Ameerika Ühendriikide pass

Allikas: Vikipeedia
Ameerika Ühendriikide kodaniku pass

Ameerika Ühendriikide kodaniku pass on dokument, mida väljastatakse Ameerika Ühendriikide kodanikele. Neid väljastab ainult USA välisministeerium. Peale passi (brošüüri kujul) väljastab sama valitsusasutus piiratud kasutusega passikaarte samade nõuete alusel. USA kodanikel on ebaseaduslik siseneda Ameerika Ühendriikidesse või sealt lahkuda ilma kehtiva USA passi või Läänepoolkera reisialgatuse[viide?] nõuetele vastava passi asendamise dokumendiga, kuigi on palju erandeid, erandeid antakse tavaliselt Ameerika Ühendriikide kodanikele, kes naasevad ilma passita, ja väljumise nõuet ei täideta.

USA passiraamatud[viide?] vastavad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) soovitatud standarditele (s.o suurus, koostis, paigutus, tehnoloogia). Passibrošüüre on viit tüüpi. Alates 2007. aasta augustist antakse välja ainult biomeetrilisi passe, kuigi mittebiomeetrilised passid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni. Ameerika Ühendriikide passid on Ameerika Ühendriikide omand ja need tuleb nõudmisel USA valitsusele tagastada.

Seaduse kohaselt on kehtiv Ameerika Ühendriikide pass (või passikaart) veenev (mitte ainult esmapilgul usutav) tõend USA kodakondsuse kohta ja tal on sama jõud ja mõju kui Ameerika Ühendriikide kodakondsuse tõendina kodakondsuse või kodakondsuse tõendina, kui see on välja antud USA kodanikule kogu seadusega lubatud ajavahemiku jooksul. USA seadus ei keela USA kodanikel hoida teiste riikide passe, kuigi nad on kohustatud kasutama USA passi USAsse sisenemiseks ja sealt lahkumiseks.