Assimileerumine

Allikas: Vikipeedia

Assimileerumine (assimilatsioon) on inimeste või gruppide sarnanenumine teiste gruppidega.

Tihti kasutatakse rääkides kultuurist või usust.