Pruunsüsi

Allikas: Vikipeedia
Pruunsüsi

Pruunsüsi on pruunika värvusega kaustobioliit.

Pruunsüsi tekib kivisöega sarnaselt, kuid enamasti väiksemal mattumissügavusel.

Sarnaselt kivisöele kuulub pruunsüsi fossiilsete kütuste hulka ning on tähtis maavara. Pruunsöe kütteväärtus on kivisöe omast väiksem.

Pruunsüsi tekib taimse materjali mattumisel ja mittetäielikul lagunemisel.