Arutelu:Sinitiiva tänav

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

"Liblikaliigi" järgi ei ole õige. Vaata artiklit Sinilibliklased. Ei ole niisugust liiki ega ka perekonda. Nähtavasti on see obsoleetne perekond. Niisugusel juhul peaks olema link, praegu pole selge, millest lehekülg sinitiib peaks rääkima. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 10:57 (EET)

Jah, ma enne artikli kirjutamist vaatasin seda siniliblikaliste artiklit ja lasin Sinu poolt kirjeldatud küsimusepüstituse oma peast läbi. Liblikaliik on näiteks Nõmme-tähniksinitiib, perekond on Tähniksinitiib. Kuid mulle tundus, et formuleering "liblikaliigi järgi" ei väida midagi konkreetse liblikaliigi täpse nimetuse kohta. Toon mõned paralleelid. Robert Nerman raamatus "Tallinna asumid ja ametlikud kohanimed" kirjeldab paljude koha- ja tänavanimede etümoloogiat. Näiteks: Rahvakooli tee - vabaõhukooli järgi; Torni tänav - Tallinna Tähetorni järgi jne. Ehk siis "järgi" ei tähenda tingimata seda, et objekt, koht, liik vm peaks olema täpselt sama nimega, mis on antud tänavale.
Aga kindlasti ei maksa kahest sõnast teha tuhandete tähemärkide pikkust mõttevahetust, see läheks selgelt proportsioonidest välja ja nii ei jõua me sisutootmisega kuhugi. Nii et kui Sul on pakkuda parem sõnastus, mis kannab adekvaatselt edasi mõtet ja mida tähenärijad ei saa valesti mõista, siis paranda julgelt. Pakun võimalike alternatiivvariante. Nerman kasutab väljendit "sarjanimi (liblikad)". Tallinna LV on kasutanud fraasi "liblikateemast tulenevad nimed". Aga noh, ei pruugi ju olla selge, mis asi on sarjanimi (vajaks siis vist artiklit) või mis asi on liblikateema. Tundub, et iga asja annab absurdi keerata, aga seda ei pea tingimata tegema ja ma ei usu, et siis reaalset probleemi oleks.--VillaK (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 11:59 (EET)
Kui ma oleksin kindel, kuidas toimida, siis ma oleksin ise parandanud.
Ma leian, et tuleks kirjutada nii täpselt ja konkreetselt ning üheseltmõistetavalt kui võimalik, mille järgi nimi on pandud, ja ka link panna. Kui on kirjutatud "liblikaliigi" järgi, siis tõesti ei ole otseselt öeldud, et liigil on sama nimi, aga lugejal on loomulik seda eeldada. Peale selle, minu meelest pole mingit alust öelda, et nimi on pandud konkreetse liigi järgi.
Kardetavasti ei pruugi kõik tolleaegsed nimekomisjonide protokollid olla säilinud ja ka linnavalitsuse määruste ja volikogu otsuste seletuskirjad ei olnud 1990. aastate lõpus nii põhjalikud kui praegustel aegadel. Ainuke alus oletada, et silmas peeti viidatud liiki, on tegelikult see, et muid selle alamsugukonna liike Eestis tavapäraselt ei esine (kui paar haruldast leidu välja arvata). Sarnane on näiteks olukord Merikanni tänavaga. Selle tänavanime määramise seletuskiri ütleb, et pannakse selline nimi kuna sealt "on leitud nimetatud kaitsealuse taime kasvukoht." Tegelikult esineb Eestis looduslikult vaid roosa merikann, nii et see nimi on roosa merikanni liigi "järgi", mitte merikanni taimeperekonna järgi.--VillaK (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 14:08 (EET)
Kui me saame tõendada, et on pandud mingi kindla liigi järgi ja kindlal puhul, siis muidugi saame nii rääkida. Praegu ma kahtlustan, et otsiti lihtsalt ilusaid liblikanimesid. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 17:08 (EET)
Nõus. Minu deduktiivne analüüs ütleb, et: a) otsiti ilusaid liblikatega seonduvaid nimesid; b) valikus piirduti selliste liikide/perekondadega, mis Eestis esinevad (kuivõrd puudub kontranäide); c) nimesid mugandati suu- ja kirjapäraseks (tuues ohvriks bioloogiliste nimetuste korrektsuse). Tänavate nimed nagu Nõmme-Tähniksinitiiva või Roosa Merikanni oleks olnud lihtsalt liiga lohisevad ja ebaotstarbekalt keerulised. Aga möönan, et mul pole nimekomisjonide protokolle (kui nad üldse oma koosolekuid protokollisid), et selle deduktsiooni paikapidavust tõestada. --VillaK (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 17:40 (EET)
Alternatiiv on see, et lähtuti rahvapärastest, mitte teaduslikest nimedest. Kui me täpselt ei tea, mille järgi nimetati, siis peaks hoiduma väitest, et nimetati selle ja selle järgi. Praegu ma tegin nii, et ei väitnud selle kohta midagi. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 19:16 (EET)
"Sarjanimi" ei ole ilma lingita selge, aga koos lingiga võib seda kasutada, ja minu meelest see mõiste väärib artiklit. "Liblikateema" on minu meelest arusaadav ilma pikema selgituseta. Aga see sarjanimi ja liblika täpsustamine on minu meelest mõlemad vajalikud. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 13:04 (EET)
Ma mõtlen siis midagi välja. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 13:05 (EET)
Sinitiib = alamsugukond Plebejinae sinilibliklaste sugukonnas. - Melilac (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 13:11 (EET)
Kust Sa selle võtad? Alamsugukonna nimetus peab lõppema sufiksiga "-lased". Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 13:13 (EET)
Artiklist sinilibliklaste kohta. Näiteks sinitiibade (alamsugukond Plebejinae) isased on tavaliselt sinaka või violetja ülaküljega, emased on aga pruunid. - Melilac (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 13:17 (EET)
Jah, näen nüüd, seal on viide "Loomade elule". Ainult et lingid peaksid siis olema Sinitiivad ja Kuldtiivad.

Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 13:27 (EET)

Artiklid Sinilibliklased ja tähniksinitiib on omavahel vastuolus. Esimeses on öeldud, et sinitiivad on Plebejinae ja kuldtiivad on Lycaeninae, teise järgi on Plebejinae Lycaeninae vananenud nimetus. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 13:30 (EET)

Huvitav, et meil on kategooria Sinitiiblased. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 13:33 (EET)

Inglise ja saksa viki järgi kuulub perekond tähniksinitiib (Phengaris) alamsugukonda Polyommatinae. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 13:41 (EET)

Kõik see jutt puudutab siis ka Kannustiiva tänava ja Piksepeni tänava nime, need artiklid olid kirjutatud enne mind. Vaata ka Öölase tänav. --VillaK (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 13:44 (EET)
Noh, ega siis minu märkused ei olegi personaalsed. Kannustiib (Satyrium) on perekond, ja seda, et on kindla liigi järgi, tuleks eraldi tõendada. Piksepeni on harilik piksepeni (rahvakeeles võis see nimetus käia vist ka hariliku päevakoera kohta). Muide, võib-olla ka sinitiib on rahvapärane nimetus. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 17:08 (EET)
Pidasin silmas pigem seda, et a) sõnastus vajab muutmist siis ka nendes artiklites ja b) vaatasin neid artikleid ja mõnes mõttes võtsin nendest malli, ehkki käisin selle formuleeringu mõttekäigu ka ise läbi ja kui see sõnastus poleks mulle sobiv tundunud, siis oleksin öelnud teisiti. Nende artiklite ilmumisest on nüüd juba natuke aega möödas ja nende juures ei olnud sellist sõnastuslikku diskussiooni tekkinud. --VillaK (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 17:22 (EET)
Noh, ega mina (ega keegi teine) ei jõua kõiki artikleid läbi vaadata, parandada ega kommenteerida. Aga need teised artiklid poleks diskussiooni tekitanud, seal ma oleks osanud kohe parandada.
Juhtus olema halb eeskuju. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 19:16 (EET)
Kohendasin neid teisi artikleid ka, aga mõni probleem siiski jäi. Andres (arutelu) 16. jaanuar 2015, kell 00:31 (EET)
Sattus see eeskuju, aga oleks võinud sattuda ka mõni teine. Näiteks Tildri tänav: Tänav nimetati 1958 punajalg-tildri järgi. Sõnaga, nimesarju on Tallinnas, Tartus ja teistes Eesti linnades palju ja tänavanimede koristustöid oleks siin pikemaks ajaks ... --VillaK (arutelu) 16. jaanuar 2015, kell 07:31 (EET)
Nõus, et sarja peaks alati mainima. Ma ei oska seda praegu seal sõnastada.
See liigi järgi nimetamine on viiteta. Ja kui ta on selle liigi järgi nimetatud, siis tekib küsimus, miks just selle järgi. Andres (arutelu) 16. jaanuar 2015, kell 10:17 (EET)

Seda vastuolu asja peaks Erki Õunapilt või Mati Martinilt küsima. - Melilac (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 14:07 (EET)

Küsida muidugi võib, aga eks me ise ole ka poolikult uurinud. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2015, kell 16:55 (EET)