Arutelu:Vesilestad

Selle lehekülje sisule puudub teiste keelte tugi.
Allikas: Vikipeedia

Liik, perekond, jne on siin kokku segatud. Ivo (arutelu) 28. märts 2020, kell 09:33 (EET)Vasta[vasta]

Püüdsin nii palju korrastada, et päris eksitavat infot enam sees ei oleks. Ivo (arutelu) 29. märts 2020, kell 00:22 (EET)Vasta[vasta]

Hinnang artiklile[muuda lähteteksti]

Antud artikkel on vormistatud vastavalt Vikipeedia nõuetele. Tekst algab määratlusega („Vesilestad (Hydrachnidia) on…”). Põhitekst on varustatud siselinkidega. Pikem teema „morfoloogia“ on paremaks loetavuseks eraldatud alampeatükki. Põhitekst sisaldab veel korrektselt vormistatud viiteid ning on loodud eraldi alampeatükk „Viited“, kus on kasutatud materjalide nimekiri. Viidatud netiallikatele on juurdepääs olemas.

Tekst on selgelt kirjutatud ning lihtsasti arusaadav. Vesilestade morfoloogiast annavad hea ülevaate lisaks tekstile veel illustreerivad fotod, mis on arusaadavalt lahti seletatud.

Teemat on käsitletud põhjalikult ning on keskendutud olulistele aspektidele. Anti ülevaade vesilestade bioloogiast: nende välimus, elupaik, elutsükkel, eluviis ja mitmekesisus. Samuti on positiivne see, et on toodud seoseid ka Eestiga: vesilestade liigirikkus ja levik Eestis.

Paremaks arusaamiseks võiks teist tekstilõiku liigendada väiksemateks osalõikudeks. Seega, võiks eraldi lõikudena käsitleda vesilestade elupaikasid, elutsüklit, eluviisi ja süstemaatikat.

Kohati esines võõrtermineid, nagu „tsefalotoraaksis“, mille kohta võiks eraldi välja tuua definitsiooni.

Esines üksikuid tähevigasid. Näiteks sõna „tiirutavaid“ peaks lauses olema „tiirutavad“. Viidete nimekirjas esines üksikuid punktivigasid.

Kokkuvõttes on antud artikkel informatiivne ja põhjalikult koostatud. Artikli kvaliteet paraneb veelgi, kui pidada kinni ülalmainitud nõuannetest.