Akustiline impedants

Allikas: Vikipeedia

Akustiline impedants ehk akustiline näivtakistus on heli levimise keskkonna kompleksne akustiline takistus, mis avaldub helirõhu kompleksse amplituudi ja keskkonna osakeste kiiruse jagatisena. Akustiline impedants iseloomustab mehaanilist takistust, mida keskkond avaldab võnkuvale pinnale (näiteks valjuhääldi membraanile).

Analoogselt elektrilise impedantsiga saab akustilise impedantsi esitada kujul

,

kus on imaginaarühik.

Takistuse reaalosa – aktiivne akustiline takistus – on tingitud energia hajumisest akustilises süsteemis endas ja heli kiirguskadudest. Imaginaarosa – reaktiivne akustiline takistus – on tingitud akustilise süsteemi elastsusest või/ja selle massi inertsist.

Akustilise impedantsi mõõtühik on njuuton·sekund kuupmeetri kohta (N·s/m3). Seda ühikut on nimetatud ka akustiliseks oomiks.

Praktikas aitab akustiliste impedantside arvutus valida heli kiirgurite ja vastuvõtjate konstrueerimisel nende ehitust ja osade materjale nii, et helienergia kaod oleksid võimalikult väikesed.