Arutelu:Ilmaradar

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

1. Keeleline kvaliteet

 • Sõnakordus esimeses lõigus: ..mis on lisaks sademete intensiivsuse kindlaks tegemisele võimelised detekteerima ka vihmapiiskade liikumist. Et teha kindlaks tormide struktuuri.. Sõnakorduseid esineb ka mujal (ongi vist ainuke läbiv keeleline häiriv viga), kuid kuna paljud sõnad on täpselt määratletud, siis tekib raskusi ka nende asendamisega. Vt siiski produkt, reeglina
 • Nagu ette käib koma, kui tegu on näitliku võrdlusega (saab juurde mõelda nagu näiteks): ..1 cm Ka-kanal ilmaradarit kasutatakse vaid väikeste osakeste, nagu uduvihm ja udu uurimiseks.

Teisalt aga sõna nagu ette ei panda koma võrdluse puhul (Mehed võitlesid nagu kõige vihasemad lõvid.) ega ka siis, kui lause esimeses pooles on asesõnad sellised, seesugused, niisugused, säärased (Me ei leia teisi niisuguseid heliloojaid nagu Pärt ja Tormis.). http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=2&vld=53

 • Näpuviga: ..osa iga impulsi energiast põrkab nendelt väikestelt osakestel tagasi radari suunas. Nimisõna peaks olema alaleütlevas käändes.

Väiksemate osakeste puhul on vaja lühemad lainepikkuseid.., osastav kääne.

 • Sõnakordus: See tähendab, et see piirkond, mille impulss läbib, on seda suurem, mida kaugemale radarist minna. Seetõttu langeb suurtel distantsidel ka resolutsioon Teise see võib üldse ära jätta, seetõttu asendada mistõttu-ga ja liita eelneva lausega (või on siis lause ehk liiga pikk?). See korduseid esineb ka mujal.
 • Kokku-lahku kirjutamine: Eeldades, et Maa on ringi kujuline.. Ringikujuline on on üks sõna, niisamuti kettakujuline. Lähedal asuv peaks lahku olema.
 • Koma: Eeldades, et Maa on ringi kujuline ja võttes arvesse õhu murdumisnäitaja varieeruvust ning vahemaad objektini, saame leida objekti kõrguse maapinnast. Minu arvates peaks ja ees koma käima, sest eeldame ühte, aga võtame arvesse teist. Vaata seda lehekülge, ma ei ole eriti pädev grammatilises sõnavaras:

http://keeleabi.eki.ee/artiklid3/komaja.html

 • Suur ja väike täht: Kus a ja b .. väikse tähega kus? ja Lineaarne depolarisatsiooni suhe - Suhe, kus arvestatakse.. jt sarnased. Saan aru, et oled tahtlikult suured tähed pannud, aga mina ei paneks mõttekriipsu järel:)
 • Stiil: Aga kuna vihmapiisad liiguvad.. ja Ehk mõlema veepiisa telje kohta sõltumatult.. Ei ole ehk kõige stiilsem lause algus, vt ka teisi sidesõnaga algavaid lauseid.
 • Koma: ..mis on värvustega kodeeritud..ja .. mis on projitseeritud maapinnale ja ..sest kiired on kaldu ja .. mida saab lahendada andes nende omavahelise sõltuvuse ja Peale iga skaneeritud täispööret antenni kõrgusnurka muudetakse järgmise skaneerimisringi jaoks Komad on ununenud.
 • Inglisekeelsed väljendid võib panna kursiivi.

2. Sisukus
Artikkel on põhjalik ja piisavalt pikk. Olemas on pildimaterjal, siselingid (neid võid juurde panna). Pilt "Radari katvus maapinnalt" on väga hea valik ja toetab hästi ühte lõiku. Meeldib ka töö loogiliselt üles ehitatud struktuur: peatükid ja alapeatükid on korrektselt koostatud. Subjektiivne sisuline märkus: Peatükis Kuidas ilmaradar töötab võiks ehk kuidagi paremini integreerida C-, X- ja S- kanali artiklisse, minu jaoks tulevad need natuke ootamatult sisse. Artiklis kasutatud allikad on asjakohased ja autoriteetsed.

Vagabond 11. november 2011, kell 18:54 (EET)


Kõik ilmaradarid pole Doppleri radarid (vt saksakeelset artiklit). 90.190.114.172 12. november 2011, kell 22:45 (EET)


Esimeses lõigus näpuviga. Retsensioonis juba nimetatud lause oleks veel parem vaid väikeste osakeste (näiteks uduvihma ja udu) uurimiseks. Lauses "Nii tehakse mitu skaneerimisringi,..." jätaks ära sõnad "suures ulatuses". Kuna vihmapiisad liiguvad veidi ka iga impulsi vahel, omab peegeldunud laine märgatavat erinevust faasis (faasinihe) igast impulsist impulssi. Veidi segane lause. Alajaotuses "Põhilised radariväljundite tüübid" puudu koma. Mõõtmistulemused, mis saadud ühel fikseeritud radari kiire tõusunurgal, mis on projitseeritud maapinnale. Vajab kohendamist. See tähendab, et radari lähedal tuvastatud tugeva intensiivsusega sadu. Alajaotuses "Konstantse kõrguse PPI" muuta lauseid loogilisemateks ja sujuvamateks ja panna puuduvad komad. Lauses "Kõiki neid erinevusi tuleb ..." üks koma liigne. Kokkuvõtteks: lisaks võimalikult täpsele tõlkimisele tuleb tähelepanu pöörata ka teksti eestikeelsele ilule. Üsna hea töö. Adeliine 14. november 2011, kell 20:22 (EET)

 • mõndasidmõnesid
 • Lauses "Kõiki neid erinevusi..." mõtlesin hoopis teist koma: eriti kui on vaja. Adeliine 30. november 2011, kell 13:59 (EET)