Aare Kasemets

Allikas: Vikipeedia

Aare Kasemets (sündinud 23. november 1963) on eesti maa- ja õigussotsioloog, riigiametnik ja kodanikuühiskonna aktivist.

Ta on pärit Võnnu kihelkonnast Tartumaalt. Ta on uurinud Eesti maaühiskonna, meediaühiskonna, kodanikuühiskonna, õigusloome, avaliku halduse, sisejulgeoleku ja korruptsiooni sotsiaalse kontrolli küsimusi. On avaldunud neil teemadel üle 40 artikli, koostanud rahvusvahelisi kogumikke ja pidanud arvukalt konverentsi- ja koolitusettekandeid.

Haridustee[muuda | muuda lähteteksti]

Edasised õpingud jätkusid riigiametniku töö kõrvalt, sh:

 • 1997–2001 sotsioloogia magistrantuur Tartu Ülikoolis. MA väitekiri (2001, cum laude) käsitles sotsiaalteaduste seadusloomes kasutamise probleeme ja võimalusi (juhendajad Henn Käärik ja Peeter Vihalemm)
 • 2001–2009 sotsioloogia doktorantuur Tartu Ülikoolis, sh osaline välisõpe (kokku 5 kuud) Oxfordi Ülikoolis 2004. ja 2005. aastal. Väitekirja "The Institutionalisation of Better Regulation Principles in Estonian Draft Legislation" koostamine on pooleli (juhendajad Henn Käärik ja Peeter Vihalemm)
 • 2015 eksternatuur, viimased puuduvad ainepunktid (EAPd) koos 20. juuni 2016, 2012-2015 tehtud uuringute põhjal 2 artiklit (sh Riigikogu Toimetised 2016, nr 34 + The Theory and Practice of Legislation 2017, accepted for publication 4.08.2017) ja katusteksti kirjutamine
 • 2018 kaitses Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja sotsioloogias. Doktoritöö "Institutionalisation of Knowledge-Based Policy Design and Better Regulation in Estonian Draft Legislation" põhines viiele artiklile aastatest 2003-2018. Juhendajad Henn Käärik ja Peeter Vihalemm, oponenet Jyrki Tala Helsingi ülikoolist.

Töötee[muuda | muuda lähteteksti]

 • kuni 1993 vabakutseline ajakirjanik (sh ETV, Raadio Tartu, Maaleht jm); EPA/EPMÜ raamatukogutöötaja, maasotsioloogia uurimisrühma liige ja küsitleja
 • 1993–1995 Riigikogu majanduskomisjoni nõuniku kt
 • 1995–2003 Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja (sh ECPRD.org Eesti korrespondent 1996–2002, ajakirja Riigikogu Toimetised algataja ja esimene peatoimetaja 1999–2001 jm)
 • 2003–2004 Riigikogu Kantselei nõunik
 • 2004–2006 Keskkonnaministeerium (KKM), haldusosakonna nõunik
 • 2007–2008 Keskkonnaministeerium, arendusosakonna strateegiabüroo juhataja kt
 • 2008–2010 Tartu Ülikool, sh Euroopa Kolledži asedirektori kt sotsiaalteaduslike rakendusuuringute alal, RAKE kodanikeühiskonna ja parema õigusloome programm;
 • 2010–2011 TÜ avatud ülikooli keskuse partner, Parema õigusloome ja mõjude hindamise koolitusprogrammi kuraator
 • 2012–2015 Hertie School of Governance, ERCAS (Berliin), vanemteadur (Eesti fenomeni & 1990ndate reformide analüüs 7RP projekti ANTICORRP raames)
 • 2010–2016 Sisekaitseakadeemia parema õigusloome ja sisejulgeoleku seoste uurimisrühma juht, SIKARO projektijuht, ATAK-i avalike teenuste kvaliteedi juhtimise projektide konsultant, alates 2013 sisejulgeolekuinstituudi teadur (0.5)
 • 2012–2016 PwC Belgia & EL Komisjoni projekt EUROVISION
 • 2015–2016 Justiitsiministeeriumi juhitud Eesti-Taani ärikorruptsiooni projekt; Tartu Ülikooli RAKE juhitud Eesti haridusvaldkonna eetika ja korruptsiooniriskide projekt (sh koolijuhtide koolitused 2017)
 • 2016 Eesti maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakonna mõjude hindamise ja kaasamise nõunik, ülesanded:
  • arengukavade ja õigusaktide sotsiaal-, majandus-, keskkonna- ja haldusmõjude hindamine
  • huvirühmade kaasamine
  • avalike teenuste turundus
  • rohelised riigihanked
  • korruptsiooni sotsiaalne kontroll
  • põlisrahvaste maakultuur ja ökosoofia

Liikmesus[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]