Arutelu:Vesikond

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Inglise interwiki viib valgla lehele --Dj Capricorn 11. oktoober 2007, kell 19:31 (UTC)

Vaatasin läbi linke Valgla lehel - nad viitavad Veelahe mõistele. Ja üldiselt on suur segadus nende mõistetega nagu vesikond, valgla ja jõgikond ning linkidega nendes artiklites. Geonarva 11. oktoober 2007, kell 20:42 (UTC)
Kas Sa mõtled intervikilinke? Andres 13. oktoober 2007, kell 07:53 (UTC)
sisuliselt on nendest aru saada küll lihtne, kuid objektiivselt defineerida väga raske --Dj Capricorn 11. oktoober 2007, kell 20:48 (UTC)

ehk mingi veekogu bassein, kust see definitsioon pärineb Geonarva? --Dj Capricorn 13. oktoober 2007, kell 17:31 (UTC)

"Väike Entsüklopeedia 2002": "vesikond, van.nimetus bassein, ... Ja Andresi poolt küsisin, kuidas on paremini kasutada mõiste "bassein". Geonarva 13. oktoober 2007, kell 18:18 (UTC)
Hüdroloogia kontekstis mitte kasutada. Andres 13. oktoober 2007, kell 18:28 (UTC)
Minu meelest oleks siis korrektsem kirjutada varasem nimetus: bassein ? --Dj Capricorn 13. oktoober 2007, kell 18:25 (UTC)
Võib ka nii, kuid seda kasutatakse ju ka praegu, sest kõik ju ei tea, et see on vananenud. Andres 13. oktoober 2007, kell 18:28 (UTC)
Bassein on kunagine venepärane nimetus, mis ei ole päris üks-ühene vaste vesikonnale.
Ja vananenud on ta juba vägagi ammu. Juba 1968. aasta ENE I köide leiab, et õige on artikkel pealkirjaga "vesikond". - Urmas 13. oktoober 2007, kell 18:31 (UTC)
Mille poolest siis sõna "bassein" tähendus vene keeles erineb?
Näiteks EKSS-is on sõnal "bassein" kolm tähendust, millest üks on 'vesikond'. Viimases ÕS-is soovitatakse kasutada selles tähenduses "basseini" asemel sõnu "jõgikond" ja "vesistu". Arvan, et viimane on eksitus, sest see sõna on ÕS-is seletatud kui 'veekogu(d)'. ENE-s ei ole öeldud, et see sõna on vananenud, vaid on öeldud, et teised sõnad on õigemad. Andres 13. oktoober 2007, kell 18:44 (UTC)
Huvitav mõistete seletus on artiklis [1]. Geonarva 13. oktoober 2007, kell 18:47 (UTC)
Võrrelda tasuks ka artiklit "bassein" ENE esimeses ja teises väljaandes. Teises andes ei viidata enam basseinile kui jõgedega seotud mõistele. Esimeses andes (1968) nimetatakse artiklis "bassein" selle vastetena nii vesikond kui ka valglat. Eesti keeles on kaks eri sõna. Mitut sõna on võimalik välja pakkuda vene keeles, võib öelda Geonarva. - Urmas 13. oktoober 2007, kell 19:03 (UTC)

Vesikondade liigitamine tuleks vist varustada viidetega, olen näinud ka teisi liigendusi, nt kuhu on hõlmatud Võrtsjärv --Dj Capricorn 13. oktoober 2007, kell 18:35 (UTC)

See on liigitus, mis on toodud viimases Eesti atlases. Loomulikult võib asju esitada ka täpsemalt, lahutada Väinamere vesikonna Liivi lahe omast, jagada Peipsi järve-Narva jõe vesikonna Narva jõe vesikonnaks, Peipsi järve vesikonnaks, Võrtsjärve vesikonnaks jne jne (soovi korral isegi Tamula järve vesikonna välja tuua). - Urmas 13. oktoober 2007, kell 18:41 (UTC)

Kuidas tõlkida eesti keelde "бассейн внутреннего стока"? Geonarva 13. oktoober 2007, kell 18:52 (UTC)

Kui ma väga ei valeta (hetkel ei saa kahjuks üle kontrollida), siis kas mitte "äravooluta alad" (uurin veel, ehk saan kinnitust). - Urmas 13. oktoober 2007, kell 19:09 (UTC)
Ma ei oska küll venekeelse sõna kohta midagi öelda, kuid vesikonna mõiste sisse loetakse ka äravooluta alasid, mida siis vesikond hõlmab [2] --Dj Capricorn 13. oktoober 2007, kell 19:16 (UTC)
Inglise keeles see on mõiste "Endorheic drainage basins" Geonarva 13. oktoober 2007, kell 19:24 (UTC)
Selle kohta tahaks siiski täpsemat kinnitust. Minu meelest on see termin väga ebaõnnestunud, sest need alad ei ole äravooluta. Vesi lihtsalt ei voola maailmamerre, vaid sisemaal asuvasse järve, soolakusse vms. Muidugi ei ole see meie asi otsustada, kas termin on ebaõnnestunud, aga praegu pole kindlust sellegi osas, et see termin eesti keeles üldse eksisteerib. Siim 1. jaanuar 2009, kell 17:59 (UTC)

