Arutelu:Ehitusgeoloogia

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Ülevaade teemast on olemas. Esinevad sõnastuse- ja kirjavead, mis toon peatükkide kaupa välja.

Sissejuhatuses muuta lause "Uurida maapinna ja ehitise vahelisis vastastikmõjusid ning kuidas maapinnas toimuvad protsessid sellele mõju avaldavad", muuta nii: "Uurida maapinna ja ehitise vahelisi vastastikmõjusid ning kuidas maapinnas toimuvad protsessid sellele mõju avaldavad."

Peatükis "Aluspõhja kivimid" muuta lause "Ehitusalusena väga head, sest neil on suur kandevõime ja nad on peaaegu kokkusumatud." Parem oleks: "Ehitusalusena väga head, sest neil on suur kandevõime ja nad on peaaegu kokkusurumatud."

Peatükis "Pinnakatte pinnased" muuta lause "Ehitusalusena kastutavad pinnakatte tüübid jagunevad neljaks: moreenid, liiv, nõrgad savid ja eripinnased." Parem oleks: "Ehitusalusena kasutatavad pinnakatte tüübid jagunevad neljaks: moreenid, liivad, nõrgad savid ja eripinnased."

Samas peatükis muuta lause "Moreen on levinuim, umbes pooles Eestis ehitusalusena kasutatav pinnas." Parem oleks: "Moreen on levinum pinnakatte pinnas. Umbes pooltel juhtudel on ehitusalusena kasutatavaks pinnaseks moreen."


Peatükis "Pinnakatte pinnased" muuta lause "Eestis esinevad savid Pärnus, Haapsalus ja Matsalus."

Parem oleks: "Kõige enam on savipinnaseid Pärnu, Haapslau Matsalu lähedal." – Eelneva allkirjata kommentaari kirjutas Lmaala (arutelukaastöö) 8. dets 2011.


Artikkel on veidi lühike, suurem osa artiklist on ilma allikaviideteta. Adeliine 16. detsember 2011, kell 14:00 (EET)


Endiselt jääb pikkusest puudu.

 • tähtis valdkondades nagu tsiviilehitus, ...tähtis tsiviilehituses, ...
 • nõu, samuti uurida
 • kirjeldati, kuidas
 • Austria insener (rahvanimetus on "austerlased")
 • Lause "Näiteks 1918. aastal..." on ebaloomulik. Esmapilgul pole selge, et mis see maalihke alla jäänud reisirong on, kas õnnetus või uuring. Rong ise pole tegelikult ju kumbki.
 • "teostama" on üsna kantseliitlik sõna, võimalusel võiks kasutada midagi muud
 • täpploendite asemel võiks võimalikult palju kasutada seotud teksti
 • pinnaselõike ülemise osa all on pinnakate ja aluspõhi?
 • Lauses "Aluspõhja kivimid..." koma liigne
 • Lauses "Aluspõhja kivimitele saab..." koma puudu
 • kitsa levikuna sellist väljendit ei ole
 • Kesk-Eestis on Ordoviitsiumi ja Siluri valdavalt karbonaatkivimid. ??
 • Need ehitusaluseks umbes 1/3 Eestist. Siit mingi lauseliikmed puudu
 • Lauses "Näiteks liivasesse pinnasesse..." koma puudu
 • mis on kihipaksuste levik?
 • otsi üles näpuvead

Adeliine 2. jaanuar 2012, kell 11:47 (EET)


 • 1773. aastal, kui
 • tegi kindlaks, kuidas
 • vundamentide
 • teooria, kuidas ennustada
 • vajumite
 • kui "nagu" on tähenduses "nagu näiteks", siis käib selle ees koma
 • Pinnas koosneb kolmest faasist mis on siin mõiste "faas" definitsioon?
 • Lauses "Pinnasepoorid, mis asuvad ..." koma puudu
 • anda soovitusi ehitise alla jääva pinnase omaduste parandamiseks. see sõnastus oli parem kui praegune
 • Need on ehitusaluseks umbes 1/3 Eestist. Ikka on arusaamatu
 • näpuvigu tuli isegi juurde

Adeliine 5. jaanuar 2012, kell 03:18 (EET)