Arutelu:Valeri Paulman

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Kui isegi antud juhul tegemist pole Vikpipeedia arvates aktiivse uus-stalinistiga - kellega siis veel? Ülo Ennuste (vaadake ometi tema viimaseid lendlehti sisuliselt)

Oletame, et see nii on. Kas see välistab, et ta on eesti majandusteadlane? Andres 31. märts 2011, kell 12:35 (EEST)[vasta]

Millepoolest on tegu eesti majandusteadlasega? Ülo Ennuste

Eestlane ta on, või pole? Kui ta on majandusdoktor (mida on mõeldud - "majandusdoktor", üe), siis ta peab olema majandusteadlane (väide ei pruugi kehtida NLKP nomenklatuura puhul - vastav teaduskraad kraad anti tööposti vajalikule funktsionäärile, üe), või kuidas? Iseasi muidugi, et see ei pruugi olla esikohal(esikohal võiks siis olla kas politoloogia või inimsustevastase reziimi funktsionäär okupeeritud Eestis, üe. Andres 10. märts 2011, kell 17:32 (EET)[vasta]
Pole andmeid selle kohta, mis asjaoludel ta doktorikraadi kaitses (kui pole kaitsnudki???). Igatahes on ta kirjutanud raamatuid poliitilisest ökonoomiast (peseudoteaduslikke, üe). Andres 10. märts 2011, kell 18:24 (EET)[vasta]
Tema mõlemad vanemad olid eestlased. Ta ise kinnitab seda oma raamatus "Ispoved revizionista iz Pribaltiki". Andres 10. märts 2011, kell 18:29 (EET)[vasta]
Eelmainitud raamatust, lk 32, selgub, et ta kaitses 1974 kandidaaditöö statistika alal (mingit publikatsiooni pole, üe). Andres 10. märts 2011, kell 19:30 (EET)[vasta]
Lk 34 on täpsustatud, et see toimus Moskvas Majandusmatemaatika Keskinstituudis. Andres 10. märts 2011, kell 19:34 (EET)[vasta]
Töö teema oli kuidagi seotud rahva heaoluga, ja ta kasutas seal oma osakonnas uudse metoodikaga saadud statistilisi andmeid. Töö sissejuhatuses oli juttu vajalikust saadusest ja lisasaadusest. Andres 10. märts 2011, kell 19:43 (EET)[vasta]

ÜE: Taevane arm - rahva heaoluga seotud "tööd" olid täiesti salastatud ja otseselt Moskva KGB kontrolli all nii statistikas kui ka keskomiteedes ning eriti Moskva Majandusmatemaatika Instituudis ja nende põhieesmärk oli varjata majanduslikku ebavõrdsust rahva ja terrorinomenklatuura vahel - See asutus kus Paulmann "professorina" Eestis tõõtas ei olnud teadusasutus (ei akrediteeritud ega evalveeritud) - ning mitte mingeid teaduslikult retsenseeritud publikatsioone sellel mehel ei ole ega saagi olla - muide kui ta Kuubale läks siis tormas mminu töökohast läbi ja lihtsalt konfiskeeris minu isikliku kalli valuutaraamatu - inglk Oskar Lange peateose.

PS Teil on ikka naljakas arusaamine teadusest - teate, teadus on tõestuspõhine retsenseeritav värk ja mitte salastatult valetamine, propaganda, andmemoonutamine, kraadide omandamine okupatsioonilise terroripartei kiitmise eest okupatsioonipesas nagu oli plaanikomitee ja intrigeerimise eest oma rahva vastu jne. Kui Palumannil isegi oleks doktorikraad siis eesti teaduseks ei tohi seda tunnistada.

