Üldkulu

Allikas: Vikipeedia

Üldkulu (ingl.k. overhead cost) on enamasti kaudne kulu, mis on põhjustatud ettevõttes tootmise ja teenuste osutamise juhtimisest. Üldkulusid on töömahukas siduda otseselt valmistatud toodete ja osutavate teenustega, mistõttu on saanud tavaks, et traditsioonilises kuluarvestuses jaotatakse need otsekuludele enamasti teatud lihtsustatud põhimõtete järgi. Tüüpilised üldkulude osakulud on näiteks ettevõtte juhtimiskulud, raamatupidamise, sekretariaadi, majandushalduse jms kulud. [1]

  1. Hanke- ja ostujuhtimine. Seilecs. 2023. ISBN 9789916985205.