Arutelu:Antagonist (farmakoloogia)

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Varem oli siin nii:

Antagonist farmakoloogias tähendab keemilist ühendit (tavaliselt ravimit), mis seostudes retseptoriga, blokeerib agonisti toime, kuid ise ei avalda toimet retseptoril.

Sellest on üle sõidetud. Andres 6. november 2011, kell 18:45 (EET)

Alguses on ingliskeelne pilt. See on paha. Ma arvan, et ei oleks liiga keeruline teha analoogiline pilt eestikeelsete kirjadega ja see vikipeediasse laadida. Taivo 7. november 2011, kell 23:10 (EET)


Artikkel "Antagonist (farmakoloogia)" oli pikkuselt vastav koolitöö nõuetele ning sisult põhjalik, kattes vajalikud teemad. Väheste illustratiivsete piltide lisamine on õigustatud, kuna antud teema juures on raske leida temaatilisi illustratsioone.

Kuna artikkel on enam-vähem üks-ühele inglisekeelsest artiklist tõlgitud, on lausete ülesehitus kohati segane. Eesti keelde tõlkimisel tuleks üleüldine lauseehitus üle vaadata ning võimalusel lihtsustada ning loogilisemaks muuta. Kohati oli tekstis liiga palju erialaga seotud võõrsõnu, mis muudav tavalugejale teksti üsna arusaamatuks. Arvestades temaatikat ning seda, et paljusid mõisteid polegi eestistatud, tuleks võõrkeelsed mõisted vähemalt lahti seletada. Näiteks võiksid juba esimeses lõigus olevad mõisted "kognitiivne", "allosteeriline sait" ja "endogeensed ligandid" olla lahti seletatud.

Üldjoontes on artikkel üles ehitatud vastavalt Vikipeedia tavadele (tekst on kenasti jaotatud teemadeks ja alateemadeks). Siiski võiks siselinke rohkem olla, kuna võõrsõnu ning erialaseid mõisteid on palju.


Õigekirjavigu leidus üksikuid, peamiselt näpuvead sõnades, komavigu oli vähe. Mõned vigased sõnad ning laused:

 • "allosteerlistele" esimeses lõigus
 • "aktsepteeridud" kolmandas lõigus

Komaviga: "Arvati et antagonistid lülitavad "välja" selle vastuse, blokeerides agonisti retseptorist." Üldiselt oli õigekirjavigu vähe.


Viitamine oli tehtud sama teema inglisekeelse artikli viitamist järgides. Ehk siis autoriteetseid allikaid oli piisavalt. Siiski tundus viitamine mõnes lauseosas liigne ning arusaamatu: "Definitsiooni järgi ei oma antagonistid mingit mõju[11], et aktiveerida neid retseptoreid, millega nad seonduvad." Jääb mulje, nagu oleks antud allikast võetud informatsioon, et antagonist ei oma mingit mõju.


Üldiselt võib õelda, et artikkel on usaldusväärne, kuna teksti aluseks on juba põhjalikult täiendatud ja kontrollitud võõrkeelne artikkel. Tõlkimisega on vaeva nähtud, kuigi kohati on laused keeruliselt üles ehitatud.

--Liinaso 11. november 2011, kell 02:18 (EET)


 • retseptor antagonist' on keeleliselt vale
 • miks on esimeses lauses sõna "iseenesest"?
 • Antagonisti tegevus võib olla pöördumatu või pöörduv, sõltuvalt antagonisti pikaealisusest- retseptori kompleks, mis omakorda sõltub antagonisti retseptori seostumise loomusest. Ei saa aru.
 • Retseptorid võivad olla membraansed (asetsevad rakumembraanil) või intratselluraalsed (tuumal ja mitokondritel).

Ma ei suuda seda artiklit edasi kontrollida, sest ma lihtsalt ei saa tekstist aru. Proovisin lugeda ingliskeelset artiklit, seal olid laused palju selgemad ja loogilisemad. Inglise keeles on kasutatud sõnu, mis on inglise keelele loomulikud, tõlkimisel on tekkinud väga palju võõrsõnu ja keerukat lauseehitust, mis muudavadki lugemise raskeks. Palun võta sõber (või kaks) appi ja proovi seda tõlget arusaadavamaks muuta. Kui mina ei saa sellest tekstist aru, siis on väga tõenäoline, et ka suvaline lugeja ei saa. Adeliine 22. november 2011, kell 13:45 (EET)


 • vaadeltava on vigane, võiks üldse ära jätta
 • esimese lause teine pool: signaali ning seega nõrgestab või blokeerib täielikult
 • Farmakoloogias on antagonistid; see lause on kõnekeelse ehitusega
 • mis on ravimi antagonist?
 • samas lauses koma puudu
 • antagonistid rikuvad tihti
 • seotudseostatud
 • Retseptorid võivad olla membraansed (asetsevad rakumembraanil) või intratselluraalsed (tuumal ja mitokondritel).
 • Retseptori aktiivsust saab samuti reguleerida seondudes teistele Ei saa aru
 • "osa võtma millest"
 • See biokeemiline definitsioon tutvustati 1950-ndatel Ariensi ja Stephensoni poolt. Väldi "poolt"-konstruktsiooni. Lisada eesnimed ja linkida. 1950. aastatel.
 • järgmises lauses jäta ära ", antagonistist,"
 • Lause "Arvati, et antagonistid.." on keeleiselt halb
 • jne

Adeliine 2. jaanuar 2012, kell 10:31 (EET)


 • vaadeltava on vigane, võiks üldse ära jätta
 • Farmakoloogia seisukohalt onFarmakoloogias on
 • Enamik ravimi antagoniste (ravimid, mille toimemehhanism on sama nagu antagonistidel) Ei saa aru. Definitsioon ütleb, et antagonistid on üks liik ravimeid.
 • Võtsid välja lause "Retseptori aktiivsust saab samuti..." aga selle järel olev viide jäi alles?
 • Lauses "Selle biokeemiline definitsiooni..." jäi "poolt"-sõna ripakile
 • Lauses "Praegune aktsepteeritud definitsioon..." koma liigne
 • Lause "Aantagonistid lülitavad "sisse"..." on endiselt halb.
 • edasi on täiesti arusaamatu

Adeliine 31. jaanuar 2012, kell 23:35 (EET)