Oma kommentaarid palun kirjutada minu repliikide alla, mitte nende sisse. Muidu pole arusaadav, kes mida ütles.
Raamatus on juttu, et tal oli doktoritöö käsil, kuid kaitsmisest pole juttu. Kui ta oleks kaitsnud, siis oleks seda mainitud, nii et nähtavasti ta pole kaitsnud. Kandidaadikraad on Eestis võrdsustatud filosoofiadoktori kraadiga, nähtavasti oli seda silmas peetud. Võtan selle kraadi artiklist välja. Andres 17. märts 2011, kell 19:31 (EET)[vasta]
Tõepoolest, Paulmani juhtimisel tehtud statistiliste uuringute tulemused avaldati salajases (kaheköitelises) raamatus. Aga salajased olid nad nähtavasti ikka sellepärast, et asju, mis seal sisaldusid, taheti varjata. Kui nende eesmärk oleks olnud tõtt varjata, miks nad siis salajased pidid olema? Igatahes Paulmani enda jutu järgi oli tema eesmärk just tõde välja tuua ning saadud andmete pärast temaga ka pahandati. Aga need statistilised uuringud ise ei olnudki teadus, vaid statistikaametnike töö.
Pole tõesti selge, millest täpselt töö rääkis. Minu meelest piisab väitekirja kaitsmisest, et teda majandusteadlaseks nimetada, isegi kui töö sisu ei vasta sellele, millega lääne majandusteadlased on harjunud. Ma ei näe mingit põhjust arvata, et kraad oleks antud talle lihtsalt sellepärast, et ta nomenklatuuri kuulus. Paljudel temast kõrgematel tegelastel ju kraadi ei olnud.
Hilisemates töödes viis ta lõpule ideed, mis tal tekkisid juba ülikoolis õppimise ajal. Tolle aja poliitiline ökonoomia oli skolastiline, ja täiesti võimalik, et ka viis, kuidas Paulman seda revideeris, oli skolastiline. Nii palju kui mina aru saan, on Paulmani arutlused poolfilosoofilised (ma ei ole lugenud neid raamatuid, kus ta oma vaateid üksikasjalikult esitab). Kui ta ei ole majandusteadlane, on ta vähemalt majandusmõtleja. Ma ei usu, et neil asjadel saab objektiivselt vahet teha.
Ta kaitses kraadi 1974, kui ma õigesti mäletan (millegipärast artiklis seda sees ei ole). Samal aastal viidi ta tema enda tahte vastaselt üle Plaanikomiteesse. Arvan, et kraadi seostamine Plaanikomitees töötamisega ei ole õige, samuti pole minu meelest õige pidada Plaanikomitees töötamist kui niisugust rahvavaenulikuks ega pidada teda rahvavaenlaseks teistsuguste poliitiliste vaadete pärast.
Kui tema väitekiri oli salajane, siis tal võib-olla tõesti ei ole teaduslikult retsenseeritud publikatsioone. Aga tema väitekiri oli kahtlemata teaduslikult retsenseeritud. Ühte hilisematest raamatutest arutati Tartu Ülikoolis; mida täpselt see arutelu endast kujutas, ma ei tea.
Ma ei tea, mis asi on "eesti teadus". "Eesti majandusteadlane" artikli esimeses lauses iseloomustab lihtsalt tema rahvust ja tegevusala. Nagu ma juba varem ütlesin, ei ole võib-olla õige seada "majandusteadlast" esikohale ning võib-olla oleks "majandusmõtleja" või "poliitökonoom" kohasem määratlus. Andres 17. märts 2011, kell 21:02 (EET)[vasta]

