Radio Data System

Allikas: Vikipeedia

Radio Data System (RDS) töötati välja Euroopa Ringhäälingu Liidu poolt ja selle algne versioon valmis 1984. aastal ning uus versioon 1996. aastal. RDSi põhilisemad funktsioonid on kuulatava programmi kõige paremini kuuldava sageduse automaatne valik, kuulatava jaama nime/sageduse/programmisisu kuvamine.

RDS-i kandesagedus on piloottooni (19 KHz) kolmas harmooniline, mille sagedus on 57 KHz. Selle kandesageduse (57 KHz) amplituudi moduleeritakse digitaalsete, kodeeritud andmetega ja pidev andmeedastuskiirus on 1187,5 bitti sekundis.

RDS andmed edastatakse 26 bitiste plokkide kaupa, milles on 16 andme bitti (RDS Data) ja 10 edasiste vigade korrigeerimisbitti (CRC) - vigade korrigeerimisbitid võimaldavad korrigeerida kuni 5 bitti igas 26ses plokis ilma, et andmeid peaks uuesti saatma. Neli 26 bitist plokki moodustavad grupi ja sisaldavad seega 104 bitti.Alginfo

Kasutusalad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Lihtsaim kasutusala RDS-ile on kuulatava raadiojaama sagedusele lisaks tema nime näitamine. Uuema aja RDS seadmed suudavad lisaks sellele häälestuda kindlat tüüpi programmile, näiteks uudistele, kuuldemängule, klassikalisele või rockmuusikale jne. Lisaks eelpoolmainitud võimalustele suudab ta häälestuda uudiseid või liiklusteateid edastavale raadiojaamale sõltumata sellest, mida enne kuulati. Pärast uudiste lõppu pöördutakse tagasi eelnenud lainealasse.

RDS signaalid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Raadiotekst (RT e. Radio Text)

Liiklusinfo (TMC e. Traffic)

Jaama nimi (PS e. Programme Service)

Alternatiivne sagedus (AF e. Alternative Frequency)

Piirkondlikud ühendused (REG e. Regional Links)

Liiklusinfo (TA/TP e. Travel Announcements)

Teiste raadiojaamade teated (EON e. Enhanced Other Networks)

Programmi tüüp (programme type e. PTY)

Mitmed RDSiga raadiod lubavad raadiojaama valida selle edastatava sisu järgi. On defineeritud 15 programmitüüpi:

 • 1. Uudised (News)
 • 2. Päevasündmused (Current Affairs)
 • 3. Informatsioon (Information)
 • 4. Sport
 • 5. Haridus (Education)
 • 6. Kuuldemängud (Drama)
 • 7. Teadus (Science)
 • 8. Kultuur (Culture)
 • 9. Jutuprogrammid (Varied Speech)
 • 10. POP Muusika (POP Music)
 • 11. Rock Muusika (Rock Music)
 • 12. Kerge muusika (Easy Listening)
 • 13. Lihtne Klassika (Light Classical)
 • 14. Tõsisem Klassika (Serious Classics)
 • 15. Muu Muusika (Other Music).

Mõned raadiod võimaldavad Uudiste programmitüüpi kasutada nagu liiklusinfo puhul - lülituvad uudiste ajaks sellele jaamale, mis parajasti uudiseid edastab. Funktsioon ei ole kasutuses kõigis RDSiga raadiovastuvõtjates.

Raadiotekst (Radio Text e. RT)

Kellaaeg ja kuupäev (Time and Date e. CT - Clock Time)