Apofaasia

Allikas: Vikipeedia

Apofaasia on retooriline võte, mille puhul kõneldakse millestki läbi puuduoleva.

Näiteks teoloogias eristatakse katafaatilist (ehk jaatavat) ja apofaatilist (ehk eitavat) teoloogiat – esimeses räägitakse Jumalast tal olevate omaduste kaudu, teises tal puuduva kaudu.