Aktsent (muusika)

Allikas: Vikipeedia
Märk noodi peal tähistab aktsenti.

Aktsent on muusikas heli ootamatu rõhutamine võrreldes muude helidega. Aktsendi võib tekitada näiteks heli ootamatu tugevus (dünaamiline aktsent, dynamic accent, stress accent), kõrgus (helikõrguslik aktsent, tonic accent) või kestus (agoogiline aktsent, agogic accent).

Aktsent takti rõhutul löögil kutsub esile sünkoobi.

Aktsenti võib noodikirjas tähistada noodi peale või alla märgitava stakaato (staccato), stakatissimo (staccatissimo), martellaato (martellato), markaato (marcato) või tenuuto (tenuto) märgiga.

Aktsenti tähistavad noodikirja märgid vasakult paremale: (1) stakaato (staccato), (2) stakatissimo (staccatissimo), (3) markaato (marcato), (4) markaato (accent), (5) tenuuto (tenuto)

Aktsenti võib tähistada ka sfortsando (sforzando), sfortsaato (sforzato), fortsando (forzando) või fortsaato (forzato) (abbreviated Mall:Serif, Mall:Serif, or Mall:Serif) märgiga.