Arutelu:Pakend

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Artikkel on nõutust lühem. Kuna ingliskeelses wikipeedias on olemas samanimeline artikkel (Packaging and labeling), siis saanuks vabalt ka illustratsioone lisada, mis andnuks tööle palju juurde. Sisuliselt tundub artikkel piisavalt põhjalik olevat. Siselinke on kasutatud rohkelt. Kasutatud kirjanduse loetelu rikkalik.

Artikkel sisaldab läbivalt küll ühtmoodi, aga ebakorrektselt vormistatud loendeid (mõttekriipsu asemel sidekriips ja keset lauset suurtäht peale sidekriipsu). Näiteks: "• Füüsiline kaitse- Pakendatud objektid vajavad kaitset mehhaaniliste vigastuste, vibratsiooni, elektrilaengute, muljumise, temperatuuri ja teiste keskkonnamõjude eest."


Esineb õigekirja ja trükivigu:

"Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni." - selles lauses tundub koolon olevat ülearune.

Lause ajaloo peatüki esimese lõigu lõpust - "Iidsete pakendite uurimine moodustab olulise osa arheoloogiast." - võiks olla peatüki esimene, siis oleks see sissejuhatav. Praegusel juhul on pigem kontekstist välja rebitud.

"20. sajandil toimunud pakendite areng suurendas tootmisefektiivsust ning parandas toiduainete kaitstust: nt bakeliidist pudelikorgid, läbipaistvast tsellofaanist pakkimismaterjalid." Antud lause vajab kooloni asemel koma.

"Alates 1980. aastatest on selline tegevusviis kinnistunud, tänu arenenud prügiveole, tarbijate teavitamisele ning seadusandlikule survele." Esimene koma lauses on üleliigne.

"Sellisel juhul on pakendi kasutamine vahend, kauba kadude vähendamiseks." Koma on üleliigne.

Sõna "tavakaubandus" ei vaja sidekriipsu kasutamist.

--Ager 11. november 2011, kell 16:11 (EET)


Artikkel algab kohe definitsiooniga, eraldi pealkirja ei panda. Enne koolonit pole tühikut. Cairo all on mõeldud Kairot? erinevat tüüpi plastikuid. Enamik tähtsamatest uuendustest. Alajaotuses "Pakendite eesmärgid" peavad olema mõttekriipsud (redigeerimiskasti alt saab võtta) ja mõlemal pool kriipsu tühik. Samamoodi edaspidi. Pakendite füüsiline ning graafiline disain on arenenud juba mitmeid aastakümneid. Seda võiks täpsustada. Osad pakendid on loodud varastamiskindlatena. Näiteks soola või piima pakendatakse. Mõisteid ei ole vaja linkida igal esinemisel, vaid ainult esimesel. Uuesti on mõtet linkida siis, kui mõiste kahe esinemise vahel on tekstis väga suur vahe (kindlasti rohkem, kui teksti korraga ekraanile mahub). Lauses "Juhul kui toode saab kahjustada..." puudu kaks koma. Adeliine 16. november 2011, kell 22:21 (EET)


Definitsioon on imelik--Bioneer1 (arutelu) 15. august 2012, kell 21:07 (EEST)