Arutelu:Demersaalsed kalad

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Retsensioon[muuda lähteteksti]

Artikkel on korraliku pikkusega ning kaetud paistab olevat kõik alateemad, mida antud temaatika puhul teha saab. Artikkel on põhjalik, iga alapealkirja all on pikk ja sisukas tekst, mis sisaldab huvitavaid fakte ja näiteid. On toodud mitu illustreerivat pilti tekstis mainitud näidete kohta ning piltide alla on kirjutatud ka korraliku sisuga pealkiri. Üldiselt on pildid paigutatud sobivalt, kuid lõigus "Bentilised kalad" soovitaksin pildid paigutada teksti lõppu. Kuigi iga pildi alla on kirjutatud ka väga põhjalik pealkiri, kippusid pildid praeguse asetuse juures teksti natukene liiga killusatama. Lisaks võiks mõne pildi vähemaks võtta, kuna neid kipub esimese lõigu juures liiga palju olema võrreldes ülejäänud artikliga. Näiteks esimene pilt "Lestalistel asuvad mõlemad silmad samal peapoolel" võiks ära jääda, kuna antud pilt kipub olema teise pildi must-valge koopia. Võib-olla kasutada ainult teist pilti, kuna see paistab atraktiivsem ning seda saaks kasutada mitmeks puhuks ehk siis viidata, et lestaliste silmad asuvad pea ühel poolel ning nende maskeeringu kasutamist. Ka pildi "Caelorinchus mirus" juurde võiks lisada natukene seletavat teksti, miks antud pilt just sinna peaks kuuluma. Teise lõigu alla "Bentopelaagilised kalad" võiks pilte natukene juurde lisada, et üldine jaotus oleks parem. Praegu on artikli esimeses osas pilte natukene palju.

Keeleline kvaliteet on hea. On kasutatud üpris lihtsat ja arusaadavat keelt. Kui artiklis tuleb esile mõni keerulisem või arusaamatu sõna on see koheselt ka ära seletatud. Artiklit on meeldiv ning sorav lugeda. Tekst on sidus. Ei paista ka olevat korduma kippuvaid mõtteid. Sõnastus on korralik, vaid mõnes kohas kippusid korduma sidesõnad, näiteks viimase pildi peakirja puhul. Üksnes ühe lause puhul, nagu "Vastsestaadiumist edasi arenedes liigub üks silm aga läbi metamorfoosi pea teisele küljele, mõlemad silmad paiknevad nüüd pea ühel küljel." võiks lause teisel poolel pisut sõnastust muuta. Õigekirja vigu ei paista samuti väga palju olevad, ühe pildi pealkirjal tundub puudu olevat üks koma.

Artikli vormistus ja ülesehitus on head. Artikkel algab sissejuhatusega, milles on korralik lühiülevaade artikli sisu kohta. Saab aimu, millest täpsemalt juttu tuleb, mida artiklist oodata ning lisatud on ka mõningad huvitavad fakte, mis tekitavad koheselt huvi artikli edasi lugemise vastu. Järgnevad peatükid on jaotatud vastavalt alateemadele. Mõlemale suuremale alateemale "Tüübid" ja "Elupaigad" on antud samuti asjakohane sissejuhatus ning siis mindud kitsamate teemade juurde, millest kirjutatud pikemalt iga teema kohta eraldi.

Siselinke on artikli alguses lisatud põhjalikult, kuid kui võrrelda artikli algust ja lõppu, siis on lõpus lisatud siselinke võrreldes algusega vähem. Mõningates viimastes lõikudes on vaid üksikuid siselinke, mis aga sisaldavad märksõnu milledel on kindlasti Vikipedias ka vastav viitamise võimalus olemas. Seega soovitaksin siselinke lisada artikli lõpuosale juurde.

Kokkuvõtlikult on tegemist korrektse ja huvitava artikliga. Esialgu väga lihtsana tundunud teema puhul on tehtud korralik töö, sest mitmeid teemasid on käsitletud üpris põhjalikult ja sisukalt.

--Ekstsentrik 11. november 2011, kell 18:45 (EET)

Artikli pildid[muuda lähteteksti]

Retsensioonis viidatud piltide arvu ja paigutuse kohta tahaksin selgitada, miks ja milleks on neid pilte nii palju ja need asuvad täpselt seal, kus nad hetkel on.

Piltide paigutuse osas niipalju, et iga galerii on asetatud selle kohta käivale tekstile kõige lähemale ja seetõttu ei pea ma varianti paigutada nad kõik kokku ühte kohta, teksti lõppu, päris õigeks. Samuti selgituseks kahe sarnase pildi kohta esimeses galeriis. Nimelt näitab esimene pilt täpselt silmade asetust metamorfoosi lõpus, teine aga varjumisoskuse põhjalikkust. Kuna aga teisel pildil ei ole kala silmad hästi (või tegelikult üldse mitte) näha, oleks ehk siiski parem jätta mõlemad pildid? Samuti tundub, et kui võtta ära esimesest galeriist üks pilt, kuid kõigis ülejäänutes on neli, läheb kogu piltide osa veidi tasakaalust välja.

Eltsu 14. november 2011, kell 21:20 (EET)

Selge, las jäävad siis nii. --Ekstsentrik 15. november 2011, kell 21:25 (EET)


Sama mõistet pole vaja linkida igal esinemisel, ainult esimesel. Mitu korda võib linkida siis, kui kahe esinemise vahel on palju teksti (igatahes rohkem kui üks ekraanitäis) ja mõiste on näiteks keerukas või vastavas alajaotuses väga oluline, et on vaja uuesti linkida. Omadussõnu ei lingita algvormis, tuleb linkida nt [[bentos|bentilised]]

 • abüssaalis
 • teised suuremad liigid demersaalsetest kladest endist suuremad?
 • enamiku põhjaltoitujate, samas lauses mingi ebaloogilisus, sõnad ei ühildu käändeliselt
 • Lauses "Samuti on paljude demersaalsete..." koma puudu
 • Lauses "Kummale pea poolele..." koma puudu, sidekriipsu asemel mõttekriips
 • Teleostomi kaldkirja ja linkida. Igal pool, kus on toodud ladinakeelne taksoninimetus, võiks selle linkida, paremal juhul esitada ja linkida eestikeelne nimetus.
 • ei ole vaja linkida "sugukond", "perekond" ja "takson", eriti korduvalt
 • Lauses "Bentopelaagilised haid..." koma puudu
 • Lauses "Suurtel sügavustel, kus..." koma puudu
 • Lauses "Süvamere astelraid on..." kaks koma puudu
 • Lauses "Sageli elavad nad..." võib teise koma ära jätta
 • mis on "kaubanduslikud näited"?
 • Terminit "bahhüodemersaalsed kalad" kasutatakse mõnikord termini
 • Lauses "Kuna tavaliselt on mandrilava..." puudu koma
 • See termin sisaldabsee mõiste sisaldab termin on kõigest sõna või väljend, millega tähistatakse mõistet, mõiste on mingi "asi" ise, tunnuste kogum, mis on iseloomulikud sellele "asjale"
 • Lauses "Päästikkala kasutab..." koma puudu, samuti lauses "Mürgine Batrachoidiformes..."
 • Lauses "Sobiva saagi (bentopelaagilise kala..." koma puudu

Adeliine 22. november 2011, kell 16:40 (EET)

Parandused tehtud. Loodan, et ka linkimine sai nüüd õigeks.

Eltsu 23. november 2011, kell 15:03 (EET)


Grenaderi link on vale. Andres (arutelu) 24. märts 2012, kell 07:00 (EET)