Binauraalsed rütmid

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Binauraalsed rütmid – need on kaks sageduse ja kiiruse poolest erinevat tooni, mis suunatakse eraldi kõrvadesse. Selle tõttu tajutakse rütme nii, nagu tekiks peas neist üks rütm.

Efekt on peaaju neuronite, mis on vastastikku seotud kuulmiselunditega, tegevuse tulemus. Monouraalsed rütmid tekivad väljaspool, ümbritsevas keskkonnas, need jõuavad kohale juba põimunult, valmis mustrina – binauraalsed toonid põimuvad uskumatuks taustaks ajus.

Monouraalseid rütme kasutavad muusikud muusikariistade häälestamisel. Mõlemat tüüpi rütmid on kahe valjuse kõikumise poolt erineva tooni aritmeetilise summa tulemus, nad võivad üksteist täiendada või vastastikku välistada.

Binauraalsete rütmide avastamise au kuulub saksa eksperimentaatorile H. Dove'ile, kes töötas teooria välja juba 1839. aastal. Monouraalseid ja binauraalseid rütme kohtab kunstlikult loodud objektides tihedamini kui looduses.

Näiteks suured mootorid, mis töötavad erineva kiirusega, saadavad välja intensiivse vibratsiooni laineid. Madalat tooni nimetatakse kandjaks, kõrget – pärijaks, sel viisil binauraalne ja monauraalne rütm sagedusega 24 Hz tekivad sageduste 167 Hz ja 143 Hz segunemise tulemusena.

Kui inimese kuulmiselundid võtavad vastu vähem kui 3 binauraalset rütmi, tekib peas nende rütmide liikumise efekt. See efekt tekib ajutegevuse tulemusena, kuna aju töötleb väljast tulevaid helisignaale.

Aju ei ole võimeline kvaliteetselt töötlema kõrge sagedusega faasisidet ja määrab üheaegselt kindlaks erinevuse helide amplituudis.

See seletab binauraalsete ja monauraalsete rütmide tajumise erinevust. Monauraalsed asuvad kuulmispiirkonnas iga kiiruse korral, binauraalseid aga võetakse paremini vastu madala kiiruse ja sageduse 440 Hz korral. Binauraalsete rütmide kandja sagedust üle 900 Hz ei ole täheldatud.

Kui kaks tooni, mis moodustavad binauraalse rütmi, erinevad märgatavalt sageduse poolest, siis tajutakse neid kui kahte erinevat tooni. Selline efekt tekib selle tõttu, et aju ei ole võimeline kindlaks tegema vastastikust seost kahe tooni faaside vahel, nende erinevus avaldub liiga kiiresti.

On välja töötatud eriline test, mille abil mõõdetakse nende binauraalsete rütmide spekter, mis on tajumisele kättesaadavad kandja erineva sageduse korral. Selle abil on kindlaks tehtud, et kõige kiirem rütm, mida on võimalik tajuda, omab sagedust 25 Hz kandja sageduse 440 Hz korral.

Teisiti öeldes: et kuulda binauraalset rütmi mitte kahte erinevat heli, peavad kaks erinevat tooni olema sagedusega, mis ei ületaks 25 Hz, kandja sagedusega üle 440 Hz.

Binauraalseid rütme ei kasutata vaid digitaalsetes meele audiostimulaatorites. Nende alusel on välja töötatud ja funktsioneerivad hästi:

- efektiivse õpetamise programmid, - mälu parandamise metoodikad, - kompositsioonid meditatsiooni jaoks - lõdvestumise ja kiire väljapuhkamise programmid - inimese ajukahjustuste kindlaks tegemise süsteemid - hulga muude erinevate haiguste ravi. Binauraalsed rütmid aitavad paremini ja kvaliteetsemalt omandada uut informatsiooni, seda tõestasid omal ajal psühholoogi Devon Edringtoni katseprogrammid mitme Washingtoni õppeasutuse toel. Grupp õpilasi, kes tegeles paralleelselt binauraalsete salvestiste kuulamisega, näitas paremaid õppetulemusi kui nende kursusekaaslased, kes ei võtnud eksperimendist osa.

Binauraalsete rütmide teooria ühtib teooriaga lainelistest elektrokeemilistest protsessidest, mis tekivad inimese ajus neurontasemel. Neid protsesse saab jälgida entsefalogrammi abil, organismi seisund määratakse domineeriva sageduse järgi.