ABC-analüüs

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

ABC-analüüs on kategoriseerimise viis, kuidas oma kliente, tooteid või varusid prioriteetsuse alusel segmenteerida ja paremini juhtida.

ABC-analüüsi aluseks on Pareto printsiip ehk Pareto reegel. Põhjused, sisendid ja tööpanused jagunevad kahte kategooriasse: enamik, millel on tühine mõju, ja väike osa, millel on valitsev mõju.

Analüüsi eesmärk on jaotada uuritav valdkond gruppideks ning kohandada neile erinevaid juhtimispõhimõtteid ja tegevusi. Uuritavad objektid võivad olla tooted, kliendid, hankijad või tarnijad. Nende grupeerimisel jaotatakse uurimisobjektid kolme rühma: A-, B- ja C-rühma. Kui kolmest rühmast ei piisa, kasutatakse ABCD- või ABCDEF-analüüsi. Täpsema ja adekvaatsema lõpptulemuse saamiseks kasutatakse ka teisi jaotuspõhimõtteid.

ABC-analüüsi puudus on, et see ei arvesta nõudluse stabiilsuse tunnuseid. Nõudlust saab uurida XYZ-analüüsi tegemisega, mis näitab, missugustel uurimisobjektidel on regulaarne või pidev nõudlus. Eristatakse ka ebaregulaarset, ebastabiilset või haruldast ja kordumatut nõudlust. Mõlema analüüsi tulemustest moodustatakse maatriks, kus uurimisobjektid jagatakse AX-, AY- ,AZ-, BX-, BY-, BZ-, CX-, CY-, CZ-rühmadesse. Maatriksi tulemustest saab teada, millist varude juhtimise meetodit tuleb kindla uurimisaluse tarvis kasutada.

ABC-analüüsi tulemus näitab, millised tooted on sortimendis kasumlikud ning millised kaubad on üleliigsed. Kui antud analüüsi kasutada klientide kasumlikkuse määramisel, saab teada, millised kliendid on ettevõttele väga tähtsad. Tulemusi analüüsides saab järeldada, mis kliendid, tooted strateegiad on ettevõttele majanduslikult kõige efektiivsemad.

Käibe või kasumi suurendamiseks on firmadel vajadus pöörata tähelepanu A-rühma toodetele, mis on kõige tulutoovamad kasutades Pareto 20/80 reeglit, annavad 20% toodetest 80% käibest, 20% klientidest osatavad 80% kaubast ja 20% tarnijatest tarnivad 80% toodetest.

Analüüsi koostamise eelduseks on info, mille põhjal klassifitseerimist tegema hakata. Infos peab sisalduma näiteks toodete nimetused, müüdud toodete arv, konkreetse toote käive. Tähtis on see, et info oleks kogutud kindla ajaperioodi jooksul. Seejärel jaotatakse tooted rühmadesse.

A-rühma tooted on kõige tähtsamad ettevõtte seisukohast, selle rühma tooted moodustavad kindla ajaperioodi jooksul suurima käibe ja kasumi. Protsentuaalselt on käibe suurus kogu toodete käibest 70–80%. B-rühma tooted on ettevõttele vähem vajalikud ja moodustavad käibest 15–20%. C-rühma tooted on kõige vähem tähtsad ja moodustavad käibest 5–10%.

Kuna A-rühma tooted on firmale kõige tulusamad, ei tohi need tooted mitte kunagi laost otsa saada, selle rühma kliendid on tellimuste täitmisel prioriteetsed, samuti tarnijad. Järgmistes gruppides osatähtsused langevad, sest need tooted, kliendid ja tarnijad ei ole majanduslikud nii tulusad kui A-rühma tooted, kliendid või tarnijad.