Arutelu:Hõivatu

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Kas seda mõistet kasutatakse ainult Eestis? Andres (arutelu) 30. detsember 2014, kell 13:59 (EET)

Näen välislingi järgi, et mitte. Minu meelest tuleks anda kas või ebamäärane üldine definitsioon ja alles seejärel täpsed määratlused. Andres (arutelu) 30. detsember 2014, kell 14:02 (EET)

Tööhõive valdkonna mõistete (ja laiemalt erinevate sotsiaalvaldkonna mõistete) interwiki linkidega on praegu suur segadus ja see ei ole sugugi üksnes Eesti Vikipeedia probleem, vaid väga erinevate keelte Wikipediate probleem. Probleem on osaliselt seotud sellega, et mõistetel on erinevates keeltes, aga teinekord ka sama keele erinevates kasutusareaalides (nt nii erinevate inglisekeelsete riikide lõikes kui ka inglise keelt kasutavate rahvusvaheliste organisatsioonide lõikes) mõnevõrra erinevad mahud. Teisisõnu, kõikidel mõistetel ei ole universaalset sisu läbi erinevate keelte (ühiskondade/organisatsioonide) ja seega ei olegi alati võimalik luua üks-üheseid seoseid ja seega ka interwiki linke. See on ka arusaadav, sest mõisted on olemuselt teatud sotsiaalsed konstruktid, mis kehtivad mingi nö kultuuriruumi piires. Teiselt poolt paistab probleem olema seotud sellega, et erinevates keeltes kirjutatakse Vikipeedia artikleid erinevas järjekorras ja ka Wikipedia nö ülesehitamise strateegiad paistavad olema riigiti küllalt erinevad. Paistab, et mõnel pool on linkida soovijad täpse vaste puudumisel linkinud sobivale lähimale vastele. Ma seda teed ei läheks, lihtsam on tulevikus linke lisada kui vigu parandada. Mõnel pool jälle paistab, et artikli puudumisel on teatud märksõnad ümbersuunatud teisele, laiemale mõistele - võimalik, et ajutiselt kuni uue artikli kirjutamiseni, kuid mõnel pool paistab, et nn separatistid on vähemuses ja ei pudistata palju pisikesi artiklikesi, vaid püütakse kirjutada suuremaid tükke erinevate alajaotustega.
Konkreetsemalt, inglise keeles artikkel Employed suunab ümber artiklile Employment, kus defineeritakse Employment kahe osapoole - töötaja ja tööandja - vahelise, enamasti lepingulise suhtena. Tolle artikli tähenduses paistab nii, et sõnu Employed, Employee ja Worker on kasutatud sünonüümidena. Ehkki inglise keelt ametliku keelena kasutavad rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, OECD ja Euroopa Liit kasutavad mõistet "employed (person)" laiemas tähenduses hõlmates ka ettevõtjaid, vabakutselisi, talupere liikmeid jt majanduslikult aktiivseid isikuid (kellel ei ole konkreetset tööandjat), siis hetkel vaatab inglisekeelne artikkel Employment sellest laiemast rahvusvahelisest tähendusest mööda ja keskendub tööandja-töövõtja suhtele. Kuni see on nii ei pea ma õigeks suunata artiklit "Hõivatu" artiklile "Employed" (mis tooks kaasa ümbersuunamise artiklile Employment). Eesti keel ongi selles mõttes rikkam, et meil on eraldi sõnad "Hõivatu" ja "Töötaja" ja vastavatel mõistetel on levinud tähendustes ka erinevad mahud (töötajad on hõivatute alamhulk - tõsi, ülekaalukalt suurim alamhulk).
Mis puudutab ebamäärase üldise definitsiooni andmist ehk nö varrukast ise defineerimist, siis ma ei pea seda õigeks ja kuivõrd Vikipeedia on vaba entsüklopeedia, ei plaani ma siin teha mõistagi midagi oma tõekspidamistele vastukäivat. Aga teiselt poolt, just kuivõrd Vikipeedia on vaba entsüklopeedia, siis võib igaüks, kes soovib, kätt proovida ja püüda öelda hõivatute kohta midagi ebamääraselt üldist. Ma püüan hoida silma peal ja kui katsetajatel läheb viltu, siis parandan ja osutan vigadele. Samuti võin ma vastavalt Vikipeedia reeglitele nõuda viiteid. Igaks juhuks juhin sellisest defineerimisest huvitatute tähelepanu kaasnevatele riskidele. Mitmed mõisted on defineeritud teiste kaudu. Näiteks mõiste tööjõus osalemise määr on defineeritud kui hõivatute arv pluss töötute arv jagatud tööealiste elanike arv. Siin on hõivatute arvul väga konkreetne, rahvusvaheliselt kokku lepitud tähendus, mida ei saa millegi muuga asendada. Ümberdefineerijad peaksid niisiis tagama, et ei keerata kriiva siselinkide tähendusi.--VillaK (arutelu) 30. detsember 2014, kell 15:56 (EET)
Olen nõus intervikilinkide kohta öelduga.
Hõivatu tähendab minu meelest seda, kes on tööga hõivatud (või majanduses hõivatud), ja see ongi ebamäärane. Statistika mõisted teevad selle täpseks.
Kui on olemas rahvusvaheline statistiline definitsioon, siis minu meelest tulebki seda öelda ning sellele viidata. Andres (arutelu) 30. detsember 2014, kell 16:22 (EET)
See on muidugi tõsi, et statistilised definitsioonid tõmbavad piirid selgeks, aga tõdeda tuleb ka seda, et selliselt saavutatud "täpsus" on pahatihti vägivaldne. Näiteks inimese enda määratlus (self-definition) oma staatusele ei pruugi ühtida sellega, kuhu teda statistika definitsioonide järgi liigitatakse.--VillaK (arutelu) 8. jaanuar 2015, kell 22:38 (EET)
Ma mõtlengi, et mõlemad on vajalikud, nii intuitiivne ebamäärane defnitsioon kui ka käibel olevad statistilised definitsioonid, mida võib võtta ka metoodikatena. Me peame teadma nii seda, mida tahetakse "mõõta", kui ka seda, milliseid metoodikaid kasutatakse. Andres (arutelu) 9. jaanuar 2015, kell 00:23 (EET)
Kui definitsioon on vaieldamatu, siis minu meelest pole viiteid tarvis.
Selleks et ei tekiks segadust, millisest mõistest on jutt, on kaks võimalust. Üks on teha erinevalt defineeritud mõistete kohta eri artiklid, teine on tekstis täpsustada, millise definitsiooni järgi mõistet tuleb võtta. Andres (arutelu) 30. detsember 2014, kell 16:37 (EET)