Arutelu:Vastand

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Tõlge on tykati imelik. "Haigus ja tervis on eluka kehas"? Koos viitega artiklile elukas??? (Miks mitte siis ka elajas, metselajas, metsaline ja pudulojus?) See selleks, aga dialektika terminid ei piirdu Aristotelesega. Artikkel vajab põhjalikku täiendamist. --Oop 06:37, 9 Dec 2004 (UTC)

Tõlget saab kollektiivselt viimistleda ja arutada. Pakun sõna zōon vasteks "elukas". Kui see sõna leiab vastuseisu, tuleb sellest muidugi loobuda. Võiks muidugi olla ka "loom", kuid mulle tundus "elukas" täpsema vastena.
Muidugi tuleb seda artiklit põhjalikult täiendada. Sellepärast ongi artikli lõpus "Pooleli". Andres 09:46, 9 Dec 2004 (UTC)
Ehkki "elukas" kõlab meeldivalt...turovskilikult, on siiani lepitud ikkagi loomaga (vrdl. zoon politikon). ;) --Oop 14:14, 9 Dec 2004 (UTC)
Jah. Aga sõnal "loom" on mitu tähendust. Bioloogiaterminina hõlmab "loom" ka inimest. Peale selle vastandatakse üldkeeles (ja sageli ka filosoofilises kontekstis) looma inimesele (teine tähendus), peale selle vastandatakse üldkeeles loomi lindudele, kaladele, putukatele jne. Arvan, et samastada tänapäevast bioloogilist loomamõistet Aristotelese ja skolastikute mõistega zōon, animal on anakronistlik. Skolastikud eristasid mõisteid animal ja (animal) brutum. Inglise keeleski on käibel skolastikast pärit animal ja brute (animal). sellepärast on neid mõisteid kindlasti tarvis eristada. Sõna animal vaste võiks olla ka "loomne olend", aga see on kohmakavõitu. Pakun, et vasted võiksid olla vastavalt "elukas" ja "elajas". Muidugi ei pruugita neid aktsepteerida, aga siis tuleb leida mingi muu lahendus, kuidas neid mõisteid esitada. Igal juhul tuleb kummagi mõiste kohta kirjutada artikkel, olgu nende pealkirjaks siis mis tahes. Andres 07:40, 10 Dec 2004 (UTC)
Oot, see vastandus (animal-brutum) on ju ladina näitel (ehkki mul ei tule praegu kyll õiged ladina terminid meelde, aga tyved on paigas). Kui kreekas on zoon pigem brutum, mis on siis animal-i vaste - näiteks Aristotelesel? (Eestikeelne loom ei ole muuseas yldse puhtbioloogiline, etymoloogiliselt on ta suisa kreatuur.) --Oop 08:49, 10 Dec 2004 (UTC)
Ladina terminid on õiged.
Tuleb arvestada, et Aristotelese filosoofia ja skolastiline filosoofia jagavad suurelt jaolt ühiseid mõisteid. Selles sõnastikus on kreeka sõna põhivaste living being, animal. Minu meelest ongi mõeldud loomset olendit. Täpsemalt ei oska öelda. Peale selle ei ole usutav, et Aristoteles seda sõna inimese kohta kasutaks, kui see tähendaks brutum. Ah jaa, zōon tähendab veel pilti või kuju. "Kategooriate" alguses ju öeldakse, et zōon öeldakse inimese kohta "univookselt", kuju kohta "ekvivookselt". Seega siis on inimene sõna otseses mõttes zōon.
Tundub, et animal tähendas algselt brutum, aga skolastikute kõnepruugis omandas hiljem tähenduse zōon, mis tõttu tekkis vajadus öelda animal brutum. Andres 10:53, 10 Dec 2004 (UTC)
Kui zoon tähendas pigem animali kui brutumit, on selle eesti keelde loomaks tõlkimine ainult veelgi loogilisem. :) Elajas on ju just pigem brutum. --Oop 12:16, 11 Dec 2004 (UTC)
Selgitan veel kord: sõnal "loom" on eesti keeles mitu tähendust, sealhulgas animal ja brutum. Ma pakun sõna zōon vasteks mitte "elajas", vaid "elukas". Kui öeldakse, et inimene on loom, vaidleksin ma kohe vastu, sest filosoofias on oluline inimest ja looma eristada. Kui öeldakse, et inimene on elukas, siis on see midagi uut ning ma uuriksin kõigepealt, mida eluka all mõeldakse. Andres 12:59, 11 Dec 2004 (UTC)
Kas fraasi "Inimene on yhiskondlik (või oli see nyyd otsetõlkes polislik, ei mäleta) zoon" taga ei seisa just mitte see loogika, et ta on see loomade seast, kes on yhiskondlik - st, muidu loom nagu loom muiste, aga ainukordne ja eristuv, seega defineeruv oma yhiskondlikkuses? --Oop 23:54, 11 Dec 2004 (UTC)
Sõna on politikon. Ei oska öelda, kas on see loogika. Igatahes mõistab Aristoteles seda sõna nii, et see hõlmab ka inimest, ja minu meelest ei ole see tema uudistõlgendus, sest vaevalt ta muidu "Kategooriate" 1. peatükis niimoodi ütleks: paistab, et ta arvestab olemasolevat tarvitust. Sõnaraamatuvaste minu meelest kinnitab seda samuti. Kui tõlkevasteks "elukas" ei sobi, siis võiks olla ka "loomne olend", mida minu meelest on ka mõnikord kasutatud. Aga see on üldjuhul kohmakas. Võiks ju teha nii, et viidata sõna "elukas" alt (või ka sõna "loom" alt, mis juhul tekib siiski segadus), artiklile "Loomne olend". Andres 06:38, 12 Dec 2004 (UTC)

Vastandid on eelkõige teineteist välistavad omadused: nad ei saa olla korraga ühe ja sama asja omadused. Kõlab kuidagi "valesti" aga ilmselt sõltub sellest, mida asjaks nimetada. Asjal võib ikka vastandlikke omadusi olla küll nt. kui asjaks pidada inimest siis võib mingi tegu erinevates kontekstides olla nii hea kui ka kuri jne. Ma jätaks kooloni järgi tuleva teksti ära. --Boy 16:58, 19 Apr 2005 (UTC)

Lisasin "ühes ja samas suhtes". Aitäh märkuse eest!

Alusta arutelu lehekülje "Vastand" üle

Alusta arutelu