Arutelu:August Rei

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Vabariigi Presidendi Käskkiri

Antud eriõigusel

9. jaanuaril 1945

Peaminister Vabariigi Presidendi ülesannetes Jüri Uluots suri 9. jaanuaril 1945 kell 17.

Põhiseaduse §§ 46 ja 52 jõul peaks Vabariigi Presidendi ülesannete täitmisele asuma Peaministri asetäitja Otto Tief. Oktoobrikuul 1944 Eestist Vabariigi Valitsuse esindajalt saadud ametliku teate järgi on aga Peaministri Asetäitja Tief sovjeti võimude poolt vangistatud. Nagu on konstateerinud Kohtuminister J. Klesment, Riigivolikogu Esimees O. Pukk ja Riigikohtu Esimehe k. t. T. Grünthal arvamisavalduses 8. jaanuarist 1945, langeb Vabariigi Presidendi ülesannete täitmise kohustus niisugustel asjaoludel Vabariigi Valitsuse kõige vanemale liikmele, kelleks käesoleval juhul olen mina. Kuna Põhiseadus on absoluutselt kohustavaks juhiseks igale eesti kodanikule ja selle eeskiri käesoleval juhul on nii vaieldamatult selge, et ühelgi seadusetõlgendamise reegleid ja loogikat austaval inimesel ei saa selle kohta tekkida kahtlusi ega kaksipidi arvamist, siis ei saa mina keelduda seda kohustust täitmast, mis Põhiseaduse järgi on minu peale langenud. Selle kohuse täitmisest kõrvalepõiklemise eesti rahvas mõistaks seda valjemini hukka, kuna tema praegusel silmapilgul ainult saab oma lootused panna maailmapoliitilistele teguritele, kellest peamiselt oleneb riikliku iseseisvuse taastamise võimalus, millepärast raskuspunkt põhiseadusliku eesti riigivõimu tegevuses praeguses olustikus peab kanduma eesti rahva õiguste ja huvide kaitsmisele väljaspool Eestit. Põhiseadusliku riigivõimu tähtsamaks ülesandeks võitluses eesti iseseisvuse taastamise eest on nüüd kontakti otsimine maailmapoliitiliste teguritega, selleks et neid nii palju kui võimalik mõjutada eesti iseseisvuse taastamise püüetele soodsas suunas. Neil asjaoludel oleks eesti iseseisvuse võitluse huvides hädatarvilik, et isegi juhul kui Peaministri Asetäitja O. Tief ei oleks sovjetivõimude poolt vangistatud, tolle aja kestel, mil tema viibib sovjetivõimu poolt okupeeritud Eestis, Vabariigi Presidendi ülesandeid väljaspool okupeeritud Eestit täidaks ajutise asendamise korras, Põhiseaduse § 46 alusel välismaal asuv Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige, kuna Eesti maa-ala on sovjetiokupatsiooniga ära lõigatud pea igasuguse ühenduse pidamisest välismaailmaga, kõnelemata korrapärase ühenduse pidamisest, ja kuna on koguni küsitav, kas O. Tiefil osutuks võimalikuks teha välismaale teatavaks, et tema kui Peaminister Vabariigi Presidendi ülesannetes ja Vabariigi Valitsus Eestis veel põranda all edasi teotsevad. Keeldudes Vabariigi Presidendi ülesandeid täitmast Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige mitte üksnes teeniks ära õigustatud hukkamõistmise eesti rahva poolt, vaid osutuks ka süüdlaseks võimu teostamata jätmise kuriteos. Endastmõistetavalt lõpeks Vabariigi Presidendi ülesannete täitmine Vabariigi Valitsuse kõige vanema liikme poolt niipea kui Vabariigi Presidendil K. Pätsil või Peaministri Asetäitjal O. Tiefil peaks avanema võimalus asuda Vabariigi Presidendi ülesannete täitmisele.

Arvesse võttes neid kaalutlusi olen mina kui Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige Põhiseaduse §§ 46 ja 52 alusel astunud Peaministri ülesannete täitjana Vabariigi Presidendi ülesandeisse.

A.Rei

Peaminister

Vabariigi Presidendi ülesandeis

August Rei Vabadusrist[muuda lähteteksti]

August Rei keeldus talle annetatud Vabadusristi vastuvõtmisest, võttes talle vastu alles 22. märtsil 1936 oma 50. sünnipäeva puhul. (A. Rei dekoreeriti vabadusristiga. Vaba Maa, 23. märts 1936, nr. 67, lk. 1.) --Kontra 12. veebruar 2010, kell 13:20 (UTC)

Siin tuleks mainida ka valgete lihunike lugu, mida talle korduvalt meelde tuletati, näiteks siin: "Soome lihunikud" jälle Riigikogus. Rahvaleht, 6. november 1930, nr. 131, lk. 1. --IFrank (arutelu) 7. jaanuar 2014, kell 02:55 (EET)


Ta kogus 12. märtsiks 2786 toetusallkirja (Riigivanema kandidaadiks ülesseadmiseks oli tarvis koguda 10 000 allkirja).[1]

Andres (arutelu) 16. oktoober 2016, kell 23:46 (EEST)

Jah, samal põhjusel mis Pätsi artiklis. --Komitee1934 (arutelu) 16. oktoober 2016, kell 23:49 (EEST)

  1. Jaak Valge. Konstantin Päts, 12. märts ja Moskva. – Tuna, 2007, nr 2, lk 45.