Ajalooline keeleteadus

Allikas: Vikipeedia

Ajalooline keeleteadus (ehk diakrooniline keeleteadus) on keele ajaloolist arenemist uuriv teadusharu. Ajaloolise keeleteaduse peamised ülesanded on:

  1. uuritava keele muutuste kirjeldamine ning nende kohta arve pidamine;
  2. keelte eelajaloo rekonstrueerimine ning erinevate keelte seotuse määramine, nende jaotamine keelkondadesse (võrdlev keeleteadus);
  3. keele muutumise põhjuste ja kulgude kohta teooriate formeerimine;
  4. keelekogukondade ajaloo kirjeldamine;
  5. sõnade ajaloo uurimine (etümoloogia).