "Стратиграфическая схема нижнепалеозойских [додевонских] отложений северо-запада Русской платфомы". // Девон Русской платформы. Москва; Ленинград, 1953;
 • Б. С. Соколов. "Табуляты палеозоя Европейской части СССР". Введение, Общие вопросы систематики и истории развития табулят (с характеристикой морфологически близких групп). Ленинград; Москва: Гостоптехиздат, 1955.
 • Б. С. Соколов. "Вендский этап в истории Земли"// ХХIV сессия МГК. Доклады советских геологов. 1972. с. 114–124.
 • Б. С. Соколов. "Докембрийская биосфера в свете палеонтологических данных". // Вестн. АН СССР, 1972, №8, с. 48–54.
 • Б. С. Соколов. "Палеонтология, геология и эволюция биосферы". // Труды Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР, 1981, вып. 517, с. 156–167.
 • Б. С. Соколов. "События в биосфере" // "Важнейшие биотические события в истории Земли". Труды XXXII Сессии ВПО. Таллин, 1991. С. 7–19.
 • Б. С. Соколов. "Очерки становления венда". Москва: Наука, 1998. 153 с.
 • Б. С. Соколов. "Хроностратиграфическое пространство литосферы и венд как геоисторическое подразделение неопротерозoя". // Научный журнал Геология и геофизика, 2011. т. 52, № 10, с. 1334–1348.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]