ÜE: loomulikult tuli kõrge parteiseltsimehe Paulmani mistahes kirjutist Tartu Ülikoolis ülistada; loomulikult ei olnud salastatud kandidaaditööd kaitsmisel teaduslikku retsenseerimist; taevane arm - Paulman viidi "tema enda tahte vastaselt" 1974 Plaanikomiteesse - kas teie tõesti ei tea et Partei paigutas kaadreid - mingit tahtevastasust ei olnud; tõsi - plaanikomitees oli ka spetsialiste - kuid kubises vene parteiintrigaanidest, eriti parteikomitee - avalik saladus oli sealt venelaste kaebekirjad voolasid nt Tõnspoja vastu Keskkomiteele, muide, venestamine ei ole maailmavaade; nn majandusteadlase, eriti nn majandusteoreetiku, puhul saab kohe vahet teha kellega tegemist sest teadus tugineb eelkäijatel - tarvitseb vaid vaadata kellele viidatud - ja, muide, majandusmõtlejad oleme me praegu kõik - aga eesti majandustedlased on need kes on kaasaegset majandusteooriat ja meetodeid ning rahvusliku majanduse süvaanalüüsi rahvusvaheliselt tunnustatult arendanud ning viljelenud ja eesti päritoluga - Paulman ei ole ühte teist ega kolmandat - kuid oli kõva okupatsioonireziimi funktsonäär - muide, selle valitsuse poolt invaliidistatud Eesti majanduse ning risustatud eesti majandusteaduse tõttu kanname jooksvalt kahjusid veel siiani vist juba üle triljoni krooni (vt nt Valge Raamat 2005)

PS: muide kas teate mis juhtus kuulu järgi Mihkel (?) Kahu'ga (?) - statistikaameti rahvaloendusasjatundjaga - peale loendust mõned ajad hiljem läks hommikul kohvik Moskvast munakoori oma kanadele tooma (mees oli vägevam kui Baruto) parkis Pobeda Võidu Välakule - ja sinna see olla jäändki - peatselt olla lahkunud meie hulgast veel vähemalt kaks tema kolleegi kõrgematelt korrustelt kukkumiste läbi - vaat seda võite tolle perioodi kohta nimetada et "tahte vastaselt"

Tartu Ülikoolis arutati raamatut "Mir na perekrjostke tšetõrjohh dorog", mis ilmus 1997.
Kas siis salastatud tööl oponente ei olnud?
Selles oligi asi, et partei võis kaadreid paigutada ka kaadrite tahte vastaselt. Igatahes Paulman ise kirjutab, et Hendrik Allik kutsus teda Plaanikomiteesse, tema aga ei läinud; Tõnspoeg aga laskis teda seljataga EKP KK Bürool kinnitada ning siis alles teatas talle. Tal oleks küll võimalik olnud keelduda, aga siis ta ei oleks ka statistika alal enam töötada saanud – nii ta ise arvab. Ja minu meelest pole mingit põhjust eeldada, et Statistikakomitees teda edutati millegi muu kui hea töö pärast. Miks muidu teda siis Plaanikomiteesse taheti kui sellepärast, et ta näitas end võimeka töötajana?
Ma ei saa hästi aru. Minu meelest oli Valeri Paulman Plaanikomitees just spetsialist, mitte parteiintrigaan, kuigi ta oli juhtival ametikohal.
Milles see venestamine siis seisnes? Paulman on eestlane, kuid tema suhtumine rahvusesse on teistsugune kui enamikul eestlastel. Ta väidab, et venelaste Eestisse asumine ei olnud venestamispoliitika tulemus, samuti õigustab ta Muuga sadama rajamist (see pidi toimuma tema osalemisel), milles omal ajal nähti venestamise tööriista.
Nagu ma juba ülalpool ütlesin, tema mõlemad vanemad olid eestlased, järelikult ta on eesti päritoluga.
Kui üldse rääkida eesti majandusteadusest, siis ei saa muud kriteeriumi olla kui eesti päritolu. Kas teadus on mingi kriteeriumi järgi hea või halb, kuidas see asjasse puutub?
Kui võtta kriteeriumiks eelkäijad, siis peab ju keegi otsustama, kas tegu oli majandusteadlastega. Kuidas seda objektiivselt teha? Kas näiteks Karl Marx oli majandusteadlane? Andres 19. märts 2011, kell 00:14 (EET)[vasta]