γ-butürolaktoon

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

γ-butürolaktoon ehk gamma-butürolaktoon (γ-butyrolactone; GBL) on niiskust imav, värvitu, õiljas vedelik, vähese talle iseloomuliku lõhnaga ning on vees lahustuv laktoon. GBL on levinud lahusti ja kemikaal keemias ning teda kasutatakse plekieemaldina, superliimi eemaldajana, värvi eemaldajana ja mõningates alumiinium-kondensaatorites. Inimkasutusel töötab see nagu uimastina tuntud GHB. Seda kasutatakse lõõgastumiseks ning vaba aja veetmisel pidudel, kuna toime ja tunnused on alkoholile väga sarnased.

Ettevalmistamine

GBL-i saab kasutada sünteesimaks gamma-hüdroksübuturaati (GHB). Omakorda gamma-aminovõihapet (GABA) on võimalik konventeerida GBL-iks läbi Sandmeyer-i reaktsiooni. Saadavast tulemist ehk gamma-butüürlaktioonist on edasi võimalik valmistada GHB-d. GBL kombineerituna õigetes vahekordades naatriumhüdroksiidiga annabki naatrium gamma-hüdroksübuturaadi (Na-GHB).

Farmaatsia

GBL ei ole sellisena täielikult GHB omadusi edasiandev; Selle mehhanism ja mürgisus erineb GHB-st.

GHB uinutav efekt tuleb kasutades alkoholiga. 2003 rottide peal läbi viidud katse näitas, et GBL kombineerituna etanooliga näitas kiiremini magama jäävaid rotte ja nende pikemat uneaega.

GBL muundub GHB-ks läbi ensüümide, mida leidub inimese veres. GBL-i mõjud tulevad peale kiiremini, kuigi ta ei ole GHB-ga võrdväärne. Vere ensüümi tasemed kõiguvad olenevalt inimesest. See tähendab, et esmakordsetel kasutajatel võib täheldada ettearvamatuid tulemusi, isegi väikestes doosides. Näiteks ei pruugi see mõjuda esimesel katsel ning järgnevad peavalud, pool-teadvusetus. Juhul kui proovitakse hiljem uuesti, võib juhtuda, et kõrvalefekte pole ja GBL mõjub ilma kõrvalmõjudeta. GBL-iga saavutatakse toime kiiremini, kuid kestab vähem kui GHB-ga.

Kasutamine lihaste kasvatamisel

Kuna GBL on GHB-le vägagi sarnane ning GHB on keelatud, kasutatakse seda mõnel puhul kasvuhormoonina. Katsetes on täheldatud, et võttes GBL-i aeg-ajalt ja väikestes doosides, suudab kasvuhormoone kasvatada 5 korda rohkem kui inimene tavaliselt suudab.

Üleüldist

GHB ja GBL on ained, mida kasutatakse tihti lõõgastavatel eesmärkidel. GHB-l on kaks toimet: väikestes doosides on tal eufooriline toime (mis on põhjuseks miks kutsutakse teda vedelaks ecstasy-ks). Suuremates doosides käitub see tugevalt rahustavana ning võib inimesel teadvusekaotuse esile kutsuda väga kiiresti.

Doos

1 milliliiteer puhast GBL-i teeb umbes 1.4 g GHB-d, seega doose mõõdetakse hoolikalt ühe milliliitri kaupa, mitte ei võeta liiga palju korraga, vaid aeg-ajalt õhtu jooksul. GBL-il on talle omane, kergelt laki lõhna meenutav maitse ja lõhn, kirjeldatud kui põlenud plastik või kaua seisnud vesi. See erineb märgatavalt GHB-st, mida on kirjeldatud kui "soolase" või "soola" maitsega.

GBL ja seaduslikkus

Austraalia: GBL-i ei tohi sisse tuua ilma loata. Üle 1kg sisse toomist karistatakse kuni eluaegse vangistusega.

Kanada: GBL on kontrollitud aine. Müüjatelt nõutakse ostjate info kogumist, kes ostavad neilt GBL-i. Siiski ei ole eraisikul keelatud omada GBL-i põhjendatud eesmärgil.

Saksamaa: GBL ei ole narkoseaduse all kirjas, kuid selle levitamist kontrollitakse. Omamine pole keelatud, kuid on karistatav kui müüakse eraisiku poolt edasi või kasutatakse GHB sünteesimiseks.

Holland: GBL-i saab osta vabalt puhastusvedelikuna. Müüjad ei vaja mingisugust luba, et ainet müüa.

Poola: GBL ei ole klassifitseeritud narkootikumiks ja seda saab osta igast tööriistapoest lahustina.

Eesti: GBL-i omamine EI ole keelatud, juhul kui seda ei kasutata narkootikumide valmistamisel.