Arutelu:Kindlustusmatemaatika

Selle lehekülje sisule puudub teiste keelte tugi.
Allikas: Vikipeedia

kas ei oleks õigem öelda, et "rakendab tõenäosusteooriat" või midagi sarnast. Statistika on olukorra konstateerimine, tõenäosus on olukorra prognoosimine. Kindlustus ju prognoosib õnnetuste toimumisi ja vastavalt õnnetusjuhtumi realiseerumise tõenäosusele kaseerib rohkem või vähem kindlustusmaksu. Ja kõigile lisaks õpetab finantsmatemaatikat/kindlustusmatemaatikat TÜ-s tõenäosusteooria õppetool.--Hendrix 6. september 2007, kell 17:19 (UTC)

Kindlustusmatemaatikat on loetud ka majandusteaduskonnas, nii et see pole argument. Finants- ja kindlustusmatemaatika magistriõppe õppekava kuulub TÜs "Matemaatika ja statistika" õppesuunda. Tõenäosusteooria on ainult üks matemaatilise statistika osistest, nii et arvan, et tegemist võiks olla põhjendamatu kitsendamisega. Matemaatiline statistika ei tegele ainult olukorra konstateerimisega, ta tegeleb ka mudeldamisega (mh ennustamisega).--Ken 6. september 2007, kell 18:10 (UTC)
ei olnud kavatsustki midagi kitsendada. Avaldasin ainult oma arvamust ja ainult üsna tükikese. Kui ikka ollakse veendunud, et kindlustusjuhtumite käsitlus põhineb statistikale, mis siis mul seal veel. Kuigi ma ei näe erilist vahet õnnetusjuhtumite prognoosimise ja haigusjuhtumite prognosimisel. Aga haigusjuhtumite prognoosimine põhineb päris kindlasti tõenäosusteoorial. Tõsi küll, selle teooria nn. "kõhutunde" variandil. Ja mis puudutab statistikat, siis palun too mulle üks näide, kus statistika tegeleb prognoosimisega. Statistika--Hendrix 6. september 2007, kell 18:33 (UTC)
Näiteks luuakse mudeleid rahvastiku muutumise kohta mitte ainult tõenäosusteooria (st juhuslike sündmuste) vaid statistiliste andmete (rahvastiku liikumine, suremus, sündivus jne) kohta. Ennustatakse Tartu elanike arvu 1. jaanuaril 2008, aga mitte tõenäosuse vaid statistika abil. Põhimõtteliselt - niipea, kui tulevad mängu seaduspärad, lisandub midagi, mida ei hõlma tõenäosusteooria.--Ken 6. september 2007, kell 22:04 (UTC)

Siia ei viita midagi. Adeliine 9. august 2009, kell 11:06 (UTC)