Eesti vesikonnad[muuda lähteteksti]

Minu meelest peab Eesti vesikonnad üles märkima nagu Eesti Vabariigi määrus seda ette näeb: [3] --Dj Capricorn 17. oktoober 2007, kell 15:05 (UTC)

Tegemist on legaaldefinitsiooniga, mis on mõeldud veemajanduskavade jaoks. "Veeseadus", § 38, lg 2: "Vesikond või alamvesikond käesoleva seaduse tähenduses on valgalade majandamise põhiüksuseks määratud üht või mitut valgala koos põhjavee või rannikuveega hõlmav ühes ringpiiris maismaa- või veeala. Veemajanduskavaga hõlmatavad vesikonnad ning alamvesikonnad nimetab ja vesikondade veemajanduskavad kinnitab Vabariigi Valitsus. Alamvesikondade veemajanduskavad kinnitab keskkonnaminister." Neid võib vastavas alajaotuses tutvustada, kuid neist ei tule algusest peale lähtuda. Andres 17. oktoober 2007, kell 15:20 (UTC)
Ei ole nõus sellega, sellepärast et ei näe selles mõtet: ma ei saa aru, mida tähendab nt Lääne-Eesti vesikond. Soome lahe vesikonnaga on asi selge: see on territoorium, kust kogu vesi voolab Soome lahte. Aga kuhu siis voolab vesi Lääne-Eesti vesikonnas? Geonarva 17. oktoober 2007, kell 17:39 (UTC)
jah seda küll – hüdroloogile ja veemajandusteadlasele on need erinevad asjad, kaasa arvatud jaotus Eestis --Dj Capricorn 17. oktoober 2007, kell 15:26 (UTC)

Veemajandusliku jaotuse juures tuleks viidata valitsuse määrusele, mitte veeseadusele, sest seaduses endas seda jaotust ei ole. Andres 19. oktoober 2007, kell 08:02 (UTC)


kust põhja- ja pinnaveed

Sellest ma eeldan, et põhjavee ja pinnavee vesikonnad langevad kokku. Kuidas muidu vesikonna piiri määrata? Aga minu teada ei pruugi see nii olla. Siim 1. jaanuar 2009, kell 18:09 (UTC)


Varem peeti mõistet "vesikond" sünonüümseks mõistega "valgla", praegu on seda mõistet kasutatud enamjaolt veemajanduslikus kontekstis, mõeldes viimase all üht või mitut naabervalglat koos põhjavee ja rannikuvetega hõlmavat maismaa- ja mereala

Ei saa aru. Siim 1. jaanuar 2009, kell 18:11 (UTC)

See on EnDic2004 sõnaraamatu järgi, minu meelest võib seda usaldada--Dj Capricorn 2. jaanuar 2009, kell 09:37 (UTC)
Ma ei tea, mis sõnaraamat see on ja kas seda võib usaldada, aga igatahes on sõna "vesikond" veemajanduses kasutusel tähenduses, mis erineb kindlasti "valgla" tähendusest, võib-olla ka "vesikonna" tähendusest geograafidel. Andres 2. jaanuar 2009, kell 10:52 (UTC)

Mulle tundub, et siin on ikkagi midagi põhimõtteliselt valesti. Praeguse artiklite seisuga ei ole ju valglal ja vesikonnal mingit vahet. Kas pole äkki nii, et vesikonnal on mitu valglat. Üks on maa peal ja teine maa all. Need ei pruugi ühtida. Kui maa-alust ei arvesta, sest seda on keeruline teha, siis on valgla ja vesikond sama asi. Siim 1. jaanuar 2009, kell 18:19 (UTC)

Kui nii on (avalause viitab ka sellele), siis on artiklis oleval kaardil näidatud valglad, mitte vesikonnad. Siim 1. jaanuar 2009, kell 18:33 (UTC)

Valgla on ühe jõe, mis suubub ookeani, merre, lahte, järve jne. Vesikond on kõikide ühe veekokku suubuvate jõgede valglate kogum. Geonarva 1. jaanuar 2009, kell 19:50 (UTC)
Artikkel Valgla seda igal juhul ei väida. Siim 1. jaanuar 2009, kell 19:52 (UTC)